10. Sınıf Matematik MEB Yayınları 72. 73. 74. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ve daha fazla Sayfa Cevapları

10. Sınıf Matematik MEB Yayınlar10. Sınıf Matematik MEB Yayınları 72. 73. 74. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf MEB Yayınları Matematik 72. 73. 74. Sayfa Cevapları  


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sayıyı yazınız.

1. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından 1 adet roman veya şiir kitabı 3+5 = 8 farklı şekilde seçilebilir.

2. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından 1 roman ve 1 şiir kitabı 3x5=15 farklı şekilde seçilebilir.

3. 3 farklı kitap düz bir rafa 3!=6 farklı şekilde dizilebilir.

4. 123 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 3!=6 farklı sayı elde edilebilir.

B) Aşağıda numaralarla verilen ifadeler ile harflerle verilen matematiksel ifadeleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız.
5- 1-a 2-b 3- b 4- e
6- 1-d 2-c 3- a 4- b
7- 2 + 3 x 4 = 14

8. denklemini sağlayan n değerini bulunuz.
(n+1)!  - 10 . (n+1)! / (n+2)! = n+1
(n+1)! . ((n+2) . (n+3) -10) / (n+1)! . (n+2) = n + 1
n2 + 5n + 6 - 10 = n2 - 3n + 2 
2n = 6
n = 3


9- 3 farklı matematik, 4 farklı fizik ve 2 farklı kimya kitabı düz bir rafa dizilecektir. Fizik kitapları yan yana ve kimya kitapları yan yana olmak üzere 9 kitabın bu rafa kaç değişik şekilde dizilebileceğini bulunuz.
F1 F2 F3 F4  4!
K1 K2 2!
M1 M2 M3
5! . 4! . 2! 


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.


10 -12. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

10. Siparişi ilk veren Ali’nin kaç farklı seçeneği olduğunu bulunuz.
4 . 3 . 3 = 36


11. Ali’nin yemek siparişi Adana kebabı, Ezo Gelin çorbası ve baklava olduğuna göre Ayşe’nin yemek siparişinin kaç farklı şekilde olabileceğini bulunuz.
3 . 2 . 2 = 12


12. Ahmet en az hesap ödeyecek şekilde sipariş verdiğine göre Ahmet’in kaç farklı sipariş seçeneği olduğunu bulunuz.
2 . 1 . 1 = 2


13. a!/b! = 72 eşitliğini sağlayan a ve b pozitif tam sayılarının toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 16 B) 17 C) 142 D) 143 E) 144
a!/b!=72
a!/b!=9.8
Burada a=9 ve b=7 şeçilirse;
9!/7!=9.8.7!/7!=9.8=72 elde edilir.
a+b toplamının alacağı en küçük değer 9+7=16
Cevabınız 16 dır.


14. A = {2, 4, 6, 8, 9} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 600 den küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 48 B) 36 C) 32 D) 24 E) 18
600'den küçük rakamları farklı üç basamaklı doğal sayı yazmak için, yüzler basamağının 2 veya 4 olduğu iki farklı seçenek vardır. Bu seçenekleri değerlendirelim:
4 _ _ diye başlayabilir. Yüzler basamağının 1 ihtimali vardır. Kalan 4 sayıdan birini onlar basamağına yerleştiririz. Kalan 3 sayı da birler basamağında olur. Yani:
1*(4,1)*(3,1)=12 ihtimal 4 ile başlayan sayılar için yazılabilecek ihtimallerdir.
2 _ _ şeklinde de yazılabilir. Öyleyse onlar basamağına kalan 4 sayıdan biri, birler basamağına ise kalan 3 sayıdan biri yazılır. İlk basamak için tek seçenek kullandık.
1*(4,1)*(3,1) = 12 ihtimal de burada vardır.
Yani toplamda üç basamaklı, rakamları farklı, 600'den küçük 12+12=24 sayı yazılabilir.


15. 13 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 66 B) 132 C) 156 D) 164 E) 189
13 . 12 = 156


16. A =  {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 3 ile tam bölünen kaç farklı doğal sayı  yazılabilir?
A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140
Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan toplam 20 tane var 
herbirisinde 3! = 6
6 . 20 = 120

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. 8 2. 15 3. 3! 4. 6 5. 1.a, 2.b, 3.d, 4.e 6. 1.d, 2.c, 3.a, 4.b 7. 14 8. 3 9. 4! . 2! . 5! 10. 36
11. 12  12. 2 13. A 14. D 15. C 16. C 17. E 18. D 19. D 20. C 21. A 22. B 23. A 24. D


10.SINIF MATEMATİK DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


10. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. Sayfa  Cevapları

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR