Proje okullarına öğretmen seçimiyle ilgili objektif ve net şartlar belirlenmemişken görev süreleri azaltıldı. Bu durum öğretmen seçiminde adaletsizliği arttırdı.
Proje okullarına öğretmen seçimiyle ilgili objektif ve net şartlar belirlenmemişken görev süreleri arttırıldı. Bu durum öğretmen seçiminde adaletsizliği arttırdı.
Proje Okullarındaki Öğretmenlerle İlgili Değişiklik

Değiştirilen proje okul yönetmeliğine göre, yönetici ve öğretmenlerin görev süreleri, öğretmen bulmakta zorluk yaşanan alanlarda projenin niteliğine göre ilgili genel müdürlüğün teklifi ve bakan onayıyla 2 yıl kadar uzatılabilecek. Eğitim kurumunun, proje okulu olarak belirlenmesinde, merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre, il genelinde ilk beşe girme şartı aranmayacak. Proje okullarda müdür başyardımcısı normu kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yönetici ve öğretmenlerin görev süreleri, öğretmen bulmakta güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili genel müdürlüğün teklifi ve bakan onayı ile 2 yıl kadar uzatılabilecek. Proje okullarda müdür başyardımcısı normu kaldırıldı. Halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanların durumlarını belirlemek amacıyla düzenlemeye gidildi. Bakanlığa bağlı bir okul veya kurumun proje okulu olarak belirlenebilmesi için aranan şartlar arasından, merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde ilk beş dereceye sahip olması ve okulun açılış tarihi, yapısı veya yetiştirdiği devlet adamları itibarıyla tarihi nitelik taşıması şartları kaldırıldı.


Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının uyguladığı eğitim programları gereği akreditasyon belgesine hak kazanan bölümlerin, atölye ve laboratuvar öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan, bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin, başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış veya soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmemiş olması gerekecek.

Bu öğretmenlerde, “Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak, adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak, zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak, proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak” şartları aranmayacak.

GÖREV SÜRELERİ UZATILABİLECEK
Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi, aynı unvanla, aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla olamamasına karşın, bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili genel müdürlüğün teklifi ve bakan onayı ile 2 yıl kadar uzatılabilecek. Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına, yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan süreler de dahil edildi.

Öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirilmelerinin belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirilmelerine yönelik inhalar, 1-31 Mayıs’ta, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Buna ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılacak.

MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI NORMU KALDIRILDI
Müdür başyardımcısı normunun kaldırılması nedeniyle halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanların durumlarını belirlemek amacıyla düzenleme yapıldı.
Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyardımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde sonlanacak. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre, görevinde başarı gösteren müdür başyardımcılarının görev süreleri, istemeleri halinde dört yıl daha uzatılabilecek.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR