12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 46. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Anadolu'da İslam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 46. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Anadolu'da İslam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 46. Sayfa Cevapları 

1) İslam Ansiklopedisinden '' Türk (Kültür ve Medeniyet/Din) maddesini inceleyiniz.
CEVAPGeleneksel Türk Dini. Türkler’in geleneksel dini, yazılı bir kaynağa dayanmadan göktanrı inancı temelinde kendi kültürel dinamiklerinden doğan ve kuşaklar boyu aktarılarak günümüze ulaşan geleneklerle şekillenmiş inanç ve pratikler bütünüdür. Bu dinin, özünü ruhlara inanışın oluşturduğu Şamanizm ile bir bağı olmadığı gibi günümüzde Kırgızistan ve Altaylar’da ortaya çıkan “tengrizm/tengrianstvo” inanışıyla da bir bağlantısı yoktur. Bu sebeple kam/şamanı geleneksel Türk dinine özgü bir otorite tipi olarak değerlendirmek doğru değildir. Geleneksel Türk dininin temel unsurları şunlardır: 
DAHA FAZLASI İÇİN LİNK: http://www.islamansiklopedisi.info/index.php?klme=T%C3%BCrk+%28K%C3%BClt%C3%BCr+ve+Medeniyet%2FDin%29


2) Ribat, fütüvet ve ahilik kavramlarını araştırınız
CEVAPİslam’ın ilk dönemlerinde Arap-İslam ordularının hazır kuvvet bulundurmak amacı ile sınır boylarına inşa ettikleri askeri üs yapılarına “Ribat adı verilir. Sonradan, han ve kervansaraylar ile tarikat yapıları ve misafirhaneler için geç döneme kadar kullanılan yerleşik bir terim.
FütüvvetAlçakgönüllülük, yiğitlik, eliaçıklık,başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb. gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu’da XIII. yüzyıldan sonra ortaya çıkan, kısa bir süre içinde birçok İslam ülkesinde de benimsenip yayılan, zanaatçı ve esnaf birliklerine verilen ad.
Ahi: Ahilik ocağından olan kimse. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır.


3) '' Dini anlayışımızı ve kültürümüzü şekillendiren şahıslar'' tanımlamasından ne anladığınızı yazınız.
CEVAPİslam dininin yayılmasında ve büyük bir medeniyet haline gelmesinde öncülük yapan, insanların takdir ve sevgisini kazanan, din anlayışımız ve kültürümüzü zenginleştirmiş kişilere, dini anlayışımızı ve kültürümüzü şekillendiren şahıslar denir.
Bu şahıslar sayesinde din ve kültürümüz iyi yönde gelişmiş. İnsanımızın dini sevmesi ve yaşantısına dahil Dini anlayışımızı ve kültürümüzü şekillendiren şahıslara örnek verelim;
Ebu Hanife
Cafer es- Sadık
Maturidi
Şafii
Eş’ari
Ahmet Yesevi
Mevlana
Ahi Evran
Hacı Bektaş-ı Veli
Yunus Emre
Sarı Saltuk
Hacı Bayram-ı Veli


4) Anadolu'nun Müslümanlaştırılmasında rol oynayan alperenler hakkında bilgi edininiz.
CEVAP  Türklerin Anadolu’ya gelişlerinde hem dinsel önder olan hem de asker olarak savaşanlara verilen addır.
Alp cesur demektir.
 Allah ve Peygamber yoluna savaşan Mücahitlere  Alperen ismi verilmiştir.
Alperenler Anadolu’nun hem Türk yurdu olmasını sağlamışlar, hem de fethettikleri yerde İslam’ın yayılması İslam Kültürü’nün benimsenmesini sağlamışlardır.
Alperenler fethettikleri yerlerde halkın sevgi ve saygısını kazanmışlar, halkların Müslümanlaşmasını sağlamışlardır.
Sarı Saltuk bir Alperen’dir. Sarı Saltuk Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşip İslamlaşmasında etkin rol oynamıştır.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR