9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 38. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ve daha fazla Sayfa Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 38. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.   ve daha fazla Sayfa  Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 38. Sayfa Cevapları 


ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EDEBİ TÜRLERDEN YARARLANMA

Edebî tür; edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmış çe­şididir. Bir başka söyleyişle, biçim ve öz bakımından ortak kurallara göre yazılmış ve söylenmiş eser kümelerine verilen addır.

Edebî türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir. Toplumda zamanla meydana gelen değişme­ler edebiyata da yansır. Edebî türler de değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve Çeşitlilikte değişime uğrar. Söz gelimi Eski Yunan edebiyatında yalnızca şiir, tiyatro, söylev, tarih gibi dört türden söz edilirken, XIX.yüzyıldan itibaren bu türlere roman, tenkit, mektup gibi yeni türler eklenmişt
ir. XX. yüzyıldan itibaren, Özellikle basın ve yayın hayatındaki gelişmeler yeni tür­lerin oluşumunu sağlamış; makale, deneme, fıkra, skeç, senaryo gibi yeni türlerden bahsedilmeye başlanmıştır.

Bir yandan yeni edebî türler oluşurken diğer yandan da eski türlerden bazıları zamanla kaybol­muş veya anlamı değişmiş, yeni anlamlar kazanmıştır. Buna en güzel örnek olarak destanı vere­biliriz. Romantizm akımı ile birlikte, İlk Çağ’ın en önemli türü olan trajedi, yerini drama bırakmıştır.

Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, İspanya’da Latince dışında halkın kullandığı dile roman, bu dille anlatılan hikâyelere de romans adı veriliyordu. Zamanla, gelişen ve gerçeklik boyutu kaza­nan bu anlatımlar günümüz çağdaş türlerinden biri olan romanı meydana getirmiştir.

Bİr taraftan yeni edebî türler gelişirken diğer yandan da bazı türler birbirine karışmıştır. Rö­portaj, deneme, hikâye, şiir, masalarasında bir yaklaşma görülürken bazı türler de kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. Roman, antl roman gibi.

Gıyasettin Aytaş,
http:/dhgm.meb.gov.tr

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Parçada edebî türler hangi özelliklerine göre sınıflandırmıştır?
Cevap: 
Biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

2. "Edebî türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir." cümlesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Edebi türler,  zaman içinde meydana gelen gelişmelerden etkilenip değişimlere uğrar.

3. Zamanla değişen ya da ortadan kaybolan tür olarak hangisi gösterilmektedir? Bu değişimi siz nasıl yorumluyorsunuz?

Cevap: Buna destan örnek verilebilir. Romantizm akımı ile birlikte İlk Çağ’ın en önemli türü olan trajedi de  yerini drama bırakmıştır. Toplumda meydana gelen değişimler edebiyatı etkilediği için edebi türlerdeki bu değişim de normaldir.

4. Zamanla birbirine karışan ya da yaklaşan türler arasında bir benzerlik var mı? Bu yaklaşımın ya da karışmanın nedeni ne olabilir?
Cevap:
 Rö­portaj, deneme, hikâye, şiir, masal arasında bir yaklaşma görülürken roman türü de kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. Bunun nedeni değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap vermektir.

5. Parçanın ana düşüncesini bulunuz.

Cevap: 
Edebi türler zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrar.

B. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına "D", yanlış İse "Y" yazınız.

1. 
 (D) Metinler, göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı metinler diye ikiye ayrılır.
2. 
(D) Sunum, panel, forum, açık oturum gibi türler sözlü anlatım türleridir.
3. 
(Y) Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını kod(şifre) sayesinde öğrenir.
4.
(D) "Heykel" plastik (görsel), edebiyat da fonetik (işitsel) sanatların bir koludur.
5. 
(D) Edebiyatın bir anlamı da şudur: Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da ya­zılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü. 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SONUÇ YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR