12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 46. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 46. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 46. Sayfa Cevapları 


9. Okuduğunuz metinde yer alan anlatım tekniklerini belirleyiniz.
Metinde monolog ( iç konuşma) ve geriye dönüş teknikleri kullanılmıştır.

10. Okuduğunuz metinde anlatıcının “biz” dilinden “ben” diline geçmesinin nedeni nedir?

Hikaye sonunda öykücülerden sadece kendisi kalmıştır. Bununla birlikte öyküyü timsali anlatarak kendi iç dünyasının sesini duyurmak istemiştir.

11. Okuduğunuz metinde dönemin sosyal, sanatsal ve tarihî gerçekliğini yansıtan unsurları gösteriniz. 

*trenlerle seyahat edilmesi( genel olarak)
*savaş yıllarının olması
*sokak öykücülerinin olması
*daktilo ile el çoğaltması eserler verilmesi
*ekonomik zorluklar.
*sokak satıcılarının varlığı

12. “Oğuz Atay hikâyelerinde; bunalımlı, korkunun tutsağı olmuş, hayata tutunmaya çalışan fakat çok kere kaybeden, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan, çekingen karakterlerin hayatlarını ele alır.” bilgisinden hareketle okuduğunuz metinde kahramanların bu özellikleri yansıtıp yansıtmadığını söyleyiniz.

YANSITMAKTADIR. örneğin yukarıda "hayata tutunmaya çalışan fakat çok kere kaybeden" ifadesi hikaye kahramanlarından Genç Yahudiyi işaret etmektedir.
"çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan" ifadesini de başkahraman / anlatıcı için kullanabiliriz.. 


DİL BİLGİSİ
1. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerde geçen mecaz anlamlı kelimelerin altını çizerek cümlelere kattıkları anlamları söyleyiniz.
• … ilham geliyordu ve gecenin geç saatlerine kadar yakamızı bırakmıyordu.
ikâyelerimizi suratımıza fırlatıyorlardı.
• Bizi bu kasabaya hangi rüzgâr atmıştı?
• İşimiz pek parlak sayılmazdı; çünkü istasyonumuza tren çok seyrek uğruyordu.


2. Okuduğunuz metinde yer alan “Geçen gecelerden birinde genç ve düzgün yüzlü bir yataklı vagon yolcusu, kendisine daha önce sattığımız hikâyelerin bir kısmını tanınmış bir eleştirmene gösterdiğini ve bu ünlü yazarın da hikâyeleri çok basmakalıp ve modası geçmiş bulduğunu söylemişti.” cümlesinde “basmakalıp” ve “modası geçmiş” ifadesi yerine hangi kelimeleri getirirseniz bir sanat eseri için söylenmiş cümle tam zıt bir anlam kazanır?
 “basmakalıp” bir önceki ile aynı .. sıradan- 
“modası geçmiş”  güncel olmayan-eskimiş


SIRA SİZDE

Mustafa Kutlu’nun Bir Saatlik Telâki adlı hikâyesi ile Oğuz Atay’ın Demiryolu Hikâyecileri adlı
eserinde “tren” unsurunun nasıl yansıtıldığını karşılaştırınız. Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yere kısaca yazınız.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR