12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 32. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve daha fazla Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 32. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 32. Sayfa Cevapları 


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
1. Öğretici metinlerde amaç okuyucuya ..............
BİLGİ VERMEK.................... olduğu için bu metinlerde kelimeler genellikle ..............GERÇEK............. anlamlarıyla kullanılır.

2. Hikâye, roman gibi edebî türlerde kahramanların ruhsal çözümlemesi yapılırken .....
...psikoloji, ... ve psikiyatri.......... bilimlerinden yararlanılır.

3. Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı .................
Divanü Lügâti’t-Türk.................................... adlı eser, Türk dilinin ilk sözlüğü
kabul edilir.
4. Teknoloji, Genel Ağ, sosyal medya, toplumsal değişim gibi unsurlar ...........
..yazı, VE konuşma.................dilini etkiler.

5. Türk Dil Kurumunun; Derleme Sözlüğü, Türkçe Sözlük, ...
........Tarama Sözlüğü, Deyimler Sözlüğü, Yazım Kılavuzu.... gibi pek  çok sözlük çalışması vardır.

Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleri ile eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Yazar Eser
(Ç ) 1. Ali Şir Nevaî
( C) 2. Ahmet Vefik Paşa
( D) 3. Şemsettin Sami
( B) 4. Kıpçak Türkleri
( A) 5. Zemahşeri
a) Mukaddimetü’l-Edeb
b) Codex Cumanicus
c) Lehce-i Osmani
ç) Muhâkemetü’l-Lugateyn
d) Kamus-ı Türki

7: “Bir ülkeyi yönetme görevini bana verseler, hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle işe
başlarım.” diyor. “Çünkü dil yetersizse sözcükler anlaşmayı sağlayamaz, düşünce anlatılamaz.
Ödevler gereğince yapılamaz; töre, kültür bozulur. Töre, kültür bozulursa hukuk yanlış yola sapar.
Bu durumda şaşkınlığa kapılan halk; ne yapacağını, işin nereye varacağını kestiremez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kad
ar önemli değildir.”
Konfüçyüs’ün bu görüşüne katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte kısaca yazınız.
CEVAP: Evet, çok doğru bir söz... Bir toplumu millet yapan en önemli ögelerden biri  dildir. Bir milletin  bağımsızlığı ve sonsuza kadar yaşaması, dilinin varlığı ve bağımsızlığı ile mümkündür. Toplumsal kurumlarda, kurallara uyulmadığında işleyiş bozulur. Dil de sosyal bir kurumdur.  Dildeki kurallara uyulmadığı takdirde, yabancı dillerin boyunduruğuna girilerek meydana gelen yozlaşma zamanla toplumda bozulmaları ve çözülmeleri de beraberinde getirir.2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR