11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 80. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 80. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 80. Sayfa Cevapları 

MAİ DENİZ


8. Okuduğunuz şiirde şair, divan şiiri geleneği olan anlamın bir beyitte tamamlanması anlayışını değiştirerek anlamı birden fazla dizeye yaymıştır. Fransız şiirine özgü anjanbuman olarak adlandırılan bu tekniğin şiire katkısını değerlendiriniz.
Cevap: anjanbuman tekniği sayesinde şiirde hareket ve bazı duygular daha etkili şekilde verilebilmiştir. Özellikle aşağı kayan dizelerde denizin dalgaları gibi bir etki yaratıldığını söyleyebiliriz. 

9. Bu şiirde tespit ettiğiniz nazım biçiminin kullanılmasında hangi kültürel ve toplumsal değişmeler etkili olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlının son döneminde başlayan Batılılaşma hareketleri sosyal hayatın yanında aynı zamanda sanat da karşılığını bulmuştur. Bu da Batıdan yeni türlerin yeni nazım şekillerinin de edebiyatımıza girmesini sağlamıştır. Bundan dolayı bu şiirde de yenilikler göze çarpmaktadır. 

10. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz. Bunların şiire katkısını örneklerle açıklayınız.
Cevap: Şiirde ahengi sağlayan unsurların başında kullanılan kafiyeler ve rediflerin yanında bazı dizelerde karşımıza çıkan kelime tekrarı yine dize içlerinde gördüğümüz asonans ve aliterasyonlar da şiirde ahengi sağlamıştır diyebiliriz. 

11. Mâi Deniz şiirinin nazım birimi, ölçü, kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu ve kısalığı gibi özelliklerinin içerikle ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: Bütün bu şekil özellikleri aslında içerikte verilmek istenen duyguyu kuvvetlendirmek için kullanılmıştır. Bunun yanında özellikle kullanılan anjambumanlar asonans ve aliterasyonlar da yine deniz duygusunun mavi renginin insan ruhundaki yansımasını kuvvetli şekilde işlemektedir. 

12 Okuduğunuz şiiri, tür özellikleri yönünden Hürriyet Kasidesi ile karşılaştırınız.
Cevap: Hürriyet Kasidesi bir kavramı övmek için yazılmışken burada ise övülen şeyden ziyade işlenen tema olarak deniz ve denizin mavisinin insanda uyandırdığı duygular olarak karşımıza çıkmaktadır. İkisi de aruz ölçüsü ile yazılmıştır ancak birinde beyitler diğerinde ise bentler göze çarpar. Bunun yanında ikisinin de dili günümüze göre ağırdır. 

13. Okuduğunuz şiirde parnasizm akımının öne çıkan özelliklerini gösteriniz.
Cevap: Bu şiirde parnasizmin özelliklerini kısaca şöyle anlatabiliriz:
Seçkin bir kitleye seslenilmiştir.
Dış gerçek tasvir edilmiş ve bundan dolayı da “tasvirci şiir” olarak değerlendirilmiştir.
Felsefî şiir anlayışı yerleşmeye başlamıştır bu şiirde de etkileri görülmektedir.
Sözcüklerin seçiminde önemli bir dikkat geliştirilmiştir.
Ölçü, uyak gibi ahenk unsurları önemsenmiştir.
Sanatı “güzellik” işlevi ile sınırlandırarak değerlendirmişlerdir.

14. Mâi Deniz şiiriyle, sizin denize olan ilginizi ve denizin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri karşılaştırınız.
Cevap: Deniz beni derinden etkile. Onun gece görünümünün ihtişamı uçsuz bucaksız olması bunun yanında insanda yarattığı huzur duygusu ağır basar. Bu duyguları bu şiiri okuyunca ben de hissetmekteyim.

15. Tevfik Fikret, okuru etkilemek için şiirde nasıl bir anlatım tutumunu tercih etmiştir? Açıklayınız.
Cevap: Şiirde öznel izlenimlerini dizelere yerleştirmiş bunun yanında orjinal benzetme ve imajlarla bu düşüncelerini okurlarına sunmuştur.

16. Okuduğunuz bu şiiri, 2. ünitedeki Denizkızı Adası hikâyesiyle denize yaklaşım açısından karşılaştırınız.
Cevap: İkisinde de deniz olgusu karşımıza çıkmaktadır. İkisinde de denizin insan ruhu üzerindeki etkileri denizin uçsuz bucaksızlığı ve azameti işlenmiştir. 


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR