10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sayfa 1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Cevapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa Cevapları.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sayfa 1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Cevapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf Tarih İlke Yayınları 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sayfa Cevapları 

ANADOLU'DA DEVLETLEŞME SÜRECİ


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

BOY BİRLİĞİNDEN DEVLETLEŞMEYE
Anadolu’da birçok beylik ve devletin kurulmasında Oğuz Türkleri önemli bir rol oynamışlardır. Boylar hâlinde yaşayan Oğuz Türkleri boy birliği ya da beylik gibi geçici siyasi çatılar altında bir araya gelme alışkanlığına sahiplerdi.
Her boyun başında da “bey” unvanı taşıyan bir başkan vardı. Her boyun kendine özgü bir damgası vardı. Oğuz Türkleri, konar-göçer kültürünün (Görsel 1.13) getirdiği özellikler ve her an düşmanla karşılaşma ihtimalinden dolayı güçlü, disiplinli ve teşkilatlı olma ihtiyacı hissederlerdi. Bu yüzden her boy kendi beyinin başkanlığında sosyal, ekonomik ve idari bir teşkilata sahipti. Boy beyi, boya ait bölgeleri idare ederek göçlerde düzen, disiplin ve güvenliği sağlamakla görevliydi.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
Anadolu’da hâkimiyet kuran Türkiye Selçuklu Devleti, eski Türk devlet gelenekleri ve özellikle de Büyük Selçuklu Devleti’nin idari yapısını örnek aldı. Türkiye Selçuklularında devletin başında Selçuklu ailesinden gelen bir “sultan” bulunurdu. Sultan unvanı yanında hükümdarlar “keyhüsrev, keykavus, keyku- bat” gibi Farsça unvanlar da kullanırlardı. Hükümdarın görevi halkın mutluluk ve refahını sağlamak, ülkeyi adaletli bir şekilde yönetmek, orduya komuta etmekti. Türkiye Selçuklularında, devlet hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilir ve şehzadeler arasında paylaştırılırdı. Türkiye Selçuklu Devleti’nde, devlet işleri “Divân-ı Saltanat”ta (Büyük Divân) görüşülürdü. Her türlü konu divanda değerlendirilerek karara bağlanırdı.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

İkta sistemi, tarımsal üretimin gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır? Belirtiniz.
Cevapİkta sistemi, devlete ait arazilerden elde edilen vergilerin devlet adına çalışanlara maaş olarak verilmesi anlamına gelir. Bu sistemle devlet hem üretir hem de ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlı olmaktan kurtulur. Böylece devlet kurumlarının işlevselliği ve devletin ekonomik gücü giderek artar.
Tarımsal üretimin de gelişmesinde etkili olan ikta sistemi sayesinde, devlet destekli birçok arazinin tarıma açılması, vergilerin uzun dönem aynı kalması, üretimin artması ve verimli toprakların tarıma açılması çok önemli olmuştur. Tarımsal üretim geliştikçe vergi geliri de artmış böylece devlet ekonomik olarak ve iş gücü bakımından da güçlü duruma gelmiştir.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Siz Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı olsaydınız ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz? Açıklayınız.
Cevap:  Türkiye Selçuklu Devleti, tarihin en güçlü devletlerinden biri olmuştur. Hükümdarlar, son ana kadar adil, samimi, dürüst, hoşgörülü, merhametli kişiler olmuşlardır. Toplumun ihtiyacı karşılamak için eğitim, sağlık, ticaret ve benzeri her alanda yatırımlar yapmışlardır.Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı olsaydık, ticareti geliştirmek için hanlar, kervansaraylar yapıp bunların yollarını en stratejik ticaret yollarıyla birleştirirdik. Bununla beraber deniz ve tarım ticaretine önem vererek hayvancılık alanında da yatırım yapar sadece devletin kendi parasıyla ticaret yapmayı şart koşardık. Hizmet alanlarına eleman ihtiyacı kurulan okullardan karşılar, kalifiye devlet memurları yetiştirirdik.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı


Darüşşifaların Türkiye Selçuklu Devleti’ne katkıları neler olmuştur? Belirtiniz.

Cevap:  Tarihte birçok devlet, milleti için çeşitli hizmetler sunmuştur. Toplumun barış ve huzuru, güven ve refahı için çeşitli sağlık, eğitim, ticaret ve benzeri kurumlar ortaya konmuş ve köklü hale getirilmeye çalışılmıştır. Darüşşifalar da bu kurumlardan biri olarak tarih boyunca varlığını sürdürmüştür.Darüşşifa, günümüz hastanelerinin Türkiye Selçuklu Devleti zamanındaki adıdır. Hastanelerin varlığı, toplumda sağlığın korunması ve nesillerin emniyeti için çok değerli olmuştur. Sağlıklı toplumlarda ve hastalıkların iyileştirildiği yerlerde güçlü insanlar, güçlü millet, güçlü devlet oluşturmuştur. Bu nedenle tarih boyunca hastaneler toplum hayatının her zaman merkezinde olarak değer verilen ve yatırım yapılan yerler olmuştur.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR