11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları 

CENGE GİDERKEN


5. Aşağıdaki dizelerde yer alan edebî sanatları bulunuz.
a. “İşte vatan, işte Tanrı kucağı”
Cevap: Benzetme: Vatan tanrı kucağına benzetilmiştir. 
b. “Sinem, özüm ateş ile doludur”
Cevap: Abartma sanatı 
c. “Ak gömlekle gözyaşımı silerim,
Cevap: Benzetme: Kefen ak gömleğe benzetilmiştir. 
Kara taşla bıçağımı bilerim. ”
Cevap: Kara taş diyerek aslında bileyi taşından bahsetmektedir. 


6. Okuduğunuz şiirden ahengi sağlayan unsurlara tablo üzerinde örnekler veriniz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını tabloda belirtilen yere yazınız.
Cevap: Cenge Giderken Şiirinin Kafiye ve Redifleri:
Uludur/doludur/kuludur: dur’lar redif —– lu’lar tam kafiye
Giderim: redif
Ocağı/bucağı/kucağı: ı’lar redif —- cak’lar zengin kafiye
Kaldırtmam/aldırtmam/saldırtmam: mam’lar redif —- aldırt’lar tunç kafiye
Sözümde/özümde/gözümde: ümde’ler redif —– öz’ler tam kafiye
Silerim/bilerim/dilerim : erim’ler redif —–  il’ler tam kafiye


7. Okuduğunuz şiiri biçim ve içerik açısından Elhân-ı Şitâ şiiriyle karşılaştırınız.
Biçim: Elhan-ı Şita şiirinin dili ağırdır aruzla yazılmıştır. Oysa Cenge Giderken şiirinin dili sade yalın Türkçe’dir, dörtlüklerle yazılmış ve de hece ölçüsü kullanılmıştır. 
İçerik: Elhan-ı Şita kışın izlenimlerini işlerken Cenge Giderken de ise vatan uğrunda verilen mücadele işlenmektedir. 


8. Okuduğunuz şiir, bir asır önce yazılmasına rağmen sade bir dile sahiptir. Şiirin yazıldığı dönemin dil anlayışı hakkında Servetifünun Dönemi’ni de göz önüne alarak bir değerlendirme yapınız.
Cevap: Servet-i Fününcülara göre dilde sadeleşmenin de etkisiyle bu şiirde öz Türkçe ve halkın anlayacağı bir dilin öne çıktığını söyleyebiliriz. 


9. Cenge Giderken şiirinin yazıldığı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal koşulları, şiiri nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Şiirin yazıldığı döneme ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.
Cevap:  Cumhuriyet sonrası Milli Edebiyat Akımının özellikleri görülür. Milliyetçi şairlerin öncü isimlerinden biri olan Mehmet Emin Yurdakul bu şiiriyle milli bilinci uyandırmayı amaçlar. Türk milletinin yapması gereken fedakarlığı şiirde dile getirir.


10. Okuduğunuz şiirdeki toplumsal ve kültürel değerleri, içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.
Cevap: Benzer kültürel ve toplumsal değerler vardır. Hala vatan toprağı, vatan bayrağı kutsaldır ve hala uğrunda nice şehitler  savaşlar verilmektedir. 


11. Vatana olan sevgi açısından Cenge Giderken şiiriyle Hürriyet Kasidesi şiirlerini karşılaştırırsanız neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: İkisi de vatanın düşman işgaline karşı verilen cesur bir mücadelenin tarihini şerefli dizelerle vermeleri açısından önemli hazinelerimizdir. 


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR