8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 171. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 171. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Fransız İhtilali sonucu dünyaya yayılan ve bugün hâlâ etkili olan milliyetçilik, insan haklan, demokrasi ve millî egemenlik düşünceleri Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir.
2. Atatürkçülük akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.
3. Bir milletin maddi ve manevi güçlerinin toplamı Millî Güç olarak adlandırılır.
4. İnkılap var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumlan kaldırmak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.
5. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi Halkçılık‘tır.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
1. Devletin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği iç ve dış sorunlara yönelik aldığı siyasi önlemlere siyasi güç denir. (D)
2. Millî egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir. (D)
3. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gibi inkılaplar devletçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. (Y)
4. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması gibi yenilikler, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. (D)
5. Laiklik, toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa, bilime dayandırılması ve
kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. (D)
6. Aşar Vergisi’nin kaldırılması, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması, Türk Medeni Kanunu, Soyadı Kanunu gibi yenilikler halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. (D)
7. Atatürk Dönemi’nde yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş ülkelerin himayesinde yaşamasını hedeflemektedir. (Y)
8. Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’dır. (Y)

8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR