6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ve daha fazla Sayfa Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Sayfa Cevapları 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 İslamiyet ve Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?
Cevap: Türk İslam kültürü denince aklıma camilerimiz, kervansaraylar, medreseler, şifahaneler, Türk dili, İslam dini gelmektedir.

İslamiyet’ten önce Türkler arasında farklı dinlerin ya da inançların yayılması, neyin göstergesidir? Tartışınız.
Cevap: Türklerin geniş bir coğrafyada yaşadıklarının ve göçebe yaşam sürdürdükleri için bir çok farklı kütür ve din ile karşılaşmalarının etkisini göstermesidir.

Metne göre Türkler herhangi bir inanç sistemini ya da dini kabul ederken nelere dikkat etmiş olabilirler? Tartışınız.
CevapTürkler kendi yaşamlarına uygun olan bir dini kabul etmek istemişlerdir.Kendi geleneklerine va yaşamlarına en uygun dini seçmek istemişlerdir.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslamiyet’e girmesinde etkili olan faktörleri ana başlıklar halinde yazınız.
Cevap: Türklerin geçmişten günümüze tek yaradanın olduğuna inanmaları ve bu inanç neticesinde yaşamaları en birinci nedendir.Gök tanrı dini ile benzer yanlarının olması,
Türklerin kendi özelliklerine en uygun din olması,
Ahiret inancının olması


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Türklerin tarih boyunca devletsiz kalmamaları onların hangi özelliğini gösterir? Yazınız.
CevapÖzgürlük ve bağımsızlıklarına düşkün olmaları, birlik ve beraberlik içinde yaşama düşüncesi.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Aşağıdaki resimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan değişime örnektir? İşaretleyiniz.
Cevap


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı


Edib Ahmed Yüknekî ve Hoca Ahmed Yesevi hakkında araştırma yaparak bu kişiler hakkında tanıtım kartı hazırlayınız.
Cevap: Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yaşamış bir şair. Bir nasihatname veya siyasetname niteliği taşıyan ve Karahanlı Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Atabetü’l Hakayık adlı eseri günümüze ulaşmıştır.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Aşağıdaki resimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan değişime örnektir? İşaretleyiniz.
Cevap


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı


Selçukluların bir yükseköğretim kurumu olan Nizamiye Medreselerini açmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
CevapÜlkenin kalkınması için bilim ve eğitime ihtiyaç vardır.Bu nedenle bu okullar açılmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Türk İslam devletlerinin ortaya çıkması ile yaşanan değişimler neler olmuştur? Yazınız.
CevapMimari alanda değişimler olmuştur, kültür, gelenek ve göreneklerde, sanatsal eserlerde, bilim ve kültür alanlarında gelişmeler olmuştur.

Melikşah’a göre din ve dünya işlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi neye bağlıdır? Tartışınız.
CevapHer türlü sorunların dile getirilmesi ve bu alanlarda çalışılmasına, eksikliklerin tespit edilmesine, yapılabilecek olan çalışmalara.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Aşağıda verilen yazar eser tablosunu uygun şekilde doldurunuz. (eser adı yazılacak)
Cevap

Yusuf Has Hacib:
Kaşgarlı Mahmud:
Edip Ahmed Yüknekî:
Hoca Ahmed Yesevi:
Nizamülmülk:

Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişiklikleri doğru ya da yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlışı işaretlediyseniz doğrusunu yazınız. (Doğru – Yanlış – Yanlış ise Doğrusu)


Cihan hâkimiyeti düşüncesi terk edildi. () – ()
Türk-İslam Edebiyati oluştu. () – ()
Göçebe yaşam tarzı yaygınlaşti. () – ()
Mimari alanda gelişmeler arttı. () – ()
Bağımsızlığın ilanı için halifeden onay alınmaya başlandı. () – ()
Kök Türk alfabesi kullanılmaya devam edildi. () – ()
Medreseler açılarak eğitim ve öğretime önem verildi. () – ()
Divan adı verilen meclis sisteminden kurultaya geçildi. () – ()
Kurgan adı verilen mezarlar yapılmaya başlandı(X) – (Kurgan adı verilen mezarlar İslam öncesi Türk devletlerinde görülüyordu.)
İsimlerde ve hükümdar unvanlarında değişiklikler oldu. () – ()6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


6. Sınıf  MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

1 comments:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR