6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayınları  46. 47. 48. 49. 50. 51. Sayfa Nevruz Metni

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 2. Milli Kültürümüz Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51 Nevruz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

NEVRUZ

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıya, “nevruz” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız.
Nevruz: Bahar
Nevruz: Yeşillik
Nevruz: Eğlence
Nevruz: Ateş yakma
Nevruz: Sevgi
Nevruz: Paylaşım

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• “Nevruz”un ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız açıklayınız.
Cevap: Nevruz baharın geldiğinin müjdelendiği yeniden doğum gibi düşünülen bir kutlamadır.

• Nevruz Bayramı yıl içinde ne zaman kutlanmaktadır?
Cevap: Genellikle Mart ayı içerisinde.

• Nevruz Bayramı’yla ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Ateş yakılır demir dövülür yumurta tokuşturulur ve dilekler dilenen bir bayramdır.

3. ETKİNLİK 
Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Aşağıdaki soruyla ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
“Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda okumak niçin önemlidir?”

Cevap: Çünkü noktalama ve imla kuralları bir metni daha güçlü kılan daha okunur ve anlamı daha fazla güçlendiren bir yapıya sahiptir. Bundan ötürü de bir metni okurken kesinlikle imla ve noktalama kurallarına uymak gereklidir.
Sorunun cevaplanmasının ardından “Nevruz” adlı metni yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli okuyunuz.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı
a. “Nevruz” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
Cevap:
Farsça: Hint–Avrupa dilleri bölümünden ve İran devletinin resmi dili olan bir dil..
Aidiyet: Bir Şeye Ait Olma, Bir Şeyle İlişkinlik, Bir Şeye Aidiyeti Sebebiyle… 
Temenni: dileme, dilek. 

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
Cevap:

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
Cevap:

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “” işareti koyunuz.
Cevap:

5. ETKİNLİK 

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterlerinize istediğiniz konuda bir olay yazısı yazınız.
Cevap: Geçen gün arkadaşım bir kursa gittiğinden bahsetti. Meğerse Farsça öğrenme kursuna gidiyormuş. Ona neden bu kursa gittiğini sordum. O da dedelerinin o coğrafyalardan geldiğini ve oralara karşı bir aidiyet duygusu hissettiğini söyledi. Ben de bu kursta başarılı olması temennilerimi belirttim ve ayrıldık sonra.

6. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Nevruz” kelimesi nasıl meydana gelmiştir? Kelimenin anlamı nedir?
CevapFarsça “nev” ve “ruz” kelimelerinden meydana gelmiştir.

2. “Nevruz” kelimesinin kökeni nedir?
Cevap: Nev “yeni” ruz ise “gün” anlamına gelmektedir. İkisinin birleşmesiyle NEVRUZ yani YENİGÜN kelimesi ortaya çıkmıştır.

3. “Nevruz”, ülkemizde başka hangi adlarla anılmaktadır?
Cevap: Yenigün, Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı

4. “Nevruz’un kişi ve toplumların aidiyet duygusunu geliştirdiği söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Söylenebilir. Çünkü bu bayramla beraber insanlar hem birlikteliğin hem de paylaşmanın önemini yeniden kavramaktadır.

5. Metinde, Nevruz’un nesilden nesile iletişimin en güzel örneklerinden biri olduğunun nedeni, nedenleri olarak ne, neler sunulmuştur?
Cevap: Nevruz bayramı ve kutlamaları, Anadolu’da sözlü kültürün, toplumsal uygulama ve ritüellerin, doğa ve evrene ilişkin bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarıldığı en uygun ortamlardan birini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Nevruz, nesiller arası iletişimin en güzel örneklerinden biridir

6. Metinde, Nevruz Bayramı’yla ilgili hangi geleneklerden bahsedilmiştir?
CevapNevruz öncesinde evlerde ve sokaklarda genel bir temizlik yapılır. Kutlamalar sırasında insanlar temiz veya yeni kıyafetler giymeye özen gösterir.

7. Nevruz’un UNESCO insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın Temsili Listesi’ne 2009 yılında ortak dosya olarak kaydettirilmiş olması niçin önemlidir?
Cevap: Çünkü bu gelişme beraber Nevruz kutlamaları evrensel bir kültür ögesi halini almıştır denilebilir.

8. Nevruz Bayramı’nın önemli bir bayram olduğu metindeki hangi ifadelerden, açıklamalardan anlaşılmaktadır?
Cevap: Nevruz, farklı diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumlar arasında kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının geliştirilmesi çalışmalarına son derece olumlu bir katkı sağlamıştır.

9. “Nevruz” adlı metni okuduktan sonra hangi bilgileri öğrendiniz?
Nevruz’un ne zaman kutlandığını, ne olduğunu, hangi isimlerle anıldığını, bizim ve dünya kültürü için önemini…

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

7. ETKİNLİK 
Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Nevruz Bayramının nereden geldiği ne zaman kutlandığı, hangi isimlerle anıldığı.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Nevruz Bayramı hakkında bilgi vermek için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Cevap: Nevruz Bayramının İçeriği ve Kültürel olarak önemi.

8. ETKİNLİK 
Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Nevruz” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Çünkü Nevruz Bayramı anlatılmaktadır.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uyumludur. Çünkü anlatılan konu içerik birbiriyle bağlantılıdır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Nevruz Bayramı Nedir?

9. ETKİNLİK 

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “nevruz” konulu bir afiş hazırlayınız.
Cevap:
Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla).
Cevap: Bu afiş için ülkemizde kutlanan Nevruz bayramı etkinlikleri fotolarından yararlanabilirsiniz.

10. ETKİNLİK 
Verimli, sağlıklı bir tartışma ortamında, sınıfta “millî ve dinî bayramların önemi” ile ilgili bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmadan elde edilen sonuçları önce tahtaya, daha sonra defterlerinize yazınız.

Cevap:
Yazmaya Hazırlık
Biraz sonra istediğiniz konu ve türde bir yazma çalışması yapacaksınız. Bu çalışmaya başlamadan önce bir yazma planı oluşturunuz. Planı oluştururken metin tamamlanana kadar sırasıyla hangi basamakları izleyeceğinizi defterlerinize yazınız. Belirlediğiniz planınızı, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Yazmaya Hazırlık” aşamasında hazırladığınız plana uygun istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
Cevap:

• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
Cevap:

• Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?
Cevap:

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
Cevap:

• Bu yazı anlaşılır mı?
Cevap:

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Cevap:

Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

2. TEMA • MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde kullanmak amacıyla CD ya da USB belleğe kaydedilmiş bir türkü getiriniz. Öğretmeninizden de sonraki dersin “Okuma” bölümüne di- züstü bir bilgisayar hazırlamasını isteyiniz. Öğretmeninize ayrıca, “Kâzım’ın Türküsü (Mezar Arasında Harman Olur mu?)” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” türkülerinin kaydını CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirmesini isteyiniz.
! Sonraki metin işlenişinin “Konuşma” bölümünde gerçekleştirmek üzere “türkülerimizin kültürümüzdeki yeri, önemi” konulu bir konuşma yapmaya hazırlanınız.
! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.

6.SINIF TÜRKÇE DERSİ EKSEN YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR