11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 91. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 91. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 91. Sayfa Cevapları 

KAR MUSİKİLERİ


7. Şiirin ilk altı dizesinde kullanılan “manastır”, “dua”, “erganun”; “gece”, “kuytu”, “gam”, “zevk”, “keder” kelimelerinin şiirdeki yerlerine dikkat ediniz. Bu kelimelerde görülen edebî sanatları bulunuz.
Cevap: Şiirdeki ilk beyitte teşbih sanatından faydalanmıştır. Çünkü karın sesi şarkı bestesine benzetilmiştir.Ayrıca ünlü sanatçı Tanburi Cemil Beyle ilgili de hatırlatma yani telmih yapılmıştır. Şiirimizde bazı dizelerde de birbiriyle ilgili kelimeler kullanıldığından tenasüp yapılmıştır.


8. Aşağıda verilen dizelerde yer alan edebî sanatları bulunuz.
Cevap: Şiirdeki ilk beyitte teşbih sanatından faydalanmıştır. Çünkü karın sesi şarkı bestesine benzetilmiştir. Ayrıca ünlü sanatçı Tanburi Cemil Beyle ilgili de hatırlatma yani telmih yapılmıştır. Şiirimizde bazı dizelerde de birbiriyle ilgili kelimeler kullanıldığından tenasüp yapılmıştır.
a. “Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.”
Cevap:  Ünlü sanatçı Tanburi Cemil Beyle ilgili  hatırlatma yani telmih yapılmıştır.  Ayrıca ad aktarması vardır. Tanburi Cemil Bey çalmıyor plak çalmaktadır. 
b. “Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.”
Cevap: Kişileştirme vardır: İstanbul konuşan biri gibi düşünülmüştür. 


9. Sizce Yahya Kemal Beyatlı şiirde Tamburi Cemil Bey’den niçin söz etme gereği duymuştur? Yaptığınız araştırmadan ve şairin edebî anlayışından yola çıkarak soruyu cevaplayınız.
Cevap: Çünkü Tanburi Cemil Bey İstanbul aşığıdır. İstanbul’un bir sesi varsa bu ses Tanburi Cemil Bey’in müziğidir. Bundan dolayı şair adını zikretmiştir. 


10. Saf şiir anlayışının okuduğunuz şiire etkisine, biçim ve içerik açısından örnekler veriniz.
Cevap: Öz şiirin tesirlerini Şiirimizde Yahya Kemal gibi bir üstattan şiire dair sanatsal özelliklerinin birçoğunu görmek mümkündür. Bir defa o bir İstanbul aşığı bir sanatkardır. Şiirde de zaten İstanbul’a ait imgeler kullanmıştır. Şiirde kar sözcüğü bedbinliğe yani karamsarlığı,olumsuz duygulara ait düşünceleri sembolize etmektedir.


11. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ben istiyorum ki Türk’ün hançeresine (gırtlak) uygun bir ahenk içinde  kullanılmış kelimelerle şiir yaratılsın. Ben, daima bize lazım olanı düşündüm.” düşüncesini okuduğunuz şiirden çıkarabiliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Kesinlikle çıkarmaktayım. Çünkü Türk’e ait olmayan hiç bir tını ses bize güzel ve hoş gelmeyecektir. 


12. Okuduğunuz şiirden saf şiir anlayışını yansıtan özellikleri bulabiliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet bulabiliyorum. Yukarıda aynı sorunun cevabını bulmak mümkündür. 


13. Kar Mûsikîleri şiirini, Merdiven ve Mâi Deniz şiirleriyle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız.
İçerik
Kar Mûsikîleri : Kar ezgileri
Merdiven : Yaşamın evreleri
Mâi Deniz: Denizin etkisi
Biçim
Kar Mûsikîleri : Beyitlerle yazılmış. Aruz kullanılmış.
Merdiven : Beyitlerle yazılmış, aruz kullanılmış
Mâi Deniz: Beyitlerle yazılmış aruz kullanılmış
Üslup
Kar Mûsikîleri: Dili dönemine göre sadedir. Şaire has benzetme ve imajlar vardır.
Merdiven: Dili diğer şiirlerine göre sadedir.
Mâi Deniz: Dil süslü sanatlı ve imgelere dayalıdır.
Anlatım teknikleri
Kar Mûsikîleri : Örneklemeye başvurulmuştur.
Merdiven: Benzetmeye başvurulmuştur
Mâi Deniz: Kişileştirmeye başvurulmuştur
Söyleyici
Kar Mûsikîleri: Şairin kendisidir
Merdiven :Şairin kendisidir.
Mâi Deniz: Şairin kendisidir.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR