9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 207.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme (Yeni Müfredat)
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları9. Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Enerji Cevapları sayfa 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.  

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ENERJİ  (4.Ünite)


9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 207.Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)

16. Enerji kaynakları ile kaynaklardan enerjinin üretildiği tesisler arasında yapılan,
I. Güneş güneş santralleri
II. Sıcak su kaynakları jeotermal tesis
III. Petrol nükleer tesis
IV. Su hidroelektrik santral eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I, II, III 
D) I, II, IV 
E) II, III, IV
Cevap: Nükleer tesislerde petrol değil, uranyum metali kullanılır.Uranyumun yakıt olarak kullanılması için zenginleştirilmesi gerekmektedir. Zenginleştirme; az, orta ve yüksek olarak yapılır.
Az zenginleştirilmiş uranyum; 1960’lı yıllarda üretime geçen santrallerde,
Orta zenginleştirilmiş uranyum; askeri araştırma yapılan reaktörlerde,
Yüksek zenginleştirilmiş uranyum ise nükleer silah ve askeri deniz altılarındaki reaktörlerde kullanılmaktadır.

17. Potansiyel enerjinin bağlı olduğu değişkenleri gözlemlemek isteyen bir öğrenci üç ayrı deney düzeneği hazırlar. Deney düzenekleri
aşağıdaki gibidir
I. Düzenek: Aynı ortam, eşit kütle, farklı yükseklik
II. Düzenek: Aynı ortam, farklı kütleler, aynı yükseklik
III. Düzenek: Farklı ortam, aynı kütle, aynı yükseklik
Öğrenci bu düzeneklerin her birinde hangi niceliği gözlemlemeyi planlamıştır?
Cevap: Potansiyel enerji= m.g.h formülüyle hesaplanır.
m:kütle
g:yerçekimi
h:yükseklik
I. deney düzeneğinde m ve g aynı tutulup, h yani yüksekliği ve yükseklikle enerjinin nasıl değişeceğini gözlemlemeyi planlamıştır.
II.deney düzeneğinde g ve h aynı tutulup, m yani kütleyi ve kütle değişimiyle enerjinin nasıl değişeceğini gözlemlemeyi planlamıştır.
III.deney düzeneğinde m ve h aynı tutulup, g yani ortamın yerçekiminin enerjiyi nasıl değiştireceğini gözlemlemeyi planlamıştr.

18. Bir bulaşık makinesinin gücü 1800 watt, saç kurutma makinesinin gücü ise 2400 Wʼtır. Buna göre 30 dk çalıştırılan bu cihazlardan
hangisi daha fazla enerji tüketir?
CevapGüç : Birim zamanda yapılan iş yada harcanan enerjiye denir. Yani iş veya enerji zamana bölünürse güç elde edilir.Yani,
Güç = İş ( joule ) ÷ Zaman ( saniye)
Formül ile gösterimi : P = W ÷ t dir.
Anlatılanlar göz önüne alındığında,
İlk olarak yapmamız gereken şey dakikayı saniye cinsine çevirmemiz gerekir
30 dakika = 30 × 60 = 1800 saniye bulunur.
Bulaşık Makinesı için =>  1800 = Enerjisi × 1800 , Enerjisi = 1 joule
Saç Kurutma Makinesi için => 2400 = Enerjisi × 1800 , Enerjisi = 1,33 joulebulunur.
Görüldüğü gibi Saç Kurutma Makinesı Bulaşık Makinesinden daha fazla enerji tüketmektedir.

19. A, B ve C torbalarında şekildeki gibi aynı ortamda ve yerden eşit yüksekliklerde özdeş küpler bulunmaktadır. Buna göre hangi torba serbest bırakılıp, yere düştüğünde daha çok ses çıkarır?
Cevap:

20. Kütleleri m ve m/2 olan A ve B cisimlerine sürtünmesiz bir yüzeyde 2F ve F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Başlangıçta durmakta olan cisimler t süresinde x kadar yer değiştiriyor. A ve B cisimlerinin üzerine harcanan ortalama güçlerin büyüklükleri sırasıyla PA ve PB olduğuna göre PA ve PB arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
Cevap:

21. Sürtünmelerin ihmal edilecek kadar küçük olduğu bir yüzeyde kaymakta olan kaykaycının yörüngesindeki K, L ve M noktaları şekilde verilmiştir. Buna göre kaykaycının bu noktalarda sahip olduğu enerjiler nelerdir?
Cevap:

22. Salıncakta sallanırken A ve B noktalarından geçen bir çocuğun bu noktalardaki kinetik enerjileri sırasıyla KEA ve KEB, potansiyel enerjileri sırasıyla PEA ve PEBʼdir. Buna göre kinetik ve potansiyel enerjiler arasındaki ilişki nedir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)
Cevap:


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR