9. Sınıf Biyoloji Cevapları Netbil Yayınları 45. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ve daha fazla Sayfa Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Cevapları Netbil Yayınları 9. Sınıf Biyoloji Cevapları Netbil Yayınları 45. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları 

9. Sınıf Netbil Yayınları Biyoloji 45. Sayfa Cevapları 


9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Konu Değerlendirme Sayfa 45 Cevapları
A. Kutucukta verilen ifadeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
1. Glikoz, kanda ölçülebilen tek şeker olduğundan………………………………olarak bilinir.
2. Üç tane……………………nin bir tane…………………molekülüne bağlanması ile………………………oluşur.
3. Yapısında eksik hidrojen atomları bulunan yağ asidi,……………………yağ asididir.
4. Fosfolipitlerin yağ asidi kısmı suyu sevmez, bu kısmına……………………denir; gliserollü ve fosforlu
kısmı ise suyu sever, bu kısmına ise……………………denir.
5. Doymamış yağların eksik……………………atomları vardır. Bu nedenle bazı karbon atomları arasında …………………… bulunur. Oda koşullarında …………………… olan …………………… kaynaklı yağlardır.
6. Yağlar suda çözünmez………………ve…………………gibi organik çözücülerde çözünür.
7. Sinir hücrelerini kuşatan……………………………………… yapısında………………………… bulunur.
8. Yağ asitlerinin C atomları arasındaki bağların hepsi………………… ise bu doymuş bir yağ asididir.
9. Bir molekül nötral yağ sentezlenirken kurulan……………bağı sayısı, oluşan………………………molekülü
sayısına eşittir.
1. kan şekeri 2. yağ asidi -gliserol-trigliserit 3. doymamış 4. hidrofobik-hidrofilik
5. hidrojen-çift bağ-sıvı-bitkisel 6. eter-benzen 7. streoitler-miyelin kılıf 8. tek bağ  9. ester-su


B. Aşağıda verilen soruların yanıtlarım, boş bırakılan yerlere yazınız.


1. Göçmen kuşların, çölde yaşayan develerin ve kış uykusuna yatan ayıların yağ depolama nedenlerini yazınız.
Cevap
Göçmen kuşların, çölde yaşayan develerin ve kış uykusuna yatan ayıların yağ depolama nedenlerinden en önemlisi --> Suyu yakılırken metabolik su açığa çıkar !
Metabolik su, canlıların,   gıdaları oksitleyerek, canlı bir organizmanın içinde yarattığı suyu ifade eder. Hayvan metabolizması, 100 gram yağ başına yaklaşık 100 gram su, 100 g protein başına 42 gram su ve 100 g karbohidrat başına 60 gram su üretir. Görüldüğü üzere en çok metabolik su, yağdan elde edilir.
Bazı organizmalar, özellikle de  çölde yaşayan hayvanlar, sadece metabolik suya dayanır. Göçmen kuşlar, kesintisiz uçuş yaparken yalnızca metabolik su üretimine güvenir.  Buna karşılık insanlar, su ihtiyacının sadece% 8-10'unu metabolik su üretimi yoluyla elde ederler. 
Memelilerde, protein metabolizmasından üretilen su, protein metabolizmasının bir yan ürünü olan üreyi salgılamak için gereklidir. Kuşlar, ürik asit salgılarlar ve protein metabolizmasından net bir su kazanımına sahip olabilirler.


2. Doymuş ve doymamış yağların enerji verim miktarını, yapılarında bulunan hidrojen atom sayısını ve oda koşullarındaki fiziksel hâllerini karşılaştırınız.
Cevap:  
Yağ asitleri doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılır.
Doymuş bir yağ, yağlı asit zincirlerinin hepsinin ya da çoğunluklak tek bağlara sahip olduğu bir yağ türüdür. Bir yağ iki çeşit küçük molekülden yapılır: gliserol ve yağ asitleri. Yağlar, karbon (C) atomlarının uzun zincirlerinden yapılır. Bazı karbon atomları tek bağlarla (-C-C-) bağlanır ve diğerleri çift bağlarla bağlanır (-C = C -). Çift bağlar, tek bağlar oluşturmak için hidrojen ile reaksiyona girebilir. Çoğu hayvansal yağlar doymuş yağlardır. Bitkiler ve balık yağları genellikle doymamışlardır. Doymuş yağlar, doymamış yağlardan daha yüksek erime noktalarına sahip olma eğilimindedirler, bu da doymuş yağların oda sıcaklığında katı olma eğiliminde olduğunu ve doymamış yağlar ise sıvı haldedir.
Doymamış bir yağ, yağ asidi zincirinde en az 1 çift bağın bulunduğu bir yağ asidi çeşididir. 
Hücresel metabolizmada, doymamış yağ molekülleri, eşdeğer miktarda doymuş yağdan biraz daha az enerji (yani, daha az kalori) içerir. Bir yağ asidindeki doymamışlık derecesi ne kadar büyük olursa (yani, yağ asidinde daha fazla çift bağ), lipit peroksidasyonuna (sersemlik) daha hassastır. Antioksidanlar, doymamış yağları lipid peroksidasyonundan koruyabilirler.


3. Margarinleşme ne demektir? Kısaca açıklayınız.
Cevap
Margarinleşme sentetik yağ üretimidir. Yani laboratuvar koşullarında doymamış olan sıvı yağların, doymuş hale getirilip katı haldeki margarin haline getirilmesidir.
Margarin, tatlandırıcı, fırınlama ve yemek pişirmek için kullanılan sentetik yani yapay bir yağdır.Fransa'da  Hippolyte Mège-Mouriès tarafından 1869'da üretilmiştir.
Tereyağı tereyağından yapılırken, modern margarin ağırlıklı olarak rafine bitkisel yağ , su  ve  süt ya da süttozundan yapılır.  
Margarin, tereyağı gibi, yağ içinde su içeren bir emülsiyondan oluşur ve kararlı bir yağ fazı boyunca homojen bir şekilde dağılmış küçük damlacıklar içerir.


4. Steroit yağların düzenleyici olarak görev almasının nedeni nedir? Yazınız.
Cevap : Steroid yağlar düzenleyici olarak görev alır.
Steroidler, iipitlerin önemli bir sınıfıdır ve diğer lipit sınıflarından tamamen farklı olan yapıya sahiptir. 
Steroidlerin ana özelliği,  birleşik halka sisteminde üç sikloheksan ve bir siklopentanın halka sistemidir. Eklenebilecek çeşitli fonksiyonel grupları vardır. Tüm lipidlerde olduğu gibi ana özelliği, steroidleri polar olmayan yapan çok sayıda karbon-hidrojen atomlarıdır.
Steroidler ;  kolestrol, eşey hormonları, adrenal hormonlarının yapısına katılırlar. Aynı zamanda , miyelin kılıflarını da örterler.2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9. Sınıf Netbil Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. Sayfa  Cevapları

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR