12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 45. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Anadolu'da İslam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 45. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Anadolu'da İslam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 45. Sayfa Cevapları 

1) Türklerin müslüman oluşuyla ilgili bilgilerinizi gözden geçiriniz.
CEVAPEmeviler döneminde Müslüman orduları Maveraünnehir’e kadar ilerlediler. Burada yaşayan Türkler doğuda bulunan Çin ile savaş halindeydi. Batı tarafından İslam ordusu gelince, onlarla da savaşmak zorunda kaldılar. Topraklarının bir bölümü Müslümanların eline geçti.
Emevi devleti Abbasilerle siyasi çekişme içindeydi. Abbasiler Türklerle birlik olup 750 yılında Emevi devletini yıktı. Bu olaydan sonra Araplarla Türkler arasında bir yakınlaşma oldu.
Bir yıl sonra Abbasilerle Çinliler arasında savaş çıktı. Talas Savaşı adı verilen bu çarpışmada Türklerin çok yararları oldu. Böylece Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma arttı. Türkler İslam’ı kendi dinlerine yakın buldular. Aralarında Müslüman olanların sayısı armaya başladı.
Devlet olarak İslam’ı ilk kabul eden Türkler Karahanlılardır. Karahanlılar 930 yılında İslamiyeti resmen kabul etmişlerdir.
Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra, İslam’ın öncülüğünü yaptılar; onu dünyanın her tarafına yaydılar.


2) Anadolu'nun Müslümanlaşmasında etkili olan ruhu hangi kavramlarla ifade edebiliriz? Düşününüz
CEVAP:  Fetih, gaza, cihat ve tebliğ gibi kavramlarla açıklayabiliriz.


3) Anadolu erenleri kavramından ne kastedildiğini araştırınız?
CEVAPİslami ilimlerin merkezlerinden Horasan bölgesinde yaşamış olan Ahmed Yesevi’nin (M. 1093-1166), Anadolu’yu İslamlaştırmak için seçip gönderdiği dervişler. Ahmet Yesevi’nin, medrese tahsili görmüş ve İslami ilimleri yaşantılarıyla içselleştirmiş öğrencileri Anadolunun her tarafında İslam’ı tebliğ görevi yapmışlardır. Sözleriyle yaşantıları arasındaki uyumu gören birçok gayrimüslim bu insanlar sayesinde Müslüman olmuş ve böylece Anadolu Türklere kapılarını açmıştır. Bu dervişlerin türbeleri Anadolu’nun birçok yerinde hâlen ziyaret edilmektedir.4) Türk İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahıslardan bildiğiniz isimleri sıralayınız
CEVAP  *Ebu Hanife
Hanefilik mezhebinin kurucusu olan Numan bin Sabit isimli alimin, fıkıh, hadis, tefsir, akaid çalışmaları Türk toplumunda etkili olmuştur.
*İmam Şafii
İmam Şafii, Türk toplumunda mezhep kurucu alimlerden biri olarak İslam’ın yaşanmasında çok etkili olmuştur.
*İmam Maturidi
Aslen Türk olan ve Semerkant doğumlu olan İmam Maturidi, Maturidilik isimli İtikat mezhebinin kurucusu olarak Türk toplumunda etkili olmuştur.
*Eşari
Eşarilik itikat mezhebinin kurucusudur. Tevhid inancında iman meselelerinde yaptığı çalışmalarla Türk toplumunda etkili olmuştur.
*Ahmet Yesevi
Türktür. Kuranı Kerim’in hayata tatbik edilmesinde Peygamber (a.s.)’ın edep ve ahlak olarak örnek alınmasının gerekliliğini vurgulamıştır.
*Ahi Evran
Toplumda ahlaki hayat tarzının yerleşik hale gelmesinde çok etkili olmuştur.
*Hacı Bektaşi Veli
Ahlak, edep, sünnet hayatının yaşanmasında etkili olmuştur.
*Mevlana
Tasavvufi anlayışın oluşmasında ve İslam’ın ahlak, edep minvalinde yaşanmasında etkili olmuştur.
*Yunus Emre
İslam’ın ahlak olarak yaşanılabilir bir din olduğu nispetince hizmetler etmiştir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR