9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 246.Sayfa Cevapları 5. Ünite (Yeni
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Cevapları sayfa 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.  

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ISI VE SICAKLIK  (5.Ünite)


9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 246.Sayfa Cevapları 5. Ünite (Yeni 
Müfredat)

Aşağıda verilen cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Dış cephe duvar kalınlığı …………… binalar daha geç soğur.
2. Evlerde en büyük ısı kaybı pencerelerde gerçekleşir. Bu sebeple evin dış cephe duvar yüzeyinin büyütülmesi ısı kaybını ………………….
3. Dış cephe duvar yapısında ısı iletim katsayısı ……………… malzemelerin seçimi, yakıt tüketiminin azalmasını sağlar.
4. Yaz ve kış aylarında evin içi ile dışarı arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması, ısı iletim hızının …………………. neden olur.

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesiʼne göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelir. Olması gereken, yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise C enerji sınıfı adını alır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiyeʼde yeni yapılan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesiʼnin çıkartılması zorunlu hâle getirilmiştir. Yeni yapılan binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ʼne göre binanın sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Aksi hâlde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için
yapı kullanım izni de alınamayacaktır.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız.
1. Enerji Kimlik Belgesi, binaların hangi özelliği ile ilgilidir?
Cevap:Binalarda enerji kimlik bilgisi bulunmaktadır. Enerji sarfiyatının düzenli bir şekilde yapılması için enerji kimlik bilgilerinin bulunması gerekir. Yalıtım, ısıtma, soğutma, enerji sarfiyatı, çevrenin korunması gibi verilerin düzenli olarak kaydedilmesi enerji kimlik belgeleri sayesindedir.

2. A sınıfı bir binada yaşamanın avantajları neler olabilir?
CevapBinalar, günümüzde inşaat teknolojisine göre enerji tasarrufunun yapılması bakımından konumlandırılmaktadır. Binaların enerji sarfiyatı açısından A sınıfı olması enerji kimlik belgelerinde enerji sarfiyatı bakımında ısıtma ve soğutma yalıtım sistemlerine sahip olması, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması oldukça önemlidir.
A sınıfı bir binada oturan apartman sakinlerinin, evreyi kirletmediği, enerji sarfiyatında ekonomik olduğu ve enerji tasarrufunun da üst düzeyde gerçekleştiği bir ortamda yaşadığı kabul edilmektedir. Böylece ülke ekonomisinin büyümesinde, enerji kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasında ve dışa bağımlılığın artmasında sosyal ve ekonomik gelişmelerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Enerji sarfiyatı günümüzde en önemli sorunlardan biridir.

3. Yeni yapılan binaların enerji sınıfı, en az ne olmalıdır?
Cevap:

4. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğiʼnin çıkarılmasının aile ve ülke ekonomisine ne gibi katkıları olacaktır?
CevapBinalarda enerji performansı yönetmeliği bulunmaktadır. Kanunen binaların enerji sarfiyatının kontrol altında tutulması için enerji sınıflarının yapı ruhsatlarında da belirtilmesi ve enerji sarfiyatı kurallarının kanunen uygulanması gerekir. Binalarda enerji sınıfları bulunmaktadır. Enerji sarfiyatı da enerji kimlik belgeleri sayesinde kontrol altında tutulmaktadır.
Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin uygulanması aile ve ülke ekonomisinde katkılar gerçekleştirir. Enerji sarfiyatında tasarrufun sağlanması daha az ve yenilenebilir enerji ile daha fazla ısınma ve aydınlanmanın sağlanması ekonomik bir gelir oluşturarak, aile ekonomisin iyi olmasını, ülke ekonomisinin de dışa bağımlı unsurlardan kurtulmasını ve büyüme, gelişme ve kalkınma göstermesini sağlar.

5. “A enerji sınıfı bir bina, çevre dostudur.” denilebilir mi? Sebebini açıklayınız.
CevapBinalarda enerji sarfiyatının en aza indirilmesi ve çevre sorunlarının yaşanmaması için bina enerji performansı yönetmelikleri uygulanmaktadır. Kanunen bir binanın enerji tüketimi dizaynı bazı zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. Bir binanın en az olarak C enerji sınıfında bulunması gerekir.
A enerji sınıfı bir bina çevre dostudur demek doğrudur. A sınıf enerji belgesine sahip binaların çevre dostu olarak enerji sarfiyatının en az olması, doğal kaynaklarının yenilebilir olarak kullanılması ve çevre kirliliklerinin azaltılması A sınıfı enerji belgesine sahip binalarda gerçekleşmektedir. A sınıf bir bina, çevre koşullarının iyileştirilmesi için dizayn edilmiş bir binadır.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR