12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 66. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 66. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 66. Sayfa Cevapları 


5.METİN

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
1. …ANLATICI……. bir hikâyede yazarın sözünü emanet ettiği ya da kimliğine büründüğü kimsedir.
2. Zamanda kırılmalara, farklı anlatım tekniklerine …………MODERNİST……….. anlayışla yazılmış eserlerde rastlayabiliriz.
3. …BİLİNÇ AKIŞI………. tekniğinde, karakterin zihninden akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ
yoktur. Düşünceler daha çok çağrışım ilkesine göre akar.
4. O/Hakkari'de Bir Mevsim, Kimse gibi eserleri olan ......FERİT EDGÜ.............. küçürek hikâye türünde de eser vermişlerdir.

B) Aşağıda numaralar ile verilen tanımları, harf ile verilen kavramlarla eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
5. Tanım Kavram
( Ç) 1. Karşılıklı konuşmalara dayanır.------------ç) Diyalog
( C) 2. Olup biten her şeyin bütün ayrıntılarıyla
olduğu gibi dışardan en az müdahele ile sergilenmesidir. ----------------------c) Gösterme
( A) 3. Hikâye kişisinin, aklından geçenleri
kendi kendisiyle konuşmasıdır.------------a) İç Konuşma
(B ) 4. Anlatıcı görgü tanığı konumundadır
ve gözlemlediği olayları belli
bir mesafeden aktarır.--------------------b) Gözlemci Anlatıcı


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.
6. Bu parçada düşüncenin akışına göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1960 sonrası Türk hikâyesinde bir çeşitlilik göze çarpar. Savaş sonrasının yol açtığı düşünsel zenginlik kısa zamanda sanat eserlerine de yansır. Bu devrede varoluşçu, feminist, toplumcu gerçekçi, bireyci, İslamcı ve memleketçi eğilimde kalemler eser vermeye başlar. Karanfilsiz adlı eseri ile …ADALET AĞAOĞLU…......., Demiryolu Hikâyecileri ile ........OĞUZ ATAY..........…......, Parasız Yatılı ile ……FÜRUZAN….........., Bir Saatlik Telâki ile ………MUSTAFA KUTLU…................. örnek gösterilebilir.
1960 sonrası yazılan hikâyelerde ...........ANLATMA, GÖSTERME, BİLİNÇ AKIŞI, İÇ KONUŞMA gibi anlatım teknikleri kullanılmıştır.2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR