12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları 3.Ünite
12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


3. Ünite: KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları 3.Ünite 

CEVAPLAR:

1. a) popülasyon 
b) taşıma kapasitesi 
c) ekolojik ayak izi 
ç) endemik tür 
d) doğum, içe göç-ölüm, dışa göç

3. a) 27 
b) 174 
c) 147


2. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki tabloda, “popülasyon ekolojisi” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. demografi 2. ekolojik ayak izi 3. gen frekansı 4. taşıma kapasitesi 5. dış göç
6. doğum 7. ölüm 8. popülasyon 9. endemik tür 10. iç göç

a) Aynı türe ait canlıların belirli bir zamanda, sınırlı bir alanda oluşturduğu topluluğa .............................. adı verilir.
b) Bir habitatın bozulma olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabildiği maksimum birey sayısına
................................ denir.
c) Tüketilen kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların bertaraf edilebilmesi için gereksinim duyulan, biyolojik olarak verimli toprak ve su alanı miktarına ..................... denir.
ç) Dünya üzerinde sadece belirli yerlerde bulunan canlı türlerine ....................................... adı verilir.
d) Popülasyonların büyümesi ....................................... ve ....................................... ile küçülmesi ise .......................... ve ....................................... olaylarındaki artışlarla meydana gelir.

2. Üstel ve lojistik büyüme kavramlarını kısaca açıklayıp bu kavramların grafiklerini çiziniz.
Üstel büyüme: Bir populasyonun, kaynakların sınırlı olmadığı ideal bir ortamda geometrik artış göstererek büyümesidir.
Bu tip büyüme gösteren popülasyonlarda nispeten sınırsız olan büyüme bir baskı olunca aniden durmaktadır.  Adı geçen baskı;  yiyeceğin kıtlığı, don olayı, mevsimsel değişen başka bir etken veya üreme mevsiminin aniden durması olabilir.
J tipi büyüme eğrisi doğada algler, tek yıllık bitkiler bazı böcek türleri ve tundralarda yayılış gösteren lemmingler gibi bazı canlı popülasyonlarında görülebilir.

Lojistik büyüme: Populasyon büyümesi ile birlikte artan yoğunluk, bireylerin bakım, büyüme ve üreme için yeterli kaynak elde etme yeteneğini etkiler. Çünkü populasyonlar kullanılabilir sınırlı miktarda kaynaklar üzerinden geçinirler. Birey sayısı arttıkça fert başına düşen kaynak miktarı azalır.


3. Baskın genin frekansının 0.7 olduğu 300 kişilik bir popülasyonda;
a) Çekinik genotipli birey sayısı kaçtır? ......................................................................................
b) Homozigot bireylerin frekansı kaçtır?......................................................................................
c) Homozigot baskın genotipli birey sayısı kaçtır? ......................................................................................

12.SINIF BİYOLOJİ DERSİ KÖK-E YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR