8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin amaçları arasında ver almaz?
A) Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması
B) Devletin ulus egemenliği esasına dayanılarak yönetilmesi
C) Toplumun aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkartılması
D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi
Cevap: D

2. “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”
Atatürk’ün yukarıdaki ifadelerine dayanarak millî güç unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milletin ortak ideallere bağlı olarak birlikte yaşama arzusudur.
B) Devlet idaresinin gücünü milletten almasıdır.
C) Güçlü ve çağdaş bir ülke olabilmek için tek gücün devlet otoritesi olmasıdır.
D) Askerî, siyasi ve ekonomik başarılara dayanır.
Cevap: C

3. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Herkesin eşit miktarda mal ve mülk edinmesini getirmesi
B) Toplumun tamamının yararının gözetilmesi
C) Irk, din ve cinsiyet farkı gözetilmeden herkesin kanunlarla yönetime katılabilmesi
D) Halkın, seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetmesi
Cevap: A

4. I . Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk kabul edilmesi II . Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III . Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda millî birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III
Cevap: D

5. Aşağıda verilenlerden hangisi, devletçilik ilkesinin devlete yüklediği görevler arasında ver almaz?
A) Devletin tüm vatandaşlarının herhangi bir sanat ve meslekte başarılı olması ile ilgilenmesi
B) Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın herkesin eğitim hakkına kavuşturulması
C) Yönetimde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D) Çeşitli işletmeler ve demiryollarının yabancılardan alınarak millîleştirilmesi

Cevap: C

8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR