11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 87. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 87. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 87. Sayfa Cevapları 

MERDİVEN

1. Şiirin temasını belirleyiniz. Tema, evrensel bir niteliğe mi sahip? Açıklayınız.
Cevap: Tema: Şiir hayatın başlangıç ilerleyiş ve bitişini merdiven imgesiyle anlatmaktadır. Evrensel bir niteliğe sahiptir. Çünkü yaşam bütün insanlar için vardır ve aynı şekilde ölümle son bulur. 

2. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı yoğun duygu nedir? Açıklayınız.
Cevap: Ben de yaşam aşamalarını ve hayatın ne kadar kısa geçici olduğunu farkettim. Yoğun şekilde hayatımın amacı üzerine düşündürdü beni. 

3. Bu şiirde belli bir düşünce mi yoksa güzel duygular mı işlenmeye çalışılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Bu şiirde ikisi de işlenmiştir. Ancak yaşamın gelip geçiciliği ve yaşamın aşamaları düşüncesi daha ağır basmaktadır. 

4. Merdiven şiirinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Yazar dönemine göre ağır bir dil kullanmakla beraber sembolist bir şair olduğu için bir çok duygu ve düşüncesini semboller aracılığı ile okura sunmuştur. Mesela yaşamı çıkılan merdivenlere benzetmiştir. 

5. Merdiven adlı şiir, ilk bakışta açık ve anlaşılır bir şiir olarak algılanır fakat derine inildikçe kişisel duygulara ve hayal gücüne bağlı olarak farklı yorumlanabilmektedir. Örneğin “semâ” kelimesi bir ideal veya ölüm olarak yorumlanabilir. Bu bilgiden hareketle “merdiven” kelimesinin sizde uyandırdığı çağrışımları belirtiniz.
Cevap: Merdiven bana hayatın aşamalarını çağrıştırmaktadır. Mesela çocukluk ilk basamaklar merdivenin bittiği yer ise son basamaklar yani ölümü çağrıştırmaktadır. 

6. Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları bulunuz. Edebî sanatların şiire katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Sanatlar şiire anlam ve akıcılık bakımından derinlik kazandırmıştır. 
a. “Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Cevap: BENZETME: Aşk ateşinden yanan aşıkları alev gibi dallarda duran bülbüllere benzetmiştir. 
b. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer
Cevap: BENZETME VE İSTİFHAM: Mermerin renginden dolayı aldığı görünümü tunca benzetmiştir. Aynı zamanda soru sorma sanatı da kullanılmıştır. 

7. “Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller ” dizelerini okuyunca gözünüzün önünde nasıl bir tablo canlanmaktadır? Bu dizelerdeki “gül, bülbül, alev” kelimeleri arasındaki ilişkiyi dikkate alarak soruyu cevaplayınız.
Cevap: Akşam vaktinin görünümü güneşin batışının kızıllığı sanki dallarda duran aşık bir bülbülün aşkından dolayı yüreğinin kanamasına benzetmiştir. Etkili bir benzetmedir. 

8. Şiirin tamamında “r” sesinin sürekli tekrar edilmesinin şiire etkisi nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Şiirde ahengi sağlamaktadır. Şiirde aliterasyon yani dize içinde aynı sessiz harflerin tekrarının olması şiiri tekdüzelikten kurtarmış ve şiiri daha ahenkli hale getirmiştir diyebiliriz. 

9. Okuduğunuz şiirin kafiyelerini, kafiye dizilişini ve rediflerini bulunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:Ahmet Haşim Merdiven Şiirinin Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk kafiye ve rediflerle sağlanmıştır.Ahmet Haşim Merdiven Şiirinin Kafiye ve Redifleri:
Yaprak-ağlayarak= –rak’lar zengin kafiye
Solmakta/olmakta = —ta’lar redif  –mak’lar redif  ol’lar tunç kafiye
Dolmakta/olmakta = —ta’lar redif  –mak’lar redif  ol’lar tunç kafiye
Güller/bülbüller = ler’ler redif    ül’ler tam kafiye.
a. Kafiyeler biçim açısından kusursuz şekilde oluşturulmuş mu?
Cevap: Evet oluşturulmuştur. Çünkü Ahmet Haşim biçime önem veren bir şairimizdir. 
b. Redifler şiirde hareketin devamlılığını hissettiriyor mu?
Cevap: Hissetiriyor. 

10. Şiirin söyleyicisini ve söyleyicinin şiirde hitap ettiği kişiyi belirleyiniz. Söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Şirin söyleyicisi aynı zamanda şiirin şairidir. Hitap edilen kişiyle bağ kurmak ve ona doğanın tasvirini yaşamın anlamını sunmaya çalışmaktadır. 

11. Şiirde geçen renklerle şairin ruh dünyası arasında bir ilişki kurmaya çalışınız. Sınıfınızda sözlü olarak dile getiriniz. Şairin renklere yüklediği anlamları arkadaşlarınızla bulunuz.
Cevap: Şiirimizde önemli yeniliklerin ismi olan Ahmet Haşim özellikle Sembolizm etkisinde yazmış olduğu şiirleriyle edebiyatımızda ses getirmiş bir şairdir. Sembolistler için renklerin önemi büyüktür. Tablo yapar gibi kelimelerden resim yapmak için renklerin isimlerinden ve anımsattıklarından faydalanmışlardır. 


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR