6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ve daha fazla Sayfa Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları 90. 91. Sayfa Cevapları


2018-2019 Eğitim Yılı 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90, 91  “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları


90. Sayfa

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:
(Y ) 1. Hun Türklerinin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
– Konargöçer yaşam tarımın gelişmesine katkı sağlamaz.

(
Y) 2. Tarihî ticaret yolları toplumlar arası ilişkileri sadece ekonomik alanda etkilemiştir.
– Ekonomi yanında siyasi ve kültürel ilişkileri de etkilemiştir.

(
D) 3. İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası’nda insan hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşanmıştır.
(
D ) 4. Anadolu’da imarethane, darüşşifa, kervansaray, kümbet gibi mimari eserlerin varlığı bu coğrafyada Türk-İslam kültürünün oluştuğunun kanıtıdır.
(
D ) 5. Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini olumlu etkilemiştir.


Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Siyasetname, Uygurlar, Kök Türk, Hicret, Balbal, Kervansaray)
Cevap:


Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1) Türklerin İslamiyet’i kabulü ile meydana gelen değişimler ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Değişim Alan
A-Kurultaydan divana geçildi. Siyasi
B-Yerleşik yaşam tarzı yaygınlaştı. Sosyal
C-Türk-İslam edebiyatı oluştu. Kültür
D-Yöneticiler sultan unvanı kullanmaya başladı. Askeri


2) Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.

Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?
A) Yalnız I 
B) I ve III
C) II ve III 
D) I-II ve III


91. Sayfa

3) Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Bu sistem günümüze kadar diğer devletler tarafından da kullanılmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden en çok hangisine ulaşabilir?
A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine
B) Mete Han’ın orduya önem verdiğine
C) Hun askeri teşkilatını güçlendirdiğine
D) Türk hakimiyet alanının arttığına

4) Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz?
A) Malazgirt Savaşı
B) Pasinler Savaşı

C) Miryokefalon Savaşı
D) Talas Savaşı

5) “Bağdat şehrinin iklimi çok sıcak olmasına rağmen nüfusu kalabalıktır. Müslümanların dinî lideri olan halife bu şehirde yaşamaktadır. Baharat ve İpek Yollarının kesişme noktasında bulunan Bağdat, yörenin en zengin şehirlerinden olmuştur. Gelişen ekonomisi şehrin bir bilim ve sanat merkezi hâline gelmesinde önemli bir etken olmuştur.”
Yukarıdaki anlatıma göre Bağdat’ta bilim ve sanatın gelişmesinde şehrin hangi özelliği etkili olmuştur?
A) Sıcak bir iklime sahip olması
B) Halifenin burada yaşaması
C) Ticaret yolları üzerinde bulunması
D) Şehirde birçok medresenin kurulması


Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

I. Durum: Malazgirt Savaşı’yla Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştı. Türkler Anadolu’da fethettikleri yerlere medrese, cami, hamam, köprü gibi insanlara hizmet veren eserler yapmışlardı. Ayrıca Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran gibi düşünürler de İslamiyet’in Anadolu’ya yayılıp yerleşmesinde etkili olmuştu.
II. Durum: Kösedağ Savaşı’nın ardından Moğolların Anadolu’da hakimiyeti artmıştı. Türklerin yaptığı eserleri yakıp yıkan Moğollar bilim insanları ve sanatkarlara da kötü davranmışlardı. Böylece Anadolu’dakorku yaymaya çalışarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardı.

Verilen her iki durumu karşılaştırarak Türklerin ve Moğolların Anadolu’ya bakışını değerlendiriniz.
Cevap: Türkler Anadoluyu yurt edinmek istemişler ve huzur içinde yaşamayı düşünmüşlerdir.Moğollar ise yıkıcı bir politika yürütüp Türkleri buralardan atmak istemişlerdir.

2) Mete Han, Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşattı. MÖ 174 yılında öldüğünde Hun Devleti çağının gelişmiş devletlerinden biriydi. Taht kavgaları artınca devlet, doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunları yıkılırken Doğu Hunları, Çin egemenliği altına girdi. Doğu Hunları, zaman zaman bağımsızlık mücadelesine girdi ancak başarılı olamadı.
Hun Devleti’nin yıkılmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Taht kavgaları, birlik ve beraberliğin kaybolması.


6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


6. Sınıf  MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Sayfa  Cevapları

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR