12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 42. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: İslam ve Bilim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 42. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: İslam ve Bilim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 42. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız

1. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini ana hatlarıyla açıklayınız.
CEVAP1. Dönem: Klasik Çağ (VII.-XI. asır)  
2. Dönem: Yenilenme Çağı (XII.-XVI. asır)
a. Erken Yenilenme Çağı (XII.-XIV. asır)
b. Geç Yenilenme Çağı (XIV.-XVI. asır)
4. Muhasebe Çağı (XVII.-XVIII. asır)
5. Arayışlar Çağı (XIX. ve XX. asır)
Klasik Çağ’da temel İslam ilimleri ve kurumları kurulmaya başlamıştır, İslam bilimlerinin kurulma zamanını ifade eden tedvîn, tasnif ve tebvîb aşamaları meydana gelmiş, dallara yönelik klasik eserler kaleme alınmıştır.
İkinci karşılaşma Müslümanlarda kurumlarının, ilimlerinin ve tecrübelerin yenilenmesini sağlamıştır. Ayrıca Avrupalılarda ise Müslümanların mezkûr dallarının da yenilenmesinden etkilenerek kendi karanlık çağlarından kurtulma çabalarını sağlamıştır.
·  İslam medeniyetinde ilk vahiyle birlikte ilmi çalışmalar başlamıştır.
·  İlk önce Kur’an ve sünnetin anlaşılması için hadis, tefsir, fıkıh ve kelam gibi ilim dalları gelişmiştir.
·  Daha sonra ise fen ve sosyal bilimler üzerinden bilim ve düşünce gelişmiştir.
·  İslam dünyasına felsefe girmiştir.
·  Emeviler Dönemi’nde tercüme faaliyetleri olmuştur.
·  Büyük tercüme çalışmaları 750 yılından 900 yılına kadar sürmüştür
·  Emevi Halifesi Me’mun, Bağdat’ta kütüphane, akademi ve tercüme bürosundan oluşan Daru’l-hikme adı verilen bir müessese kurdu
·  Müslümanlar matematik, astronomi, haritacılık, coğrafya, fizik, kimya, tıp, zooloji, botanik, biiyoloji ve benzeri bilim dallarında ilerlediler.
·  Bilime yeni buluşlar ile katkı sunmaya başladılar.
·  Müslümanlar 10. yüzyılda tüm bilim dallarında eserler vermiş ve teknoloji ile iç içe olmuşlardır.


2. İslam medeniyetinde öne çıkan başlıca kurumların adlarını yazınız
CEVAP: İslam medeniyetinde öne çıkan başlıca kurumların adları aşağıdaki gibidir;
  • Mescid-i Nebevi içerisinde bulunan “Suffa” veya ''SUFFE'' isimli eğitim kurumu,
  • Küttaplar,
  • Beytü’l-Hikme,
  • Medreseler,
gibi çeşitli kurumlar, İslam medeniyetinde öne çıkan başlıca kurumların adlarına örnektir. Bu eğitim kurumlarından en etkilisi medreselerdir. Medreseler, Osmanlı ve Selçuklu Devleti'ne kadar uzanmaktadır. Suffa veya Suffe, Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından yaptırılmıştır.


3. Müslümanların matematik alanında gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında bilgi veriniz.
CEVAP: 
·  Muhammed b. Musa el-Harizmi cebir terimini matematik alanına kazandırmıştır.Matematiğin alt dalı olmasını sağlamıştır.
·  Muhammed b. Musa el-Harizmi, Hint rakamları ve ondalık sayı sistemini İslam dünyasına kazandırmıştır.
· Harizmî (ö.847), bugün de kullanılan logaritmayı geliştirmiş ve sıfırlı ondalık sayıyı bulmuştur. Cebir ilminin kurucusu Harizmî’dir
· İbnu’l-Heysem ve Hâzinî (ö. 1155) dört ve beş bilinmeyenli denklemlerin çözümünü bulmuşlardır.
·  Ebu’l-Vefa el-Buzcani, trigonometri trigonometrinin kurucusudur.
· Ömer Hayyam, üçüncü dereceden denklemler, Öklid’in beşinci postulatı alanında çalışmaları olmuştur. İrrasyonel sayıların rasyonel sayılar gibi kullanılabileceğini göstermiştir.
· Nasîruddin Tûsi “Tûsi Çifti” kavramını matematik dünyasına kazandırmıştır. Bu teorisiyle gezegen hareketlerini çağının çok ötesinde bir anlayışla açıklamıştır.


4. Müslümanların kimya alanında gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında bilgi veriniz
CEVAP: Cabir bin Hayyan (ö.776) metalleri sertleştirme ve minerallerine ayırma gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Nitrik asit, hidrojen klorür ve sülfrik asitin rafine ve kristalize yöntemlerini icat etmiştir. Cabir b. Hayyan aynı zamanda sitrik asit, asetik asit, tartarik asit ve arsenik tozunun mucididir.
Zekeriya er-Râzî (ö.925) gliserin, soda, sirke asidi ve nitrik asit gibi maddeleri keşfeden önemli bir Müslüman kimyacıdır. Kimyayı teoriden pratiğe geçirdiği için bu ilmin kurucularından kabul edilmektedir.
Aziz Sancar (d.1946) kimya alanında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü alarak İslam dünyasının ve ülkemizin yüz akı olmuştur.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

1 comments:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR