6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. Sayfa Cevapları
6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 10. 11. 12. 13. 14.Sayfa Cevapları Dünyanın Gezginleri Metni
6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk taşımamaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. Sayfa Cevapları 

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 248 
1. ETKİNLİK
“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.
a) “Balta girmemiş ormanlar”
Yazar, “balta girmemiş ormanlar” derken ne tür ormanlardan söz etmektedir?
Ağaçları kesilmemiş, henüz bir kısmı ya da tamamına insanlar tarafından zarar verilmemiş.
Bir ormana balta girmemişse başka neler de girmemiştir? Ve orada nasıl bir yaşantı vardır?
Ormana balta girmemişse, insalar da girmemiştir. Orada tamamen doğal, hayvanların rahatça yaşadığı doğal bir yaşantı vardır.
b) “Derin derin düşünmek”
Yazar, “derin derin” düşünmekten söz ediyor. “Derin derin” başka neler yapılabilir?
derin derin içini çekmek
derin derin sorular sormak
derin derin nefes almak
c) “Derin”in kaç anlamı var? “Derin”in geçtiği cümleye göre anlamını karşısına yazalım.
Gözlerini dibi bucağı görünmeyen derin kuyuya dikti.
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
Mevlana gibi derin bir ermişi herkes tanımalı.
Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan
Uykusu öylesine derin ki, sese aldırmaz.
Yoğun
Birkaç derin nefesten sonra gözlerini açtı.
Uzun süren
Derin coğrafya bilgisiyle kaybolmaktan kurtuldu.
Ayrıntılı

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 249 
2. ETKİNLİK
“Küçük Prens”te geçen bazı cümleler, Türkçede kendimizi ne denli çeşitlilikle ifade edebileceğimize örnek. Bunları keşfedelim.
a) “Olmadı değil” derken…
Yazar, “coğrafyanın bana yararı olmadı değil” dediğinde, ne söylemek istiyor? Neden?
a) Coğrafyanın bana yararı olmadı.
b) Coğrafyanın bana yararı oldu.
Cevap: b) Coğrafyanın bana yararı oldu. Olumsuz bir ifadeye yine “değil” olumsuz ifadeyle olumlu hale getirmiştir.
Yazar neden, “yararı oldu” demek yerine “yararı olmadı değil” demeyi yeğlemiştir? Açıklayalım.
Anlatımı daha etkili kılmak için.
b) Zeki, aklı başında, kavrayışlı…
Yazar, soldaki cümlelerde geçen zekâsı parlak, kavrayışlı, aklı başında sözleriyle nasıl bir kimseden söz ediyor? Açıklamamızı boş bırakılan bölüme yazalım.
“Zekâsı azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim 1 no.lu resmimi
çıkarıyorum.”
“Gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi diye anlamaya çalışıyorum.”
Yazara göre, zekâsı parlak bir kimse, yazarın gösterdiği resme bakınca ne söylemelidir?
O yılan ne yutmuş öyle?
“Onların düzeyine iniyordum. Briç, diyordum,
golf, politika, kravat mıravat. Onlar da böylesine
aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı.”
Buna göre, “aklı başında kimse”, resimden mi söz etmelidir; yoksa iş hayatı, politika vb. konulardan mı? Neden?
Buna göre aklı başında kimse iş hayatı, politika vb. konulardan bahsetmelidir. Çünkü insanlar bu konulardan söz edenleri aklı başında olarak nitelendirmektedirler.

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 250
3. ETKİNLİK
Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.
Soru 1
Çocuğun ilk çizdiği resim, neyin resmidir?
Yanıt 1
Fil yutmuş bir boa yılanı resmidir.
Soru 2
Büyüklerin çocuğun çizdiği resimleri anlamaya çalışıp, onun resim yapmasını önemsediklerini
söyleyebilir miyiz? Neden?
Yanıt 2
Söyleyemeyiz. Çünkü büyükler böyle resimler çizmeyi bir kenara bırakıp  tarih, coğrafya, aritmetik ve dilbilgisiyle ilgilenmesini söylüyorlar.
Soru 3
Çocuk, çizdiği resimler anlaşılmayınca ve büyüklerin tepkisi üzerine ne yapmaya karar verir?
Yanıt 3
Pilotluğa merak sarıp uçuş yapmaya karar veriyor.
Soru 4
Sizce büyükler çocuğun resim yapmasına haklı bir tepki mi gösterdi? Neden?
Yanıt 4
Tepkileri haksızdır. Çünkü çocuklar küçüklüklerinden itibaren ilgi duydukları şeyler hakkında serbest bırakılmalıdırlar. Böylece o çocuk büyüdüğünde sevdiği işi yapar, daha mutlu bir hayat yaşar.

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 251
Soru 5
Büyükler, çocuğun resmini anlamaya çalışıp onu cesaretlendirmiş olsalardı, çocuğun hayatında
neler değişirdi?
Yanıt 5
Çocuk ilgi duyduğu mesleğe yönelirdi. Bu onun daha bir mutlu yaşam sürmesini sağlardır.
Soru 6
Bu öykü size ne hissettirdi? Kendi hayatınızla ilgili çağrışımlar yaptı mı? Bir gün böyle bir olay
yaşarsanız nasıl davranırsınız?
Yanıt 6
Kendi duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
4. ETKİNLİK
“Küçük Prens” adlı metinde yazarın ara sıra yakındığını (sitemli veya şikâyet eder bir hâli olduğunu) sezinliyoruz.
a) Metinde yakınma anlamı çıkardığımız ifadelerin altını çizelim.
b) Yakınmayı hangi cümlelerden sezdiğimizi bulup aşağıya yazalım.
— Büyüklere bir şeyi açıklamazsanız olmaz.
—  Böylelikle daha altı yaşımda, bana parlak bir gelecek sunan resim
sanatından vazgeçtim.
—  Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için  sıkıcı oluyor doğrusu.
— Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi.

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 252
5. ETKİNLİK
Aşağıda “Küçük Prens” adlı metinden alınan cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili sözcüklere dikkat edelim ve soruyu yanıtlayalım:
SORU: Bu cümlelerde “onlar” ile kimden söz edilmektedir?
“Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu.”
YANIT: Büyükler
“Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim, çok yakından tanıdım onları.”
YANIT: Büyükler
Bu örneklerden yola çıkarak, “onlar” sözcüğünün ne işe yaradığını açıklayabilir miyiz?
“Büyükler” isminin yerine geçmektedirler.
Metinlerde önceki cümlelerde geçen kişileri ve varlıkları başka hangi sözcüklerle anabiliriz?
ben, sen, o, biz, siz, onlar
6. ETKİNLİK
Aşağıdaki parçalarda geçen altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamı yazalım. 
“Büyükler tarih, coğrafya ve dilbilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha altı yaşımda resim sanatından vazgeçtim.”
YANIT: Bir olayın, durumun ortaya çıkardığı sonuçtan söz edilmiştir.
“Şapkadan da korkulur mu hiç?” dediler. Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı çizmiştim.”
YANIT: Aralarında karşıtlık bulunan iki durumdan/olaydan söz edilmiştir.

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 253
7. ETKİNLİK
Kişiler, duygu ve düşüncelerini dile getirirken amaçlarına uygun olan anlatım biçimini belirlerler.
Şimdi “Küçük Prens” adlı metni düşünelim. Yazar bu metni aşağıdaki yollardan hangisini seçerek oluşturmuş olabilir? Doğru açıklamanın karşısına onay () işareti diğerlerine çarpı işareti () koyalım.
Yazar, insanların başından geçen ya da geçebilecek bir olayı anlatmak isterse olayları oluş
sırasına göre yazması gerekir. Bu tür yazılar, öyküleyici bir biçimde yazılmıştır. 
Yazar, okurlarının görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularına seslenerek varlıkların,
çevrenin özelliklerini anlatma yolunu seçmişse bu yolla betimleyici metin ortaya çıkar. 
Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak isterse açıklayıcı yolu seçmiş
olur. 
Yazar, bir konudaki görüşlerini, çeşitli gerekçelerle kanıtlamaya çalışırsa, ortaya tartışmacı
bir metin çıkar. 
8. ETKİNLİK
Aşağıdaki metinlerin hangi anlatım biçimleriyle oluşturulduğunu (öyküleyici, açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici) belirleyelim ve karşısına yazalım.
Fazıl Hüsnü Dağlarca, edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Özellikle
şiirleri ile tanınmaktadır. Şiirlerinde insana ve insan hayatına saygı konularını işlemiştir. 
AÇIKLAYICI
Sınava geç kalmıştım. Otobüs durağına koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım.
Durağa geldiğimde otobüs kalkmıştı bile. Arkasından bakakaldım. Büyük bir
umutsuzlukla oturup kaldım. Sınava yetişememiştim. 
ÖYKÜLEYİCİ
Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar
öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce
uzayıp giden toprak bir yol var. 
BETİMLEYİCİ
Bazıları sürekli güçlünün zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun
doğru olmadığını görürüz. Öyle olsaydı, diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan
canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Oysa birçok güçsüz canlı, milyonlarca
yıldır varlıklarını sürdürüyor. Çünkü canlılar dünyasında yaşamı güç belirlemez. 
TARTIŞMACI

Küçük Prens Metni Cevapları Sayfa 254
9. ETKİNLİK
10. ETKİNLİK
Bu etkinliklerde başınızdan geçen bir olayı öyküleştirmeniz istenmektedir. Önce taslağı doldurup sonra öyküyü yazmalısınız.
Her insanın başından geçen olaylar farklı olduğu için bu etkinlikleri bireysel olarak kendiniz yapmalısınız.


6.SINIF TÜRKÇE DERSİ BAŞAK YAYINLARI ÇALIŞMA KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR