9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 186. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme
9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı
9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. Sayfa Cevapları 

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Beşeri Sistemler (2.Ünite)

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 186. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

I. Tomruk ve kalas gibi ahşap malzeme kullanılarak yapılan evdir.
II. Killi toprağın sap ve samanla karıştırılıp çamur hâline getirildikten sonra kalıplara dökülerek kerpiç elde edilmesiyle oluşan konut tipidir.
III. İç Anadolu’da Ürgüp (Nevşehir) çevresinde yaygın olan, kolay işlenme özelliğine sahip tüfl erden oluşmuştur. Peribacaları ve yamaçlar oyularak konut ya da ambar amaçlı olarak kullanılmaktadır.
IV. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi volkanik arazilerin fazla olduğu alanlarda yer alan konutlarda bazalt ve andezit gibi volkanik kayaçlar kullanılmaktadır.
Yukarıda, doğal koşulların ülkemizde yer alan konut tipleri üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.

17. Verilen örneklerdeki konut tiplerini yazınız.
CEVAPI. Tomruk ve kalas gibi ahşap malzeme kullanılarak yapılan evdir.
- Ahşap Mesken, orman örtüsünün fazla olarak bulunduğu kırsal bölgelerde görülmektedir. Ülkemizin Karadeniz bölgesinde oldukça yaygındır.II. Killi toprağın sap ve samanla karıştırılıp çamur hâline getirildikten sonra kalıplara dökülerek kerpiç elde edilmesiyle oluşan konut tipidir.
- Toprak Mesken, sıcaklığın yüksek, yağışın ise az bulunduğu bölgelerde oldukça fazladır. Kerpiç evler bu yapı tipinin en önemli örneğidir. Genellikle karasal iklim tipinin bulunduğu bölgelerde görülürken; ülkemizde Orta ve Güneydoğu Anadolu'da görülmektedir.
III. İç Anadolu’da Ürgüp (Nevşehir) çevresinde yaygın olan, kolay işlenme özelliğine sahip tüflerden oluşmuştur. Peribacaları ve yamaçlar oyularak konut ya da ambar amaçlı olarak kullanılmaktadır.
- Mağaralar
IV. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi volkanik arazilerin fazla olduğu alanlarda yer alan konutlarda bazalt ve andezit gibi volkanik kayaçlar kullanılmaktadır.
- Taş Mesken, granit, bazalt, andezit gibi kayaçların fazla olduğu bölgelerde oldukça bulunmaktadır. Bu kayaçların çimento, çamur gibi malzemeler ile karıştırılması ile yapı malzemesi elde edilmektedir. Ülkemizde Akdeniz bölgesi başta olmak üzere volkanik arazilerin bir çoğunda bulunmaktadır.

18. Kırsal kesimdeki konutlarda kullanılan yapı malzemesinin farklılaşmasında etkili olan faktörler nelerdir
CEVAPİnsanların barınma, çalışma vs. ihtiyaçlarını karşıladığı alanlar mesken olarak adlandırılmaktadır. Mesken tipleri bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Bölgelerin sosyal ve ekonomik faaliyetleri ve doğal çevre koşulları bu bağlamda etkilidir. Kırsal bölgelerde doğal çevre koşulları etkisini daha belirgin olarak göstermektedir. Kırsal kesimlere yapı malzemesinin ulaştırılması, işçi bulunması, engebeli arazilerin bulunması gibi faktörler kırsal kesimler için yapılaşma sürecini etkileyen faktörlerdir. Bu sebeple bu bölgede bulunan ve kolayca şekillendirilebilen toprak veya ahşap meskenler çokça tercih edilmektedir. Maliyet bakımından daha düşük maliyetli ve bölge koşullarına uygun meskenler bu şekilde yapılmış olmaktadır.

19. Kıyı boyu yerleşmelerine ……C…………. görseli örnektir. Düz bir arazide veya ovada kurulan dairesel şekle sahip yerleşmeler ……A………… görselindeki gibidir. Bir akarsu ya da yol boyunca kurulmuş yerleşmeler ………B……… görselinde yer almaktadır. Deniz ve göl kıyıları boyunca kurulmuş yerleşmelere ……C……….. görseli örnektir.

20. Harita üzerinde gösterilen noktalardan hangileri ilk yerleşme alanları arasında yer almaktadır?
1. 3, 4, 5, 6

21. 7 ve 10 numaralı alanlarda yerleşmenin seyrek olmasında …SOĞUK İKLİM…. , 1 ve 9 numaralı alanlarda yerleşmenin seyrek olmasında ………KURAKLIK…………….. etkilidir.

22. 8 numaralı yerleşmenin bulunduğu ülkede, zengin doğal kaynaklar olmasına rağmen yerleşmelerin ve nüfusun seyrek olmasının nedenini açıklayınız.
İklim etkisinden kaynaklanıyor


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR