8.Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 130. 131. 132. 133. 134. Sayfa Cevapları
8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

FAHRÜNNİSA DİNLEME METNİ

8.Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 130. 131. 132. 133. 134. Sayfa Cevapları

Fahrünnisa Dinleme Metni Cevapları Sayfa 130 
1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin anahtar kelimelerini tespit edip yazınız.
— öğrenci
— suskun
— ders anlatmak
— gafil avlanmak
— gurur
— korkunç korku
— alçak gönüllülük
— şiir kitabı
2. ETKİNLİK

Aşa­ğı­da­ki cüm­le­ler­de al­tı çi­zi­li ke­li­me­le­rin eş an­lam­lı­la­rı­nı kullanarak cüm­le­le­ri ye­ni­den ya­zı­nız. Bu ke­li­me­le­rle bi­rer cüm­le de siz kurunuz.
Bu­na rağ­men bir ders­te bi­le onun, der­se kalk­mak için, ufa­cık bir ar­zu gös­terdi­ği­ni gör­mek ba­na na­sip ol­ma­dı.

Cümleyi Yeniden Yazıyorum:
Buna rağmen bir derste bile onun, derse kalkmak için, küçücük bir istek duyduğunu görmek bana nasip olmadı.
Benim Cümlem:
Küçücük bir yavruyken hep süte istek duyardı.
İleride­ şüphesiz­ pek­ güzel ­yazacaksınız.

Cümleyi Yeniden Yazıyorum:
İleride kuşkusuz pek güzel yazacaksınız.
Benim Cümlem:
Kumdan yapacağımız kale kuşkusuz çok güzel olacak.

Fahrünnisa Dinleme Metni Cevapları Sayfa 131 
3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin içeriğine yönelik iki soru hazırlayınız.
Soru: Yazar öğrencisini dersi anlatması için kaldırınca niçin şaşırmış?
Soru: Öğrenci niçin derse kalkmak için istek göstermiyormuş?

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?
Cevap: Suskun bir öğrencinin davranışlarıyla öğretmenini şaşırtması.
b. Metnin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Metinde Fahrünnisa isimli bir öğrenci anlatılmaktadır. Başlık da bu anlatılan işiye göre koyulmuştur.
c. Dinlediğiniz metne başlık yazmanız istenseydi nasıl bir başlık yazardınız?
Cevap: Korkunç Korku

Fahrünnisa Dinleme Metni Cevapları Sayfa 132 
5. ETKİNLİK

Aşa­ğı­da­ki pa­rag­ra­fı oku­yu­nuz. Pa­rag­ra­ftan hareketle duygu, düşünce ve olayların gelişimine yönelik fikirlerinizi hikâye türünde yazınız. Ya­zı­nı­za uy­gun bir baş­lık koyma­yı unut­ma­yı­nız.
Hayalgücünüze göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

Fahrünnisa Dinleme Metni Cevapları Sayfa 133 
6. ETKİNLİK

Oku­du­ğu­nuz son ki­ta­bı ta­nı­tan bir yazı ya­zı­nız. Tanıtacağınız ki­ta­bın beğendiğiniz, beğenmediğiniz özelliklerini, ya­za­rı­nın olay­la­ra ba­kış açı­sı­nı be­lir­ti­niz. Baş­lık koy­ma­yı unut­ma­yı­nız.
Okuduğunuz son kitaba göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

Fahrünnisa Dinleme Metni Cevapları Sayfa 134 
7. ETKİNLİK

Aşa­ğı­da­ki cüm­le­le­ri ya­pı­la­rı­na, yükleminin türüne ve anlamına gö­re sı­nıf­lan­dı­rı­nız. Cümlelerde yük­lem olan ke­li­me­le­rin al­tı­nı çi­zi­niz.

• Fahrünnisa, lise gibi edebiyat fakültesini de büyük bir başarı ile bitirdi.
Yapısına göre: 
Basit Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• O anlattıkça şaşkınlığım ve sevincim artıyordu.
Yapısına göre: 
Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Ay­dın­lar yol­la­rın­da ge­ne yal­nız yü­rü­ye­cek­ler.
Yapısına göre: 
Basit Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Öm­rüm­de bu ka­dar du­ya­rak, kav­ra­ya­rak, be­nim­se­ye­rek ders an­la­tan öğ­ren­ci
gör­me­miş­tim.
Yapısına göre: 
Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumsuz Cümle

• Öğ­ret­men sı­nı­fa gir­di, yok­la­ma yap­tı.
Yapısına göre: 
Sıralı Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Ödevlerini yapmak için arkadaşına gitti.
Yapısına göre: 
Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil cümlesi, isim cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Sı­na­vı ba­şar­dı, ama­cı­na ulaş­tı, mut­lu ol­du.
Yapısına göre: 
Sıralı Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Se­yir­ci­ler ye­rin­den fır­la­ya­rak ola­yı iz­le­me­ye baş­la­dı.
Yapısına göre: 
Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Gü­lü se­ven di­ke­ni­ne kat­la­nır.
Yapısına göre: 
Birleşik Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle

• Ağaç­lar, ba­har­da te­pe­den tır­na­ğa çi­çek­ler­le dol­muş­tu.
Yapısına göre: 
Basit Cümle
Yükleminin türüne göre: 
Fiil Cümlesi
Anlamına göre: 
Olumlu Cümle


8.SINIF DÖRTEL YAYINLARI TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR