wb_sunny

Haber

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü 43. Sayfa Cevapları 1. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü 43. Sayfa Cevapları 1. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim

10. Sınıf Din Kültürü Nev Yayınları 43. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: Allah, İnsan İlişkisi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü 43. Sayfa Cevapları 1. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği konusunda İslam bilginleri tarafından kullanılan deliller hangileridir? Belirtiniz. 

Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri, insanların doğayı gözlemlemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Doğanın içinde bulunduğu durum, canlılık faaliyetleri, üzerinde durup düşünen kişiler içim özel anlamlar içermektedir. Alimler, sorgulayan kişiler olduğu için gözlemledikçe doğadaki düzeni anlamışlardır.
Doğanın ve canlılık faaliyetlerinin içinde bulunduğu düzen, bir yaratıcının varlığını ortaya koyduğu için alimler de doğadan deliller getirmişlerdir.


2. Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarını öğrenmek niçin önemlidir?
 Açıklayınız.Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek, iman esasıdır. Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmek için Allah’ı tam anlamıyla tanımak gerekir. Allah’ı tanımak için insanın kendini ve çevreyi tanıması gerekir. Hayatın amacını anlaması ve kavraması gerekir.
Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek için Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını bilmek gerekir. Allah’ı yakından tanımak için Allah’ın isimleriyle ve sıfatlarıyla ilgili araştırmalar yapmak insanı mental olarak rahatlatır.


3. Allah’ın (c.c.) zati sıfatları ile subuti sıfatları arasındaki farklar nelerdir? Belirtiniz.
Zati sıfatlar, sadece Allah’a ait olan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise Allah’ta ve az da olsa kullarında bulunan sıfatlar demektir. Zati ve subuti sıfatlar şu şekildedir;

Vücut: Var olmak,
Kıdem: Başlangıcı olmamak,
Beka: Sonu olmamak,
Vah da niyet: Bir olmak,
Muhalefetün li’l Havadis: Sonradan olanlara benzememek,
Kıyam bi-Nef sihi: Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaç duymamak demektir.

Subuti Sıfatlar;
Hayat: Diri olmak,
İlim: Her şeyi bilmek,
Semi: Her şeyi işitmek,
Basar: Her şeyi görmek,
Kelam: Konuşmak,
İrade: Mutlak irade sahibi olmak,
Kudret: Her şeye gücü yetmek,
Tekvin: Dilediğini yaratmak anlamına gelir.


4. Kur’an-ı Kerim’e göre insanın olumlu özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
Allah, yarattığı insanı Kur’an-ı Kerim’de anlatmakta ve onu tasvir etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de insan hakkında olumlu ve olumsuz tanımlar bulunmaktadır. İnsanların olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de insanın olumlu özellikleri arasında, insanın en güzel varlık olarak yaratılması, insanın dosdoğru namaz kılması, Allah’tan korkması, itaat etmesi gibi özelliklerden bahsedilir.


5. Allah (c.c.) ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? Listeleyiniz.

Allah ve insan arasındaki ilişki temel dini ilişkidir. İslam dininde Allah, kullarıyla kitaplar, peygamberler aracılığıyla iletişim kurar. İnsanların doğru yola sevk edilmesi, iyilik ve adalet için mücadele etmesi için dinin emirlerine uymaları gerekmektedir.
Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkeler ibadetler ve dualardır. Bu sayede insanlar Allah ile yakınlık kurar ve takva ile yaşamaya devam ederler.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“subuti – dua – muhalefetün li’l-havâdis – istiğfar – beka – zati – tertil”

1. Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını ve hakikatini, diğer bütün yaratılmışlardan farklı olan niteliklerini bildiren özeliklerine subuti sıfatlar denir.
2. Kur’an-ı Kerim’i anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak, durulacak yerlerde durup geçilecek yerlerde geçerek ağır ağır tane tane okumaya tertil denir.
3. İnsanın, Allah’ın (c.c.) yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp bütün varlığıyla ona yönelerek yalvarması, sığınması, şükretmesi, övmesi, istek ve dilekte bulunmasına dua denir.
4. Kişinin, günah eylemlerinin çirkinliğini fark ettikten sonra Allah’tan (c.c.) bağışlanma dileğinde bulunmasınaistiğfar denir.
5. Yüce Allah’ın (c.c.) “hiçbir varlığa benzememesi” anlamına gelen sıfatına muhalefetün li’l-havâdis denir2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Tags

E-Posta Abonelik

Yayınlarımızdan haberdar olmak için abone olunuz.

Yorum Gönder

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR