12. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları 89. 90. Sayfa Cevapları için tıklayınız. Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. .30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları12. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları  89. 90. Sayfa Cevapları için tıklayınız. Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. .30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa  Cevapları12. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 89. 90. Sayfa Cevapları 

2. Bölüm Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Ölçme ve Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:
1. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan bölgesel kalkınma projesine ……DOKAP………denir.
2. Bölge şekilsel ve………İşlevsel……….olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
3. Zonguldak Bartın Karabük Projesi bünyesinde yer alan Safranbolu ve……Amasra….. UNESCO “Dünya Miras Kenti” kapsamında yer almaktadır.
4. Ülkemizin sosyoekonomik yapısıyla ilgili her türlü istatistiksel veriyi elde etme işi yasayla kendisine verilen kurum ……TÜİK……….dur.


5. Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.
Cevap:
I. Ülkemizin en önemli balık üretim bölgesidir.
II. Proje kapsamında yapılan barajlardan en önemlileri Atatürk ve Karakaya barajlarıdır.
III. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerini kapsayan bölgesel kalkınma projesidir.
IV. Bölgenin en önemli istihdam kaynağı demir-çelik sanayisidir.
V. Büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak et ve süt üretiminin en fazla yapıldığı bölgelerimizdendir.
a. Güneydoğu Anadolu Projesi (II)
b. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (IV)
c. Doğu Anadolu Projesi (V)
d. Doğu Karadeniz Projesi (I)
e. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (III)Aşağıdaki görsel ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.
Şanlıurfa’da bir proje dâhilinde sulama kanalının üstü güneş panelleriyle kaplanmıştır. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bölgede güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda uzun zamandır projeler üretmektedir. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin girişim ve yatırımlarıyla “Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi” geliştirilmiştir.
Proje ile birlikte sulama kanallarının üzerini örtecek güneş enerjisi panellerinin kurulması sağlanmıştır.

6. Yandaki metne göre yakın zamanda test çalışmalarının yapılacağı projeyle ulaşılmak istenen temel hedefleri aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz. 
Cevap:
Sulama kanalındaki boğulmalar azalır. ()
Buharlaşmaya bağlı su kayıpları azalır. ()
Enerji ihtiyacı karşılanır. ()
Tarımsal verimlilik artar. ()

7.Kalkınma bölgelerinde geliştirilen bu tür projelerin bölge halkına ekonomik ve sosyokültürel yönden ne gibi katkıları vardır?


12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


9. İnsanların etkileşim hâlinde bulundukları ortamlarla bütünleşerek oluşturdukları farklı kültürel değerleri karşılaştırınız?
Cevap:


10. Yer şekillerin engebeli olduğu ve uzun kış dönemlerinin yaşandığı bölgelerimizin kalkınması için yapılması gerekenleri 4 madde hâlinde yazınız.
Cevap:


11. Zonguldak Bartın Karabük Projesi’nde turizm potansiyelinin arttırılması için ne gibi projeler geliştirebilirsiniz?
Cevap:

12. Ülkemizin orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi adına neler yapılabilir?
Cevap*Çevre koruma politikaları geliştirilebilir.
*Sivil toplum kuruluşlarında çevre faaliyetleri organize edilmelidir.
*Çevrenin korunmasında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
*Ormanların korunmasında acil müdahale ve bakım ekipleri kurulmalıdır.
*Ormanlar koruma altına alınmalıdır.
*Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.
*Ormanların çoğaltılması doğal dengeyi de korumaktadır.
Ormanlar canlılık faaliyetlerinin devam etmesinde ve doğal dengenin korunmasında önemli bir yere sahiptir. Ormanlık alanların azalması bütün bunlara zarar vermektedir.


13 ve 14. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.Bir bölgede orman varlığı ile ormanın gelişmesi,yağış ve sıcaklık arasındaki ilişkiye bağlıdır. Ormanlar;ülkemizde doğal bir güzellik oluştururken çölleşmeyi ve erozyonu önler, oksijen sağlayarak havayı temizler ve yağışları artırır. Ormanlar, hayvanlar abarınma mekânı olmakla beraber insanların önemli geçim kaynaklarından biridir. Ayrıca ağaç ürünleri imalatı ile ülke ekonomisinin gelişmesine
yardımcı olur, istihdam sağlar ve su potansiyeline katkı yaparak insan sağlığına olumlu etki yapar.


13. Sıcaklık ve yağış koşulları dikkate alındığında aşağıda verilen bölgelerden hangisinde orman gelişimi fazladır?
A) Güney Marmara
B) Doğu Akdeniz
C) Doğu Anadolu
D) Doğu Karadeniz
E) İç Anadolu
Cevap: D

14. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi ormanların sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Çölleşmeyi ve erozyonu önler.
B) Oksijen sağlayarak havayı temizler.
C) Nüfusun artmasını sağlar.
D) Ülke ekonomisine katkı sağlar.
E) Dinlenme ve piknik alanları oluşturur.
CevapC


15. I. Makineli tarıma elverişli tarım alanlarının az olması
II. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi
III. Yayla turizminin gelişmiş olması
IV. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması
Yukarıdakilerden hangileri Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki bölgenin özelliklerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III  D) II ve IV  E) III ve IV
Cevap: B


16. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illeri ekonomik yönden olumsuz etkileyen faktörlerden biridir?
A) Yer şekillerinin engebeli olması
B) Geniş bir yüz ölçümüne sahip olması
C) Kış turizmi potansiyeline sahip olması
D) Tarihî ve kültürel yapılara sahip olması
E) Çeşitli yer altı kaynaklarına sahip olması
Cevap: A

17. Sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikli yeryüzü parçaları veya mekân birimlerine bölge denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnek gösterilebilir ?
A) Kuzey Anadolu Deprem Bölgesi
B) Akdeniz Maki Bölgesi
C) Marmara Ticaret Bölgesi
D) Güneydoğu Ovalık Bölgesi
E) Karadeniz İklim Bölgesi
Cevap: C


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR