11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 23. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 23. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.  ve  daha fazla Sayfa  Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 23. Sayfa Cevapları 
1. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (D) Edebiyat, toplum sorunlarını dile getiren ve bunu yaparken de toplumsal değişime etkide
bulunan bir sanat dalıdır.
2. (Y) Her edebî eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır.
3. (D) Edebiyat alanında yazılan eserler, sanat veya edebiyat akımlarını oluşturabilir.
4. (Y) Sunum sırasında slaytlardaki yazıları aynen okumak, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki
oluşturur.
5. (D) Edebî eserler genellikle belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz. (parnasizm, realizm, natüralizm, sembolizm, klasisizm, romantizm)


1. 
Realizm  akımında insan; günlük yaşamında, işinde ve toplum yaşamında doğal ilişkileri içinde gösterilir.

2. Şiir türünde daha çok ön plana çıkan bir edebî akım olan 
Sembolizm., sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil; duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan bir akımdır.

3. 19. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole yer veren sanat akımı 
Romantizmdir.

4. 
Parnasizm“Sanat sanat içindir.” ilkesini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren bir edebiyat akımıdır.

5. 
Klasisizm Eski Yunan ve Roma sanatından, edebiyatından kaynaklanan, 17. yüzyılda Fransa’dan yayılan sanat ve edebiyat çığırıdır.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

Cevap: 
(d) gerçekçilik(c) doğalcılık(a) gerçeküstücülük(ç) simgecilik(b) coşumculuk(X) izlenimcilik


Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Edebiyatın toplumsal yaşamı etkilediğini konu edinen eserlere bir örnek veriniz.
Cevap: Reşat Nuri Güntekin-Çalıkuşu, Charles Dickens Oliver Twist vb.

2. Toplumsal sorunlara değinen edebî eserlerin topluma yararları hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Toplum sorunlarına değinen edebi eserler toplumda bunların tartışılmasını sağlar ve sosyal problemlerin çözümünde katkı sağlar. Edebi eserler toplumsal bilincin oluşmasında, toplumun yeniden biçimlendirilmesinde ve ortak idealin oluşmasında  önemli görevler  üstlenir.


3. Edebiyat akımlarının sanatçılara katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
§  Edebiyat akımları, sanat değeri ve anlatım gücü yüksek eserlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
§  Sanatçıların kendi ideallerine uygun eserler vererek çığır açmalarını sağlamıştır.
§  Edebiyat akımları edebiyatı çeşitlendirip, monotonluktan kurtarmıştır.
§  Sanatçılar farklı görüş ve duyuşlarını ifade etme imkanı bulmuşlardır.
§  Her yeni edebî akım kendinden öncekini eleştirmiş, reddetmiş, hayal ve hakikati karşılaştırmış, farklı bir düşünceyi ortaya koymuştur.

4. Bir sunum yapılırken uyulması gereken beş temel ilkeyi yazınız.
§  Konuşmanızı dinleyicinin ilgisini canlı tutacak şekilde kurgulamalısınız.
§  Dinleyicilerle sürekli göz teması kurun.
§  Vücut dilinin ve ses tonunun önemini es geçmeyin.
§  Doğal olun.
§  Sahnede durduğunuz yer önemlidir.
§  Soru-Cevap bölümüne önceden hazırlanın.


5. Klasisizm akımının Türk edebiyatını fazla etkilememesinin nedenlerini açıklayınız.
Cevap:  Klasisizmin Yunan ve Latin kaynaklarına dayanması, Batılı eserlerin Hıristiyan temellerine gitmesi kültürümüze ters gelmiş, bu yönde eserler daha çok çeviriyle  sınırlı kalmıştır.


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ EKOYAY YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR