9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 204.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme (Yeni Müfredat)
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Enerji Cevapları sayfa 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.  

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ENERJİ  (4.Ünite)


9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 204.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)

1. Duvarı yıkan iş makinesi
• Kızağını çekerek götüren Buğra
• Saçlarını tarayan Gülşen
• Yolcu gemisini çeken bir yük gemisi
Yukarıda verilen durumlarda geçen varlıklardan hangisi iş yapmamaktadır?
A) İş makinesi 
B) Buğra 
C) Gülşen 
D) Yolcu gemisi 
E) Yük gemisi
Cevap: D
Burada iş makinesi duvarı yıkar yani bir şey yapar, Buğra kızağını çekerek bir iş yapıyordur, Gülşen’in saçlarını taraması da bir iş yaptığı anlamına gelir, “yolcu gemisini çeken bir yük gemisi” cümlesinde ise işi yapan yük gemisidir. Yolcu gemisi burada işe maruz kalan nesne durumunda. Ayrı Buğra’nın kızağı gibi.

2. Tramplenden atlama sporuyla uğraşan bir yüzücü belirli bir yükseklikten havuza atladığında havuz suyunun çevreye sıçramasına neden olur. Buna göre,
I. Yüzücü su üzerinde iş yapmıştır.
II. Yüzücünün tramplenden ayrılmadan önce enerjisi vardır.
III. Hava sürtünmeleri olmasaydı yüzücü daha fazla su sıçratırdı.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III
Yüzücü tramplenden atlamadan önce tramplenin üzerine atladığında tramplen esnemekte ve içerisinde esneklik potansiyel enerjisi depolanmaktadır. Bu enerji depolandığında gerginleşen madde eski haline dönme eğilimi içerisine girmektedir. Yüzücü zıpladığında hem kinetik hem de potansiyel enerjisi bulunmaktadır. Yüzücü en yüksek noktaya çıktığında enerjisi potansiyel enerji olacaktır. Yüzücünün havada bulunduğu süre içerisinde hava sürtünmesi enerji kaybetmesine sebep olacaktır. Yüzücü suya değdiği anda su sıçratacak ve su üzerinde iş yapmış olacaktır.

3. Mutfak zemininde duran küçük bir yiyecek kolisinin tezgâhın üstüne sabit hızla kaldırılması sırasında yapılan iş aşağıda verilenlerden hangisine bağlı değildir?
A) Tezgâhın yüksekliğine
B) Kolinin kütlesine
C) Koliye uygulanan kuvvete
D) Koliye yaptırılan yer değiştirmeye
E) Koliyi kaldıran kişinin kütlesine
4. Barfiks çeken 60 kg kütleli bir sporcu, bedenini 2 sʼde 0,25 m yükseltiyor. Buna göre sporcunun gücü kaç watt olur?
(g=10 m/s2 alınız.)
A) 7,5 
B) 15 
C) 30 
D) 60 
E) 75
Cevap: E
Güç : Birim zamanda yapılan iş yada harcanan enerjiye denir. Yani iş veya enerji zamana bölünürse güç elde edilir.Yani,
Güç = İş ( joule ) ÷ Zaman ( saniye)
Formül ile gösterimi : P = W ÷ t dir.
İş ise , bir cisme bir kuvvet eşliğinde belli bir yol aldırmaktır. Bir cismi bir yerden alıp başka bir yere koyduğumuzda, bir el arabasını sürdüğümüzde, çantayı taşıdığımızda vs. iş yapmış oluruz. Formülü ise ,
İŞ = Kuvvet(Ağırlık) × Yol,
Formül ile gösterimi W = F (G)× x tir.
NOT = Ağırlık = Kütle × Yer çekimi ivmesi formülünden elde edilir.
Sporcunun Ağırlığı = 60 × 10 = 600N
Sporcunun Yağtığı İş = 600 × 0,25 = 150 j
Sporcunun Gücü = 150 ÷ 2 = 75w  olur.

5. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan cisme yatay yola paralel uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri şekilde verilmiştir. Cisim kuvvetlerin etkisiyle aralarında 5 m mesafe olan K noktasından L noktasına getirildiğinde, cisim üzerinde yapılan iş kaç joule olur?
A) 40 
B) 50 
C)100 
D) 150 
E) 175


6. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan K ve L cisimlerine etki eden kuvvetlerin ve sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri şekilde verilmiştir. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri yol boyunca sabittir. Sabit kuvvetler etkisindeki K cismine 2 m, L cismine ise 4 m yol aldırılıyor.
K cismi üzerinde yapılan net iş WK ve L cismi üzerinde yapılan net iş WL olduğuna göre WK/WL oranı kaçtır?
A) 1/4 
B) 1/2 
C) 1 
D) 2 
E) 4


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR