12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 70. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Anadolu'da İslam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 70. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Anadolu'da İslam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 70. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirme


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız

1. Türklerin İslamiyete girişini kolaylaştıran nedenleri yazınız.
CEVAP-Türkler de Müslümanlar da hoş görüye sahipti.
-Türkler de Müslümanlar da tek tanrıya inanıyorlardı.
-Türklerin de Müslümanların da ahlak anlayışları aynıydı.
-Türklerdeki kurban, öteki dünya, cennet ve cehennem kavramları Müslümanlar ile aynıydı.
-Türklerdeki cihan hakimiyeti kavramı, Müslümanlardaki cihat kavramına uyuyordu.
-Türklerde de Müslümanlarda da din adamları üstün bir sınıf değildi.


2. Türkler İslam dinine hangi olaydan sonra yakınlık duymuşlar, hangi dönemden sonra kitleler halinde müslüman olmuşlardır?
CEVAP: Türkler, 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşından sonra Müslüman olmaya başladılar.
Horasan’dan gönderilen Abbasi kuvvetleri ile Çinliler, 751 yılında Talas Nehri yakınlarında karşılaştılar. Beklenmedik bir anda Karluk Türklerinin saldırısına uğrayan Çinliler, geri çekilmek zorunda kaldı (751). Talas Savaşı böylece Türk ve Arapların lehine sonuçlanmış oldu.
Türkler, Karahanlılar döneminde kitleler haline Müslüman olmuşlardır


3. Fütüvet kavramını açıklayarak, Anadolu'nun Müslümanlaşmasında fütüvetin önemini açıklayınız.
CEVAP: 
FütüvvetAlçak gönüllülük, yiğitlik, eli açıklık,başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb. gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu’da XIII. yüzyıldan sonra ortaya çıkan, kısa bir süre içinde birçok İslam ülkesinde de benimsenip yayılan, zanaatçı ve esnaf birliklerine verilen ad.
Fethedilen topraklarda yaşayan insanlarla, sonradan buraya göç eden insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin pekişmesinde, bu sayede yerli halkın İslamiyet'i benimsemesinde fütüvet anlayışının büyük etkisi olmuştur.


4. Sarı Saltuk'un öne çıkan özelliklerini yazınız.
CEVAP: a. Anadolu ve Balkanların Türkleşmesinde etkili olmuştur.
b. Rumelideki fetihlere katılmış ve hakkında kahramanlık menkıbeleri vardır.
c. Anadolu'dan Balkanlara kadar devam eden türbeleri yapılmıştır.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR