6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ve daha fazla Sayfa Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları 70. 71. 72. 73. 76. 77. 78. 79. 80. 82. 83. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Yeni Yurt Anadolu Etkinlik Soruları ve Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalsaydınız gideceğiniz yerin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz?
Cevap: İnsanlık tarihi bir bakıma göçler tarihiyle eş zamanlı olarak gelişim kaydetmiştir. Nitekim yaşanılan büyük savaşlar, çevre felaketleri, kıtlık, kuraklık veya insanların geçimlerini sağlamasına yetecek miktarda olanak bulunmaması, insanların yaşaya geldikleri yerleri terk ederek başka bölgelere gitmelerine sebebiyet verebilmektedir. Bu durum geçmişte iklim koşulları, toprakların verimliği veya göç edilecek bölgelerin tepkisine bağlıyken günümüzde bu kriterler artık yeterli olamamaktadır.

Görseldeki komutan siz olsaydınız belirtilen sorunlara karşı nasıl bir çözüm üretirdiniz? Yazınız.
O bölgeden göç eder daha güzel bir yer olan Anadolu topraklarına giderdim6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı


Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının giderek artması Bizans’ı nasıl etkilemiştir? Bizans imparatoru böyle bir durumda neler yapmış olabilir? Tartışınız.
Cevap: Anadolu’ya yönelik akımlar Bizans’ı zayıflatmış ve ileride yıkıma gireceği bir sürece itmiştir. Bizans kendini tehlikede hissetmiştir.Bu durumda savunma önlemlerini arttırmak ve daha fazla Türk akınlarını önlemek için savaşmış olabilir.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Malazgirt Savaşı’nda İslam ülkelerinin Türk askerlerini desteklemelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevapİslam topraklarının genişlemesi,İslamın yayılması adına desteklemişlerdir. Çünkü kendilerini Türklerin gölgesi altında daha huzurlu ve güvende hissedeceklerini bilmektedirler.

Selçuklu ve Bizans ordularının askerî yapısını karşılaştırarak değerlendiriniz. Türk askerlerinin bu kadar kararlı olmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Bizans ordusu sayısal olarak daha fazla idi.Fakat Selçuklu ordusu daha kararlı bir durumda idi.Hilal taktiği Selçuklu ordusunun kazanmasında önemli olmuştur.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Alparslan’ın kendisini öldürmeye gelen imparatora karşı gösterdiği örnek davranışı hangi kavramla ifade edersiniz? Bu davranışı neden sergilemiş olabilir? Taraşınız.
Cevapİyi bir komutan olmasına, empati yapabilmesine. Onun aynı zamanda düşmana bile saygı gösteren bir komutan olmasına.

Alparslan’ın Anadolu’nun fethine beylerini görevlendirmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Bizansı yıldırmak, yıpratmak, ve bu surette başarılı olmak.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Bizans imparatorunun herhangi bir devlet başkanı yerine din adamından yardım istemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
CevapÇünkü insanları ancak dini duygularını ön plana çıkartarak bir arada tutabilir ve dini değerler üzerinden birliktelik sağlayabilirlerdi.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Aşağıda Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları verilmiştir. Bunların karşısına hangi alana ait olduğunu örnekteki gibi yazınız.
Toplumsal  – Ekonomik – Dini – Teknik – Siyasi 
Cevap


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

1) Anadolu’yu yurt edinme açısından Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.
CevapMalazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarının Türklere açmış, Türk beylikleri hızla Anadolu!ya yerleşmişlerdir. Miryokefalon Savaşı ile de Anadolu toprakları Türk yurdu olmuştur.

2) Aşağıya Miryokefalon Savaşı ile ilgili bir soru hazırlayarak cevabını yazınız.
Cevap:  Miryokefalon neresidir?
Konya iline bağlı Bağırsak boğazı çevresidir.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Yukarıdaki tarih şeridinde verilen savaşları aşağıdaki bilgilerle eşleştirerek boşluklara yazınız.6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Yukarıdaki görsellerde XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da Türkler tarafından yapılan eserlere yer verilmiştir. Bu eserlerin Anadolu’nun farklı yerlerinde görülmesi neyin göstergesidir? Tartışınız. 
CevapTürklerin Anadolu’da kalıcı olduklarını ve bu eserleri yaparak buraları yurt edindikleri anlamına gelmektedir.

Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan sosyal tesisler verilmiştir. Bu tesislerin işlevlerini günümüzde hangi kurumlar yapmaktadır? Karşılarındaki boşluklara yazınız.
Cevap6. Sınıf MEBYayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Orta Çağ’ın büyük seyyahlarından biri olan İbn Batuta, seyahatnamesinde ahilerden yukarıdaki ifadelerle bahsetmiştir. Seyyahın ahilerden bu şekilde bahsetmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
CevapZor durumda olanlara yardım ettikleri, yoksulları doyurdukları, dünya malına fazla değer vermedikleri için.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Çevrenizdeki tarihî bir eser hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilere göre aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Bilgilerini yazdığınız tarihî eserin fotoğrafını boş alana yapıştırınız.
Cevap:
….. Camii 


Aşağıda Yunus Emre’nin şiirinin bir bölümüne yer verilmiştir. Bu mısralarda vurgulanan değerler nelerdir? Tartışınız.
Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil.
Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil
Yol odur ki doğru vara,
Göz odur ki Hakk’ı göre,
Er odur alçakta dura,
Yüceden bakan göz değil
Cevap: Kalp kırmak gönül yıkmak, başka insanları incitmenin kötülüğünden bahsetmektedir.Kendimizi başkalarından yüksek görmek, kibirli olmak kötü huylardır.
6. Sınıf  MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR