7. Sınıf Dersdestek Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 10. 11, 12. 13. 14. 15. 16, 17. Sayfa Cevapları Mor Salkımlı Ev Metni 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek

MOR SALKIMLI EV

1. ETKİNLİK 
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı
Metne Hazırlanalım
Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ne gibi zorluklar yaşadığını düşünüyorsunuz?
Cevap: Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanlar mülteci veya göçmen olmaktadırlar. Bilmedikleri bir ülkede yabancı olarak vatansız bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu da dağılmış aileler, zor yaşam şartları, kültürel çatışmalar ve bozulmaları da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı göç etmek zorunda kalan insanların hem maddi hem manevi yönden büyük çöküntüye girdiklerinden çok zor bir durumdur.
Ülkemize göç etmek zorunda kalan insanlara hangi kurum veya kuruluşların yardım ettiğini biliyor musunuz? Araştırınız.
Cevap: Ülkemiz kendine sığınan göçmenlere sığınma barınma beslenme ya da eğitim gibi bir çok imkan sunmaktadır. Bu hizmet ve imkanları belli kuruluşlar aracılığıyla yapmaktadır. Bu kuruluşlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
Sığınmacıları İzleme Platformu
Türk Kızılayı
Afad
Meb
Usak
İgam
İlmi Araştırmalar Derneği gibi bir çok Sivil Toplum Kuruluşu vardır.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı
Söz Varlığım
“Mor Salkımlı Ev” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Metinden yola çıkarak bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Kelime ve Kelime Grupları:  hışırdamak
Tahminim: ses çıkarmak
Sözlük Anlamı: Kâğıt, kumaş, kuru yaprak vb. nesneler birbirlerine sürtünürken, buruşturulurken “hışır” diye ses çıkarmak
********
Kelime ve Kelime Grupları: Bir dediğini iki etmemek
Tahminim: Hiç bir isteği geri çevrilmemek
Sözlük Anlamı:  her istediğini hemen yapmak
********
Kelime ve Kelime Grupları: Begonya
Tahminim: çiçek adı
Sözlük Anlamı:  bitki bilimi Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi bulunan sıcak ülke bitkisi.
********
Kelime ve Kelime Grupları: Öteberi
Tahminim:Bir kaç gıda
Sözlük Anlamı: çeşitli ve önemsiz, ufak tefek şeyler.
********
Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor.”, “Yıllarca birlikte yaşamışçasına birbirimizle kaynaşmıştık.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamları aşağıdaki kutucuklarda işaretleyiniz.
Cevap:
Hafif: Gücü az olan, belli belirsiz.
Kaynaşmıştık: Uyuşmak, yakın ilişki kurmak.
Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime gruplarının yerine, cümlenin anlamına uygun başka kelimeler yazınız.
Komşu komşu toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu.
Cevap: Konu komşu
Ertesi gün mahallenin yaşlı başlı kişileri bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar.
Cevap: Yaşı geçgin görmüş geçirmiş
Çoğu kez caddeden sıra sıra askerler, askerî araçlar geçerdi.
Cevap: bölük bölük
Kerpiç evlerin temellerini bile sarsan tanklar büyük bir gürültüyle geçerken kalbim küt küt atardı.
Cevap: hızlı hızlı

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Hikâye Haritası Oluşturuyorum
“Mor Salkımlı Ev” metninin hikâye haritasını oluşturunuz.
MOR SALKIMLI EV
Hikâyedeki Olay Örgüsü:  Mahalleye Makedonya’dan göç eden yeni bir ailenin taşınması. Mor Salkımlı Evin üst katının onlara tahsis edilmesi, Mor Salkımlı Ev’in sahibi nine ile çocuğun diyalogları.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Makedonya’dan göç eden aile, Mor Salkımlı Evin sahibi Yaşlı Nine, köpeği Fındık, Metni aktaran çocuk ve mahalledeki çocuklar .
Olayın Geçtiği Zaman: Bilinmeyen geçmiş bir zaman dilimi kullanılmıştır.
Anlatıcı: Çocuk.
Olayın Geçtiği Mekân: Mor Salkımlı ev ve bahçesi, mahalle.
Anlayalım – Cevaplayalım
“Mor Salkımlı Ev” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Mor salkımlı evin mimarisi nasıldır? Evin içi nasıl anlatılmaktadır?
Cevap: Çok güzeldir. İki katlıdır. Alt ve üst katlarda toplam 8 odası vardır. Odaların tavanlarını ve duvarlarını rengârenk oyma resimler süslemektedir. Hemen her odada kristal avizeler ve gece lambaları vardır. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları ise ayrı bir güzeldir.
2. Mor salkımlı evin üst katına taşınan aileye mahalle halkı niçin yardım ediyor? En büyük yardımı kim yapıyor?
Cevap: Çünkü Makedonya’dan göç etmek zorunda kalmış bir ailedir. Çok zor zamanlar yaşadıkları için bütün mahalle onlara yardım etmek istiyor.
3. Mor salkımlı eve ilk girdiğinde çocuğa neler ilginç geliyor?
Cevap: Evdeki antikalar evin mobilyaları eski ama çok güzel olmaları çocuğun ilgisini çekmektedir.
4. Komşu nine çocuğu neden çok seviyor?
Cevap: Çünkü eve ve bahçeye giren tek çocuktur. Ninenin bütün alış verişini su getirip götürmeyi, özetle dışardaki bütün işlerini yaptığı için çocuğu çok sevmektedir.
5. Komşu nine, çocuktan yeni gelen ailenin çocukları için neler istiyor?
Cevap: Onlara Türkçe öğretmesini, onlara sahip çıkmasını, onların yabancılık çekmemeleri için onlarla arkadaş olmasını istemektedir.
Anlayalım – Düşünelim
Komşu nine aileyi evinin üst katına almasaydı bu aile hangi zorluklarla karşılaşabilirdi? Söyleyiniz.
Cevap: Öncelikle barınma sorunu yaşayabilirlerdi. Bu da çocukların hastalanmasına zor anlar yaşamasına neden olurdu. Aile yabancı gibi hisseder ve mahalle içinde yabancı gibi davrandıklarından uyumlu bir yaşam süremezlerdi.
Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim
“Mor Salkımlı Ev” adlı metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.
Konu: Göçmenlere kucak açmanın önemi
Ana Fikir: Göçmen ailelere geldikleri yöre insanı iyilikle yaklaşmalı.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Sözcüklerle Resim Çizelim
Varlıkların durumunu, biçimini, rengini niteleyen ya da sayısını, sırasını, yerini belirten kelimeleri betimlemelerde kullanırız.
Siz de okuduğunuz metinden ve görselden hareketle “Mor Salkımlı Ev”in betimlemesini örnekteki gibi yapınız.
Cevap:
Mor salkımlı ev.
İki katlı Mor Salkımlı Ev.
İki katlı sekiz odalı Mor Salkımlı Ev
Merdivenlerinde çiçek olan Mor Salkımlı Ev
İçinde eski antikalar tavanlarında lambalar güzel süslemeler olan Mor Salkımlı Ev
Yardımcı Fikirler Neler?
Okuduğunuz metne ait yardımcı düşüncelerin bulunduğu kutucuğa “” işareti koyunuz.
( √ ) Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ihtiyaçlarından biri barınmadır.
( √ ) İnsanlar ihtiyaç sahiplerine kendi imkânları ölçüsünde yardım eder.
( )  Ülkelerinden göçmek zorunda kalan kişilere yardım etmek vatandaşlık görevidir.
()  Göç eden vatandaşlar yerleştikleri ülkelerin kültürlerine alışamaz.
( √ )  Ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların dil öğrenmelerini sağlamak onlara yapılabilecek bir yardımdır.

Çözüm Üretelim
Ülkesinden göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı sorunlardan biri barınmadır. Sizin bu insanların barınma sorununa çözüm önerileriniz nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Prefabrik konutlar inşa edilebilir
Kızılay çadırları kurulabilir
Devlet sığınma evleri inşa edebilir

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayarak ilgili kutucuklara yazınız.
1. Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor, yapraklar hışırdıyor, dallar birbirine vuruyordu. ( durum )
2. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları insanların gözlerini kamaştırıyordu. ( oluş )
3. Bu bölgede çiçekler ilkyazdan sonbahara kadar durmadan açar. ( oluş )
4. Onun her türlü işini ben yaptığım için beni çok seviyordu. ( durum )
5. Bir de mahalle çeşmesinden günde iki üç kez taze su götürürdüm. ( iş )
6. Ben de köpeği Fındık ile bahçeyi boydan boya dolaşırdım. ( iş )
7. Sonra dut ağacına tırmanır, kışlaya giden yolu saatlerce seyrederdim. ( iş )
8. Uzun süre yağmurda bekleyen bisikletim paslanmıştı. ( durum )
9. Tadını hâlâ damağımda duyuyorum. ( oluş )
10. Biz de buna karşılık özenle baktığı çiçekleri hemen her gün suluyor, etraflarında biten otları ayıklıyorduk. ( iş )

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Hikâye Yazalım
“Mor Salkımlı Ev” metninde oluşturduğunuz hikâye haritasını hatırlayınız. Hikâyeyi oluşturan unsurlar ile aşağıdaki yönergeleri kullanarak defterinize serbest yazma stratejisine uygun bir hikâye yazınız.

  • Cevap: Bundan yaklaşık beş sene önceydi. Bir gün havanın çok bulutla bazı s-zamanlar yağmurlu olduğu bir akşam kapının önünden gelen seslerle irkilmiştim. Kapıya doğru yaklaştıkça seslerin şiddeti artıyordu. Kapıyı açtığımda kapının önünde uzanan siyah ve çok sıska bir köpek gördüm. Bana öyle gözlerle bakıyordu ki içimde dağlar eriyordu. Bundan dolayı hemen onu içeriye alarak üstüne battaniye örttüm. Önce titremesi kesildi. Ardından önüne koyduğum bütün yiyecekleri afiyetle bitirdi. Şimdi aradan geçen beş seneyi hatırlıyorum da ne kadar çok şey yaşamışız Kara ile. Kara artık benim sadece köpeğim değil aynı zamanda sırdaşım ve arkadaşım oldu.

7.SINIF TÜRKÇE DERSİ DERSDESTEK YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


7. Sınıf Dersdestek Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR