8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 173. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 173. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

6. I . Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olması
II. Kişilerin haksızlığa uğradığı zaman yasaların gösterdiği yollardan haklarını arayabilmesi
III. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete karşı hak ve görevlerinin en çağdaş şekilde düzenlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ndeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III
Cevap: D

7. Aşağıda verilenlerden hangisi, laiklik ilkesinin temel amaç ve esasları arasında ver almaz?
A) Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılması
B) Kişilere din ve vicdan hürriyetinin sağlanması
C) Kişilerin devletin belirlediği inançlardan birine sahip olabilmesi
D) İnsanların kanun önünde eşit hâle getirilmesi
Cevap: C

8. “İnkılap, eskiyen kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan kurum ve sistemleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları ve anlayışı getirmektir.”
Yukarıda verilen bilgilere göre inkılapçılık ilkesinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasını sağlamak
B) Toplumu Batılı ülkelerle aynı kültürel değerlere sahip kılmak
C) Eğitim ve kültür alanında geleneksel yapıyı korumak
D) Bütün ekonomik ve kültürel gelişmeyi devlet eliyle gerçekleştirmek
Cevap: A

9. “Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak… Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının temel amaçları arasında ver almaz?
A) Toplumu bütün dış etkilere kapatarak devlet otoritesini güçlendirmek
B) Vatandaşların yaşam seviyesini yükselterek insanca yaşamalarını sağlamak
C) Pozitif bilimlere, güzel sanatlara spora önem veren nitelikli nesiller yetiştirmek
D) Millî kültürü geliştirmek ve yükseltmek
Cevap: A

8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR