12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 50. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 50. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 50. Sayfa Cevapları 


METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde geçen “O da gümüş suların aktığı ovaları daha iri karanfillerle çerçeveleyip bezedi.”, “Sular hiç yaldızlanmadı.” cümlelerinde altı çizili kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük ’ünden kontrol ediniz. BEZEDİ: boyamak, renklendirmek, kaplamak
YALDIZLANMADI: Parlaklık Vermek. Ön Plana Çıkarmak 


2. Metinde süsleme işini yapan kişinin iş yaparken aklına baba ve dedesinin sözlerinin ve yaptıklarının gelmesi neyin göstergesidir? Bu durumu toplumumuzun sosyal, kültürel ve manevi değerleriyle ilişkilendirerek açıklayınız.

Mesleğin bir gelenek haline gıdığını gösteriyor. 
Aynı zamanda aile mesleği olduğunu da anlıyoruz. .
Toplumumuzda genel olarak (eskiden) meslekler ailede babadan oğula geçerdi. Çünkü baba oğlunu yanında yetistirir ona ıs öğreniyordu..

3. Metindeki süslemecinin mi yoksa kaportacının mı işine ve anlayışına kendinizi yakın hissettiniz? Düşüncelerinizi nedenleriyle ve günümüzle ilişkilendirerek anlatınız.

İkisi de mantıklı :)))) 
biri zamanın gereği.
Ancak duygusal olarak süslemeci daha yakın. Isını severek ve duygu yüklü yaptığı için. .


4. Metinde diyalog, iç konuşma, bilinç akışı tekniklerinin geçtiği cümlelere örnekler bulunuz.

 KARSILIKLI KONUSMALARIN GECTIGI YER DIYALOG...
Anlatıcının kendi düşüncelerini ifade ettiği ve kendi ole konuşuyormuş gibi yazdığı yerler monolog.
Hikaye modernist olduğu için genelinde de bilinç akışı tekniği var.

5. Okuduğunuz metinde olaylar mı yoksa kahramanların iç dünyaları ve yaşamlarından kesitler mi daha ön plandadır? Metinden hareketle açıklayınız.

Kahramanların iç dünyaları.

6. “Modernizmi esas alan eserlerde kahramanlar; bir yandan saflığını, hassasiyetini, duyarlılığını modern dünyayla beraber kaybederken diğer yandan değerlere, toplum yaşantısına yabancılaşan, yalnızlaşan kişilerdir.” bilgisinden yola çıkarak Adalet Ağaoğlu’nun hikâyenin sonunda insanlarla ilgili yaptığı tasviri modernizmle ilişkilendirebilir misiniz? Açıklayınız.

Tabiki evet.
Son cümle özellikle bunu açıkça ortaya koymakta... Tasvirde insanların kalabalık olduğunu söylerken. Renksiz. Işıksız... Pırıltısız... Diyerek... Toplumdan koptuklarını ifade etmiştir.


7. Okuduğunuz metinde yer alan kişiler, zaman ve mekânın özelliklerini belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

Kişiler
Anlatıcı: geleneğe bağlı zamanın değerlerine ayak uyduramayan ve değişimin getirdiği bozulma nedeni ile mutsuz biri...
Kaportacı: isini sadece para kazanma yolu olarak gören modern duygusuz biri.

Zaman :
Net bir zaman yok...ancak zamanın değişimi var...

Mekân:
Dükkan temel mekan. Bunun dışında sokak. cadde tabirleri var...


8. Metnin temel çatışmasını tespit ediniz. Tespitinizden hareketle metnin tema ve konusunu söyleyiniz.
Gelenek-modern dünya çatışması. . geçmiş-şimdi çatışması. .OZELLIKLE bireyin iç dünyasında yaşadığı birey-toplum çatışması


9. Okuduğunuz metnin anlatıcısı ile bakış açısını belirleyiniz. Seçilen anlatıcı ile bakış açısı metnin 
üslubunu nasıl etkilemiştir? ANLATICI
birinci tekil kişi

BAKIS AÇISI :

Kahraman bakış açısı. Burada şunu belirtelim modern hikayelerde genellikle kahraman bakış açısı kullanılır ancak bu tamamen bir bakış açısına bağlı kalınarak yapılmaz... ilahi bakış açısı da işin içine girer ve karma bir bakış açısı doğar. .

10. Metnin başlığının “Karanfilsiz” olarak seçilmesinin nedenini metinde anlatılanlardan yola çıkarak 
söyleyiniz. Siz olsaydınız bu metin için hangi başlığı seçerdiniz? Nedenleriyle söyleyiniz.
Çünkü metinde başkahraman süsleme yaparken kendi içinden geldiği için hediye niyetinde bir karanfil çizmektedir... Karanfilsiz diyerek artık o duygusunu kaybettiğini ve eskisi gibi ısını severek yapamadığını ifade etmek istemistir.

11. Adalet Ağaoğlu, eserlerinde modernizm anlayışından etkilenmiştir. “Karanfilsiz” adlı metinden 
yola çıkarak modernist anlayışla ilgili çıkarımlarda bulununuz. MODERNIZM:
değişen dünya şartlarında bireyin durumunu ifade eder.
İnsanın iç karmaşıklıklarından hareketle değişimin etkisi ifade edilir
Gerçeklerin göründüğü gıbı olmadığını ıfade etmek esastır.
Modernlesme ile birlikte insanların duygusal deformasyona uğradığı anlayışı hakımdır.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR