10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları 67. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.ve daha fazla Sayfa Cevapları

10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları 67. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.  100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.ve daha fazla Sayfa  Cevapları10. Sınıf MEB Yayınları Felsefe 66. Sayfa Cevapları 


18. Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?
CevapArgümanlar bir fikir ya da görüşü destekleyen açıklama ve ‘’ortaya atma’’lardır. Bu açıklamalar genellikle desteklediği görüşten farklı bir konu ortaya atarak söz konusu görüşü nedensellik ilişkisi içerisinde desteklemekle yükümlüdür. Argümanlar her zaman kendi içerisinde tutarlı olmalıdır. Argümanlar hiçbir zaman aşırı genellemeye kaçmamalı, aşırı milliyetçi, ırkçı ya da taraflı olmamalıdır. Bu gibi durumlarda argümanların hiçbir değeri kalmayacağı gibi argümanların desteklemeye çalıştığı fikirlerin de saygınlığı azalacaktır. Argümanların dayandıkları gerçekler hiçbir zaman yerel gerçekler olmamalıdırlar. Evrensel olarak ortalamada doğru sayılabilecek, genel popülasyonu temsil edebilecek gerçeklikler ve istatistikler kullanılmalıdır. Argümanlar bir fikri doğrulamak için kurulmuş, zorlama açıklamalar olmamalıdırlar. Eğer böyle olursa argümanlar bir noktada bir reklam halini alacaktır ve bu durum da görüşün saygınlığını yitirmesine sebep olacaktır. Argümanlar destekledikleri görüşlerin bir neden mi yoksa bir sonuç mu olduğuna iyi karar vermelidirler. Yanlış bir nedensellik zinciri argümanı tamamen çöpe atabilir ya da doğru bir nedensellik zinciri bir argümanı göklere çıkarabilir. İşte bir argümanın hatalı olması bu kurallara uymaması anlamına gelir.


19. Bir görüşün temellendirilmesi için neler yapılmalıdır?
CevapBir düşüncenin, bir yargının, önermenin doğruluğunu gösterme, bu doğruluğun dayanaklarını gerekçelerini ortaya koyma demektir.
Örneğin: Felsefede önermelerin yargıların deney ve gözlem yoluyla doğrulanması söz konusu olmadığından gerekçe ve dayanak göstererek temellendirme yoluna gidilir. Bilgi Kuramı temellendirmek istediği kavram ya da soruları derinliğine, genişliğine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Bunu da genellikle çözümleme (analiz) ve betimleme (tasvir etme) yoluyla yapar.


20. Geçerli argüman ile dil arasında nasıl bir bağlantı vardır?
CevapDil, bir argümanın ortaya çıkış ve kendi içinde büyüyüş sürecini en iyi şekilde destekleyen ve bir argümanın rahmi görevini gören yapıdır. Bir argüman dil üzerinde şekillenir ya da bir argümanın kendini en iyi şekilde ifade edebileceği bağlam yine dildir. Dilin yanlış bir şekilde açıklaması dolayısıyla bir argüman tamamiyle geçersiz bir argüman haline gelebilir. Dolayısıyla bir argümanın geçerli olabilmesi ile dilin arasında son derece sıkı ve koşullu bir bağ bulunmaktadır.


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

21. Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefi soru değildir?
A) En iyi yönetim şekli nedir?
B) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
C) Gökkuşağı nasıl oluşur?
D) Sanatta ilerleme var mıdır?
E) Evrenin bir amacı var mıdır?
Cevap: C

22. Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?
A) Yazma
B) İletişimi kolaylaştırma
C) Sembolleştirme
D) Düşünme ve anlamlandırma
E) Sosyalleşme
Cevap: A

23. Aşağıdakilerden hangisi “adalet” kavramıyla doğrudan ilintili bir soru değildir?
A) Adalet ve eşitlik aynı şeyler midir?
B) Hak nedir?
C) Güzellik kişiye göre değişir mi?
D) Tam anlamıyla adaleti sağlamak mümkün müdür?
E) En iyi yönetim biçimi nedir?
Cevap: C

24. Paradoks; düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen ve karşıtlık olarak tarif edilir. Giritli bir filozofun “Bütün Giritliler yalancıdır.” sözüyle doğru mu yalan mı söylediği konusundaki çözümsüzlük, paradoks için bilinen bir örnektir.
Bir paradoksun çözümündeki zorluğun temel sebebi nedir?
A) Paradoksu dile getirene yönelik güven sıkıntısı
B) Paradoksların karışık olması
C) Cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki olması
D) Paradoksların saçma olması
E) Paradoksların hayal ürünü olması
Cevap: C

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR