9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 209.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme (Yeni Müfredat)
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Enerji Cevapları sayfa 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.  

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ENERJİ  (4.Ünite)


9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 209.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)

“Güneş enerjisinin %51ʼi atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır. Ulaşan bu enerji yeri ve yere yakın atmosferi ısıtır. Isınan yeryüzünden salınan uzun dalgalı ışınımlar tekrar atmosfer tarafından soğurulur. Atmosferde biriken karbondioksit, metan, ozon ve su buharı gibi gazlar, sera gazları olarak adlandırılır. Atmosferde biriken bu sera gazları kısa dalgalı Güneş ışınımlarına karşı çok geçirgen olmasına rağmen yeryüzünden salınan uzun dalgalı ışınımlara karşı az geçirgendir. Bu sebeple atmosferin yeryüzüne yakın kısımları beklenenden daha fazla ısınır ve bu ısınmaya atmosferin sera etkisi denilmektedir. Son yıllarda sera gazlarının özellikle de karbondioksit ve metan gibi gazların oranlarındaki artış küresel ısınmaya neden olmaktadır.”

31. Atmosferin sera etkisinin sebep olabileceği durumlardan hangisi canlıların enerji elde etme yöntemlerini etkilemez?
A) Tarımsal üretim potansiyelinin değişmesi
B) Deniz seviyesindeki değişikliğe bağlı olarak turizm ve tarım alanlarının zarar görmesi
C) Kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı bölgelerde olası erime durumlarında sel, taşkın olaylarının artması
D) Çölleşme tehdidinin ormancılık ve su kaynaklarını olumsuz etkilemesi
E) Güneşten gelen enerjinin bir kısmının atmosferden geri dönmesi

32. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Bol güneş ışığı gören bölgelerde çatılara güneş panellerinin kurulması
B) Rüzgârın sürekli olduğu bölgelerde rüzgâr türbinlerinin yapılması
C) Sera etkisinin fosil yakıtların oluşumuna etki etmesi
D) Açık denizlerde oluşan büyük enerjili dalgalara etki etmesi
E) Biyokütle kaynaklarına etki etmesi
Cevap: CYenilenebilir enerji kaynakları: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik (hidroelektrik) enerjisi, jeotermal enerjisi, biyokütle enerjisi gibi kaynaklardır. Bu durumda soruda C şıkkındaki “Sera etkisinin fosil yakıtların oluşumuna etki etmesi” seçeneğinde bu kaynaklardan birini görmeyiz. Fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynağıdır.

33. Sera etkisine sebep olabilen, tutulan ve yansıyan Güneş ışınlarının yüzdelerini metinde yer alan görselden inceleyiniz. Görsele göre yeryüzünde ve atmosferde bulunan madde moleküllerinin kinetik enerjilerini büyükten küçüğe sıralayınız.
Cevap:

34. “İnsanların ulaşım, elektrik üretimi ve tüketimi gibi faaliyetleri neticesinde üretilen karbondioksit gazının, çevreye verdiği zararın
birim karbondioksit cinsinden ölçülen toplam sera gazı yayılım miktarına karbon ayak izi denir.” Verilen bu bilgilere göre insanlar karbon ayak izini azaltmak için,
I. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
II. Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanma
III. Elektrikli aletleri kullanmadığımızda fişlerini prizde bırakmama
IV. Ulaşımı sağlarken kısa mesafelerde yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih etme işlemlerinden hangisini ya da hangilerini yapabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II, III D) I, III, IV E) II, III, IV
Cevap: Her bireyin, bireysel faaliyetleri sonucu doğada meydana getirdiği karbondioksit miktarı, “karbon ayak izi” olarak adlandırılır.Fosil yakıtların miktarında meydana gelen artış, ormanların yok edilmesi, nüfus artış hızı vb. birçok faktör de karbon ayak izinin artışına sebep olmaktadır.
Karbon ayak izini azaltmak için;

> Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma (doğru)
> Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanma (yanlış)
> Elektrikli aletleri kullanmadığımızda fişlerini prizde bırakmama (doğru)
> Ulaşımı sağlarken kısa mesafelerde yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih etme (doğru)


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR