11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 99. 100. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 99. 100. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 99. 100. Sayfa Cevapları 

ÇOBAN ÇEŞMESİ


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı


Faruk Nafiz Çamlrbel’ in Sanat şiirinden alınan aşağıdaki dörtlüğü sınıfta okuyunuz. Dörtlüğü toplumu önemseme, vatana karşı sorumlu olma ve öz güven sahibi olma açısından sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak değerlendiriniz.
“Başka sanat bilmeyiz önümüzde dururken Harcanmamış bir mevzu gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda mâniler tuttururken Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz!”
Cevap:   Vatan bizi ayakta tutan en önemli dayanağımızdır. Vatanımız olmadan yaşamanın tadını alamayız, yaşamaktan zevk almayız. Vatan için canını göz kırpmadan veren askerlerimizi de asla ve asla unutmamalıyız. Şehitlerin bize yaptığı fedakarlıkları geçmemeliyiz, bizimde  vatanımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklardan biri de “barış”dır.Barış, ülke içinde olmazsa, diğer ülkeler ile bizim ülkemiz arasında da olmaz. Bu yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Vatanımızı ne olursa olsun satmamalıyız, bu da vatana karşı sorumluluklarımızdan sadece   biridir. Vatanımıza sahip çıkmalıyız


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı


1. Şiirde geçen “beyhude” kelimesinin anlamını metnin bağlamından tahmin ediniz, sözlükten bulup kontrol ediniz.
Cevap:
beyhude: boş yere, boşuna, yok yere, gereksiz olarak.

2. Şiirin temasını bulunuz. Temayı bireysel ve sosyal gerçeklik açısından değerlendiriniz.
Cevap: Doğa ve Anadolu.

3. Şair, çoban çeşmesinin akmasını neye bağlamaktadır, belirtiniz. Bunun için hangi edebî sanattan yararlanıldığını açıklayınız.
Cevap: Gönlünü Şîrîn’in aşkı sarınca,, Yol almış hayâtın ufuklarınca; , O hızla dağları Ferhad yarınca, ancak akmaya başlamış. 

4. Şiirde geçen teşhis ve telmih sanatlarına örnekler veriniz.
Cevap: Kişileştirme: “Derinden derine ırmaklar ağlar”. Irmaklar kişileştirilmiştir.
Kişileştirme: “Ey suyun sesinden anlayan bağlar.” Bağlar kişileştirilmiştir.
Telmih Hatırlatma: Bu şiirde hatırlatma sanatından bolca faydalanılmıştır. Geçmişte yaşanmış ve herkesçe bilinen hikayelere gönderme yapılmıştır.
“O hızla dağları Ferhat yarınca   
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,   
Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu”

5. Şiirin bütününde kullanılan Aslı, Şirin, Ferhat, Leyla, Mecnun gibi kültürel unsurlar, metnin anlamını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Metne derinlik katmıştır. Halkımızın kendi içinden yetişmiş değerleri görmesi şiire daha da fazla anlam katmıştır. 

6. Okuduğunuz şiirin nazım birimini, ölçüsünü, kafiye çeşitlerini ve kafiye dizilişini bulunuz. Bunların şiire katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Çoban Çeşmesi Şiirinin Birim Sayısı: 6 dörtlükten oluşmuştur.
Çoban Çeşmesi Şiirinin Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü.
Çoban Çeşmesi Şiirinin Ahenk Unsurları: Kafiye Ve Redif
Çoban Çeşmesi Şiirinin Kafiye ve Redifleri:
Ağlar/bağlar: lar’lar redif– ’lar tunç kafiye
Çoban çeşmesi: redif
Derdi/delerdi/verdi: di’ler redif —-er’ler tam kafiye
Gösteren/gönderen/veren=en’ler redif —-er’ler tam kafiye
Bu= redif
Mezarda/dağlarda/arar da = da’lar redif —-ar’lar tam kafiye
Ağlar/sevdalar/çağlar= lar’lar redif — ’lar tam kafiye

7. Okuduğunuz şiirin nazım türü ve biçimi nedir?
Cevap: Çoban Çeşmesi Şiirinin Nazım Biçimi: Serbest Şiir
Çoban Çeşmesi Şiirinin Nazım Birimi: Dörtlük

8. Çoban Çeşmesi’nden Faruk Nafiz Çamlıbel’e özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Çoban Çeşmesi Şiirinin Dili: Sade, yalın okuyan herkesin rahatça anlayacağı günlük hayatta kullanılan dil kullanılmıştır.

9. Okuduğunuz şiirden asonans, aliterasyon, ses akışı, kelime grubu tekrarına örnekler veriniz. Bu ahenk unsurlarının varsa şiirin içeriğiyle ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: “O zaman başından aşkındı derdi:”  d sesleri ile aliterasyon yapılmıştır. 

10. Okuduğunuz şiirden halk kültürü ve zevkiyle ilgili neler tespit edebiliyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Çoban Çeşmesi halkı ve sade yaşamını anlatan bir metindir. Halk kültürünün zenginliklerini işlemiştir.  

11. Faruk Nafiz Çamlıbel’in aşağıdaki dörtlüğünü okuyunuz. Bu dörtlükle Çoban Çeşmesi şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.
“Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime.”
Cevap:

12. Köylerde, yol kenarlarında, doğada karşılaştığınız çeşmelerin sizde uyandırdığı duygular nelerdir?
Cevap:

13. Günümüz modern yaşamındaki çeşmeyle geçmiş dönemdeki çeşmeleri insan yaşamına etkileri yönünden karşılaştırınız.
Cevap:

14. Çoban Çeşmesi şiirini; tür, biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri bakımından derslerinizde işlediğiniz şiirlerle karşılaştırınız. Bu şiirin farklılıklarını ve kendisine has özelliklerini belirtiniz. Şiirin gelenek içindeki yeri hakkında değerlendirme yapınız.
Cevap:


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR