YKS’nin ikinci oturumu AYT de sona erdi. Eğitim uzmanlarının öğrenci görüşlerinden yola çıkarak yaptıkları yorumlara göre, sınavın en zor testleri matematik ve özellikle geometri. Bu yıl Türk dili ve edebiyatında, Divan Edebiyatı ön plana çıkarken, fen bilimleri alanlarında sorular orta düzeyde eleyici olarak değerlendirildi.

YKS’nin ikinci oturumu AYT de sona erdi. Eğitim uzmanlarının öğrenci görüşlerinden yola çıkarak yaptıkları yorumlara göre, sınavın en zor testleri matematik ve özellikle geometri. Bu yıl Türk dili ve edebiyatında, Divan Edebiyatı ön plana çıkarken, fen bilimleri alanlarında sorular orta düzeyde eleyici olarak değerlendirildi.
2018 YKS AYT Sorularının Derslere Göre Değerlendirmesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Öğrenci görüşlerinden yola çıkarak sınavı değerlendiren eğitim uzmanları matematik ve geometri sorularının eleyici olduğunu, tüm derslerde kazanım ve müfredata uygun bir dağılım olduğunu belirtiyor. İşte ders ders AYT yorumları:

NESİBE AYDIN OKULLARI:

MATEMATİK: Matematikle geometri sorularının 11 ve 12’nci sınıf müfredatından hazırlandığı, TYT’de olduğu gibi kurgulu ve çoğu zaman birkaç kazanımla analiz gerektiren sorulardan oluştuğu gözleniyor. Öğrencilerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda matematik testinin genel olarak zor olduğu, özellikle 5-6 sorunun Türkiye geneli için ayırt edici olduğu söylenebilir
FİZİK: Öğrencilerin yorumlarına göre, bilgi ve bilgiyi yorumlama gücünü ölçen, işleme çok ihtiyaç duyulmayan bir sınav olduğu söylenebilir. Dolayısıyla fizik testinin nicelik değil, nitelik bakımından ön plana çıktığı bir sınav oldu. Genel olarak orta-zor kategorisinde, kazanımlara uygun bir test. Fen alanında fizik testinin belirleyici olma özelliği bu yıl da tekrarlandı.
KİMYA: Sorular müfredata uygun ve daha çok 11 ile 12’nci sınıf konularından soru gelmiş. Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, 2017 üniversite sınavındaki kimya sorularına göre biraz daha zor ve belirleyici olduğu söylenebilir.
BİYOLOJİ: Bilgi ağırlıklı sorular çıkmış. Ancak, soruların çözülebilmesi için öğrencilerin 9 ve 10’uncu sınıf temel bilgisine sahip olması gerekiyor.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Farklı tipte ve müfredat dışı soru yok. Dil ve anlatımdan sadece paragraf sorularına yer verilmiş, dil bilgisinden soru çıkmamış. Orta zorluk seviyesinde bir sınav.
TARİH: Sorular bilgiye dayalı ve müfredata uygun. Zorluk derecesi orta ve üst düzeyde. Alan bilgisini ölçen bir sınav olarak hazırlanmış.
COĞRAFYA: Öğrencilerimiz tarafından bu yılki sorular 2017’ye göre daha net ve anlaşılır bulunuyor. Özellikle coğrafyadaki harita çalışmalarının önemi hem TYT hem de AYT’de vurgulanmış. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde. Bilgi ve bilgiyi yorumlamaya yönelik sorulardan oluşan coğrafya testi her düzeydeki öğrenci tarafından rahat bir şekilde çözülebilmiş
FELSEFE: Müfredat dışı soru yok. Soruların AYT karakterine uygun, bilgi ağırlıklı olduğu ve zorluk derecesinin geçmiş yıllarla benzerlik gösterdiği söylenebilir.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrenci yorumlarına göre, sorular geçen yılki sınavla aynı seviyede. İki soru doğrudan bilgi gerektiren, diğer dört sorunun ise ‘anlam-yorum-paragraf’ şeklinde olduğu görülüyor. Bilgi gerektiren soruların biri yaşayan dünya dinlerinden, diğeri ise Hz. Muhammed’in (S.A.V.) sünnet çeşitlerinden gelmiş. Bu iki soru öğrencileri bilgi noktasında zorlamış.

DOĞA KOLEJİ:

MATEMATİK:
 Soruların bazıları ayırt edici düzeyde. Yorum gücüne dayalı, sözel ifadesi bol ve işlem gerektirenler öğrencilerin zamanını aldı. Fakat zaman problemi yaşanmadı. Sorularda güncel bilgilere yer verilirken, müfredat dışı soru gelmedi. Geometri ise ayırt edici bölüm oldu ve bu bölümde trigonometri dahil 14 soru yer aldı.
FEN BİLİMLERİ: Bu testte 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yer aldı. Fizik bölümü temel bilgilerle çözülebilecek seviyede. 11 soru yorum, 3’üyse işlem becerisi istiyordu. İşlem soruları ise öğrencileri yormadı. 11 ve 12’nci sınıf konuları eşit dağıldı. Birkaç soru dışında tek bir kazanımı ölçecek nitelikte. ‘Elektromanyetik dalga’ ve ‘basit harmonik hareket’ konularından ikişer soru geldiği tespit edildi. Sınavın kapsayıcılığı çok geniş değil.
Kimya’da sorular 11 ve 12’nci sınıf müfredatından geldi. Her üniteden soru geldi. 13 sorunun 6’sı 12’nci sınıf; 7’si ise 11’inci sınıftan. Soruların zorluk düzeyi geçen seneyle kıyasla daha kolay. Müfredat dışı veya çok zor sorular yer almadı.
Biyoloji soruları hatasız ve müfredata uygun, zorluk bakımından dengeli. Soruların çoğunluğu doğrudan bilgiyi ölçerken, bir kısmı yoruma dayalı. Bazı sorular da birden fazla kazanım ölçüldü. 13 biyoloji sorusundan birer tanesi 9 ve 10.sınıf; 6 ‘sı 11’inci sınıf ve 5’i 12’nci sınıf müfredatından.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER 1: Bu testte 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih 1 ve 6 Coğrafya 1 sorusu yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı’nda Cumhuriyet Dönemi’nin bu yıl biraz daha arka plana atıldığı görülüyor. En fazla soru Divan Edebiyatı’ ndan geldi. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Geçiş Dönemi, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati’den soru yer almadı. 5 soru anlam bilgisinden çıkarken, tiyatro türüne bu sınavda hiç yer verilmedi. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahip ve müfredat dışı bir soru yok.”
TARİH: Sorular genel olarak bilgiyi ölçüyor. Sosyal Bilimler 2 testinden gelen 11 soru, Sosyal Bilimler 1’den gelenlere göre daha ayrıntı bilgi istiyor. Sosyal Bilimler 2’de, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularından 2 soru geldi. Tarih sorularının ayırt edici olduğu söylenebilir. Müfredat dışı soru çıkmadı. Birden fazla kazanımı ölçen sorular yer aldı.
COĞRAFYA: 11 ve 12’nci sınıf lise müfredatından geldi. Geçen yıllarda uygulanan LYS 3 ve LYS 4 testlerinde 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından soru sorma geleneği bu yıl sona ermiştir. Müfredat dışı soru yok. Dünya ve Türkiye haritalarını tanıma ve grafik yorumlama becerisi öne çıktı. Bilgi ve yorum isteyen sorular çok zor değil.
FELSEFE: Paragraf ve yorum ağırlıklı sorular ön planda. Genel olarak öğrencileri zorlayan ve müfredat dışı bir soru yok.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Beklenenin aksine daha çok bilgi sorusu yer aldı. 12’nci sınıf müfredatına ağırlık verildiği ve müfredat dışı olmadığını söyleyebiliriz. Sınavın en zor soruları; sözlü, fiili ve takriri sünnet çeşitleri ile içerikte ve seçeneklerde yüksek çeldiriciler içeren Siddharta Gautama’nın kurmuş olduğu din sorusu. Yorum soruları da analiz yeteneğini ölçecek nitelikte zorlayıcı. Zorluk derecesinin, orta seviyenin üstü olduğunu söyleyebiliriz.

UĞUR OKULLARI

MATEMATİK: MEB müfredatına uygun sorular yer aldı. Sorular bilgi ağırlıklı. Birkaç kazanım veya bilgi bir arada sorgulanarak öğrencilerin okuduğunu anlayıp, bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçüldü. Soruların bir kısmındaki veriler, değişkenlere bağlı olarak sorgulanmış. Bu tarz sorular öğrencilerin zorlanmasına ve zaman kaybetmesine sebep oldu. Geometri soruları analitik ağırlıklı. Birkaç modelleme sorusu dışında daha çok bilgiyi sorgulayan sorular yer aldı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sorular lise müfredatına uygun. Genel olarak Türk dili ve edebiyatı soruları öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği düzeyde.

FİZİK: Müfredatla uyumlu olan sorular sınavın kapsamına uygun. 11 ve 12’nci sınıf müfredatı ağırlıkta. Bilgiyi işleme ön planda. Birkaç kazanımı gerektiren sorular da yer aldı. Bunlar eleyici olacak.

KİMYA: Sorular LYS 2017’ye benzer. Müfredat ve kazanımlara uygun. Soru sayısının azalması nedeniyle bazı konulardan soru gelmedi. Çok çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli soruların yanı sıra; bilgi düzeyi düşük olan adayların da çözebileceği nitelikte olanlar da var.

BİYOLOJİ: 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarına uygun sorular var. Bazı sorular yorum ağırlıklı, kimileri ise doğrudan bilgi istiyor. Genel olarak sınav, müfredatla uyumlu ancak zorluk derecesi ortanın biraz üstünde denebilir.

COĞRAFYA: Coğrafya 1 ve 2 soruları, 11 ve 12’inci sınıf kazanımları kapsamında. Sınavda, küresel ortam, Türkiye coğrafyası ve çevre ağırlıklı her üniteden soru geldi. Soruların zorluk düzeyi orta ve yapılabilirliği yüksek.

TARİH: Sosyal Bilimler 1 ve 2’de tarih soruları müfredata uygun.  Ayrıca tüm lise sınıf müfredatına göre eşit dağıldı. Neden-sonuç ilişkisi kurmayı ve tarihi terim bilgisi gerektiren sorular yer aldı. Güçlü çeldiricileri şıklara sahip sorular dikkat çekti. Konulara hakim ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir test.

FELSEFE: Müfredatla uyumlu, yorum gücünü ölçen sorular yer aldı. Psikoloji, sosyoloji ve mantık soruları ise bilginin doğrudan hatırlanmasını gerektirdi. Psikoloji ve felsefe soruları diğerlerine göre daha zorlayıcı. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları da müfredata uygun. İfadeler net ve bilgiyi ölçen nitelikte.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sorular müfredata uygun. 24 sorunun 4’ü anlam bilgisi, 20’si edebiyat sorularından oluşuyor. Sınavda dil bilgisi sorusu yok. Divan Edebiyatı’na ait soruların ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyat sorularının üç tanesi çeldiricisi kuvvetli ve öğrencileri zorlayacak nitelikte. Genel olarak temel anlam bilgisini ölçen sorular geldi. Bu da ÖSYM’nin açıkladığı sınav mantığına uygun. TYT yoruma dayalıyken, AYT bilgi ölçüyor. Müfredata hakim ve çalışan öğrencinin yapabilceği bir sınav. 

MATEMATİK: Sorular ağlırlıklı olarak 11 ve 12’nci sınıf müfredatından çıktı. Soruların yapısının ÖSYM’nin daha önce yaptığı sınavlardaki sorulara benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yılki geometride geçen yıllardan farklı olarak, öğrencilerden soruyu ya şekil çizerek ya da koordinat sistemine taşıyarak çözmesi beklenmiş. Sınavda kazanım dışı soru olmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü ve soruların zorluk seviyesinin orta ve zor olduğunu söylemek mümkün.

FİZİK: Sorular yoğunlukla 12’nci sınıf olmak üzere 11 ve 12’nci sınıf müfredatından hazırlanmış. Sınavda, günlük hayatla ilişkilendirilen, öncüllü ve yoruma dayalı sorular yer almış. Soru tarzları, LYS fizikle benzerlik gösteriyor.

KİMYA: Geçmiş yıllarda olduğu gibi çıkan tüm sorular basit, anlaşılır ve müfredata uygun şekilde hazırlanmış. Ağırlıklı olarak 11 ve 12’nci sınıf konularını kapsıyor. İki soruda matematiksel işlem becerisi ön plana çıkmış. Sorular, öğrencilerin rahatlıkla anlayabileceği ve yapabileceği düzeyde.

BİYOLOJİ: 11 ve 12’nci sınıf konularından sorular geldi. Geçmiş yıllarda yapılan LYS sorularıyla karşılaştırıldığında daha kolay bir sınav olduğunu söylemek mümkün. Sorular, orta ve kolay düzeyde hazırlandığından düzenli çalışan ve biyoloji müfredatına hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeyde.

TARİH: Bilgiyi ölçen bir sınav oldu. Yorumlama ve analiz yapmayı gerektiren sorulara yer verilmemiş. Müfredat dışı soru yok. LYS Tarih sorularıyla karşılaştırıldığında, LYS sorularında yer verilen yorum içerikli soru tarzlarına bu sınavda rastlanmamış. Sorular tamamen bilgi içerikli. Tarih testi, Türk dili ve edebiyatı sorularından daha zor.
COĞRAFYA: Sorular açık, anlaşılır, 11 ve 12’nci sınıf müfredatına uygun. Grafik yorumlama gerektiren, harita bilgisini sorgulayan ve bilginin yorumlanmasına dayalı sorulara yer verilmiş. LYS coğrafya ile benzerlik gösteriyor.

FELSEFE: Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık soruları müfredata uygun olarak hazırlanmış. Felsefe soruları, yorumlama becerisini ölçen sorulardan oluşmuş, psikoloji ve sosyoloji soruları ise uzun paragraflardan çıkarım yapılmasını ister nitelikte. Mantık ise felsefe, psikoloji ve sosyoloji sorularının aksine yorum içermeyen, yalnız bilgiye dayanan sorulardan oluşuyor.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR