10. Sınıf MEB Yayınları Felsefe 33. 34. 35. 36. Sayfa Cevapları 1. Ünite Felsefeyi Tanıma Ünite Değerlendirme

10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları 33. 34. 35. 36. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf MEB Yayınları Felsefe 33. 34. 35. 36. Sayfa Cevapları 1. Ünite Felsefeyi Tanıma Ünite Değerlendirme


A) Boşluk Doldurma: 
1. Thales, 2. Hikmet, 3. Tutarlılık, 4. Eleştirel Olma

B) Eşleştirme: 
I-b, II-c, III-a, IV-ç

D) Çoktan Seçmeli: 
14. E, 15. A, 16. D, 17. E, 18. D, 19. C, 20. A, 21. E, 22. BC. Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.


6. Günlük hayatta “Düşüncesizlik ettim.” ve “Düşünmeden konuştum.” gibi ifadeler kullanılır. Düşünmeden eylemde bulunmak ya da konuşmak nasıl mümkün olabilir?
CevapDüşünme eyleminde bulunmak, düşünme
İnsanın sözcükler aracılığıyla kurduğu, sözlü yapılan eylem, konuşma olarak tanımlanır. Konuşma düşünmenin sosyal yönüdür. Düşünmeden konuşmak mümkün değildir. 


7. Bir filozof, insanların giyinmesi için hayvan kürklerinin kullanılıp kullanılmaması tartışmalarına nasıl katkıda bulunur?
Cevap:


8. Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı niteliklerden üçer tane yazınız.
CevapOrtak bir kültürün oluşmasını sağlar
Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlar
Bireyin kendini tanıyabilmesini sağlar


9 ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Sıradan algılara dair “Havuzun derinliği kaç metredir?”, “Bugün yağmur yağar mı?”, “Bu fotoğraf kaç piksel?” ve “Dünyanın en uzun nehri hangisidir?” gibi sorular birer felsefi soru niteliği taşımazken “İnsanlar doğaları gereği bencil midir?”, “Güzellik nedir?”, “Hayattaki en büyük değer nedir?” ve “Hayatın anlamı nedir?” gibi sorular felsefi sorular kapsamındadır.


9. Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellikler nelerdir?
CevapFelsefi sorular tartışmaya açıktır ve cevaplar değişkendir. örneğin ; " insan özgür müdür ?" sorusu felsefi sorudur fakat cevaplar değişkendir. 2×2=4 tür.
Gündelik olarak eyleme yönelik sorulan sorularda sorunun kendi başına bir anlamı yoktur. Oysa felsefe sorularında daha bir soru olarak bile olmuş bitmiş bir durum vardır. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak yeterince bir başarı ortaya koyar, belirli bir boyutu aşar. Bir soru ile insanlar belli bir yöne bakmaya başlar.


10. Parçadan hareketle felsefi soru niteliği taşıyan ve taşımayanlara ikişer tane örnek yazınız.
Cevap: Bilmek mutluluk mudur?
Varlık nedir?

Türkiye'nin başkenti neresidir?
Beşiktaş nen zaman kuruldu?


13-15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun veya aşırı ölçüde soyut olduğunu ileri sürenler felsefeyi şu şekilde eleştirir: Felsefe bize bir yarar sağlamaz.”


11. Bu eleştiriyi yapanlar neden bu şekilde düşünmektedir?
Cevap: Felsefenin ucu açık fikirlere yer vermesi, sorgulayıcı olması ve tek bir doğru cevabının olmamasından kaynaklanır.


12. Bilginin değerine dair tek ölçüt yarar olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Bilginin değer sadece pratik yarar sağlayan, tekdüze ve eleştiriden uzak değerlendirilemez.


13. Bu iddiaya karşı öne sürülebilecek görüş nedir?
Cevap: Felsefe bireylere ve toplumlara farklı bakış açıları sunan ve yön veren bir bilimdir.2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR