9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 27. 28. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ve daha fazla Sayfa Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 27. 28. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.   ve daha fazla Sayfa  Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 27. 28. Sayfa Cevapları 


Sayfa 27-28

1.Aşağıda farklı dönemlere ait şiir örnekleri verilmiştir. Bu örneklerden hareketle türlerin
oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini belirleyiniz.

Cevap: 


Verilen örnek metinler, şiirlerin oluştukları farklı dönemlerin zihniyetini yansıtmaktadır. Toplumda meydana değişimler, farklı kültürlerle etkileşim şiirleri dil, içerik ve biçim olarak etkilemiştir.  Koşuk türünde İslamiyet öncesi göçebe yaşamın etkisi, yabancı etkilerden uzak dil anlayışı görülürken,  Yunus Emre'nin şiirinde İslamiyet'in şekillendirdiği kültür ve inanç yapısının etkisini, Elhan-ı Şita ve Sessiz Gemi şiirinde Batı medeniyetinin şiire biçim ve içerik (bireysel temalar)  olarak etkisini  görmekteyiz. 


SAYFA 282.ETKİNLİK

Aşağıda isteklerin belirtildiği iki farklı metin verilmiştir. Bu metinlerden hareketle edebî ve öğretici metinlerin özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: 
EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ

§  Gerçekler kurgulanarak anlatılır. 
§  Çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuya edebî zevk vermek amacı güdülür.
§  Üslup (ifade tarzı) kaygısı vardır, ifadeler süslü ve sanatlıdır.
§  Nesnellik ve bilimsellik değil, öznellik hâkimdir.
§  Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır, çağrışıma açıktır. 
§  Masal, destan, roman, hikâye, efsane, mesnevi, şiir, tiyatro gibi türleri vardır.
ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ

§  Gerçekler yorumlanmadan aktarılır.
§  Okuyucuya bilgi vermek, bilgiyi okuyucuyla paylaşmak amacı güdülür.
§  Üslup kaygısı yoktur, ifadeler duru ve yalındır.
§  Konu tarafsız bir şekilde yorum yapmadan açıklandığından nesnellik hâkimdir.
§  Kelimeler genellikle gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılır.
§  Tarihî, felsefi, bilimsel metinler; deneme, makale, fıkra, söyleşi, eleştiri, haber yazısı; anı, mektup, günlük, gezi yazısı, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü gibi türleri vardır.9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SONUÇ YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR