9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 208.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme (Yeni Müfredat)
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Enerji Cevapları sayfa 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.  

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ENERJİ  (4.Ünite)


9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 208.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)

23. Eğlence treninin K noktasından harekete başlayan vagonun K, L ve M noktalarındaki kinetik enerjileri sırasıyla EKK, EKL ve EKM, potansiyel enerjileri sırasıyla EPK, EPL ve EPMʼdir. Buna göre vagonun bu noktalardaki kinetik enerjilerini ve potansiyel enerjilerini kendi aralarında karşılaştırınız. (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)
Cevap:

24. Yukarı doğru sabit hızla hareket etmekte olan bir seyahat balonunun potansiyel ve kinetik enerjilerindeki değişimi yorumlayınız.
Cevap:

25. Güneş paneli bağlı olan bir sokak lambasında hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir? Açıklayınız.
Cevap: Temel ışık kaynağımız -aynı zamanda doğal ışık kaynağı- güneştir. Güneş battığında ışık ihtiyacımızı yapay ışık kaynakları ile karşılarız. Bunun için de en yaygın yöntem elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren lambalardır.
Peki ya elektrik şebekesinin ulaşamadığı yerler, bölgeler? Unutmadan günümüzde dünyada 1,3 milyar insan elektrik şebekesine ulaşamıyor. Buralarda güneşten enerji üretip depolayıp, aydınlatma için tekrar ışık enerjisine dönüştürmeye ihtiyaç duyarız.
Elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde solar sistemlerle elektrik üretmek çevreci ve kolay bir yaklaşımdır. Güneşten (ışık enerjisinden) üretilen elektrik enerjisinin zamanlaması aydınlatma için çok uygun değildir. Gündüz üretilen bu enerjiyi bataryada depolayıp gece kullanma durumunda kalırız. LED ışık kaynaklarının verimliliklerinin artması ile bu tür uygulamalar elverişli hale gelmiştir

26. Bir inşaatta çalışan 80 kg kütleye sahip bir işçinin öğle yemeğinde yediği yemeğin enerji değeri 120 kJʼdür. İşçi bu enerjiyi doğrudan işe dönüştürebilseydi kaç metre yükseklikte bir merdivene çıkabilirdi? (1kJ=1000 J)
CevapPotansiyel Enerji = Kütle × Yükseklik × Yer Çekimi İvmesi formülü kullanılarak bulunur.
İlk aşamada verilen 120 kj değerini joule değerine çevirmememiz gerekmektedir.Yani,
120 kj = 120000 joule dir.
Burada, bu sahip olduğu enerjiyi belirli bir yükseklikteki merdiveni çıkarak harcayacaktır. Yani, 120000 joule ‘ luk bir enerji harcayacaktır. Buradan,
120000 = 80 × Yükseklik × 10
120000 = 800 × Yükseklik
Yükseklik = 150 metre olarak bulunur.

27. X, Y ve Z cisimlerinin yüksekliğe bağlı potansiyel enerji değişim grafikleri verilmiştir. Buna göre aynı yükseklikteki cisimlerin potansiyel enerjileri sırasıyla EPX, EPY ve EPZ olmak üzere, kütleleri arasındaki ilişki nedir?
Cevap:

28. Görseldeki gibi tramboline atlayan bir çocuk hangi enerji dönüşümlerini yaşar? Kütlesi 50 kg olan bir öğrenci yüksekliği 3 m olan bir merdiveni koşarak 2 saniyede çıkıyor.
CevapKinetik Enerji, cismin hızına bağlı olarak değişen enerjidir. Yani cismin kütlesi sabit tutulmak kaydıyla hızı artarsa kinetik enerjisi artar, hızı azalırsa kinetik enerjisi azalır.
Potansiyel Enerji ise, cismin bulunduğu yüksekliğe bağlı olarak değişen enerjidir. Yani, cismin kütlesi sabit tutulmak kaydıyla bulunduğu yükseklik artarsa potansiyel enerjisi artar, bulunduğu yükseklik azalırsa potansiyel enerjisi azalır.
Anlatılanlar göz önüne alındığında ,
Çocuk trambolinden yukarıya doğru sıçrarken yüksekliği git gide artarken, hızı git gide azaldığı için burada kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.
Çocuk bulunduğu yükseklikten tramboline doğru inerken yüksekliği git gide azalıp hızı git gide artacağı için burada potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.

29. Öğrencinin harcadığı enerji kaç Jʼdür?
Cevap: Öğrencinin Ağırlığı = 50 × 10 = 500N
1-) Öğrencinin Harcadığı Enerji = 500 × 3 = 1500 J
2-) Öğrencinin Gücü = 1500 ÷ 2 = 750 W bulunur.

30.Öğrencinin merdiveni çıkarken gücünün kaç watt olduğunu bulunuz. (g=10 m/s alınız.)
Cevap: Öğrencinin Ağırlığı = 50 × 10 = 500N
1-) Öğrencinin Harcadığı Enerji = 500 × 3 = 1500 J
2-) Öğrencinin Gücü = 1500 ÷ 2 = 750 W bulunur.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR