12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 13. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: İslam ve Bilim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 13. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: İslam ve Bilim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 13. Sayfa Cevapları 


1) Orta Çağ bilim anlayışı hakkında bilgileriniz gözden geçiriniz.
CEVAPDüşünce alanında kilisenin koyduğu normlar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünmek mümkün değildi. Bu düşünce tarzına dogmatizm Katolik Kilisesi, dini ve siyasi üstünlüğünü koruyabilmek için, aynı zamanda Ortodoks Kilisesi’nin varlık ve nüfuzunu kırmak istiyordu.  Kilisenin çizdiği sınırlar içerisinde bilime izin veriliyordu


2) İslam medeniyetinde bilimin doğuşu ve gelişmesiyle ilgili bilgilerinizi gözden geçiriniz?
CEVAP:  İslam medeniyetinde İlk “ilahi vahiy” Hz. Muhammed’e (s.a.v) 610 yılında Mekke’de indi. On iki yıllık zor bir mücadelede sonrası ilk Müslümanlar ve akabinde Peygamber, Medine’ye hicret ettiler.
Bu yıllarda ilk dört halife zamanında İslam, başta Arap Yarımadası olmak üzere, Suriye, Mısır, İran ve Kuzey Afrika’da yayıldı. Muaviye, hilafetini 661 yılında Şam’da ilan etti. Böylece bilimsel gelişmeler ve ilerlemeler yaşanmıştır.
İslam medeniyetinde bilimin doğuşu ve gelişmesini dört ana dönem içerisinde sınıflandırmak mümkündür. Bu dört ana sınıflandırma alimlerin görüş birliği ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu dönemler şu şekildedir;
1. Dönem: Klasik Çağ (VII.-XI. asır)  
2. Dönem: Yenilenme Çağı (XII.-XVI. asır)
a. Erken Yenilenme Çağı (XII.-XIV. asır)
b. Geç Yenilenme Çağı (XIV.-XVI. asır)
3. Muhasebe Çağı (XVII.-XVIII. asır)

4. Arayışlar Çağı (XIX. ve XX. asır)


3) Bilim tarihinde çığır açmış Müslüman bilginler konusunda neler biliyorsunuz?
CEVAPBilim tarihinde çığır açmış Müslüman bilginler aşağıdaki gibidir;
Katip Çelebi (1609 - 1657)
Hezarfen Ahmed Çelebi (1609 - 1640)
Evliya Çelebi (1611 - 1682)
El-Harezmi (780 - 850)
El-Kindi (801-873)
Farabi (872-950)
İbni Sina (980 - 1037)
Ömer Hayyam (1048-1131)
Kaşgarlı Mahmud (1008 - 1105)
Piri Reis (1465-1554)
Battani (858-929)
gibi kişiler, bilim tarihinde çığır açmış Müslüman bilginlere örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki bilginler hakkındaki bildiklerim ise şu şekildedir;

Katip Çelebi'nin, Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn adlı çalışması bulunmaktadır. Dili Arapça'dır. Coğrafya alanında kullanılan çok önemli ve değerli bir eserdir.  
Hezarfen Ahmed Çelebi, Osmanlı Döneminde takma kanatlarla uçmayı başaran ilk Müslüman Türk bilgindir.
Evliya Çelebi, tarihten bilinen en önemli seyyahlardan birisidir. Bu gezilerini Seyahatname" adlı eserinde toplamıştır.
El-Harezmi, cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitabı yazmıştır. Bu kitap tarihte bilinen ilk matematik kitabıdır.
İbni Sina, önemli bir tıp adamıdır. "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıp alanına büyük katkı sunmuş ve  "Modern Tıbbın Babası" anılmaktadır.
.

4) İslami ilimlerin doğuşu ve gelişmesi hakkında araştırma yapınız?
CEVAP  İslami ilimlerin doğuşu ve gelişmesini 4 dönem altında incelemek veya sınıflandırmak mümkün olacaktır. Bu dönemler şu şekildedir;
1. Dönem: Klasik Çağ (VII.-XI. asır)  
2. Dönem: Yenilenme Çağı (XII.-XVI. asır)
a. Erken Yenilenme Çağı (XII.-XIV. asır)
b. Geç Yenilenme Çağı (XIV.-XVI. asır)
3. Muhasebe Çağı (XVII.-XVIII. asır)
4. Arayışlar Çağı (XIX. ve XX. asır)
İslami ilimlerin doğuşu, Klasik Çağ içerisinde gerçekleşmiştir. Çeşitli  temel İslam ilimleri ve kurumlar Klasik Çağ içerisinde kurulmuşlardır. İslam bilimlerinin kurulma zamanını ifade eden tedvîn, tasnif ve tebvîb aşamaları bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir.
İslami ilimlerin gelişmesi Yenilenme Çağı içerisinde gerçekleşmiştir. İslami ilimlerin eksiklikleri, Klasik Çağ dönemi içerisinde keşfedilmiş ve buna göre Yenilenme Çağı içerisinde düzeltilmeye çalışılmıştır2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR