8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 174. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 174. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

10. “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”
Mustafa Kemal Atatürk, yukarıdaki düşüncesi ile Türk gençliğine aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yüklemiştir?
A) Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılanları dogmatikleştirme
B) İlke ve inkılaplara sahip çıkıp geliştirerek devamlılığını sağlama
C) İlke ve inkılapları koruma konusunda kişisel sorumluluktan kaçınma
D) Yapılan inkılaplar dışında başka yeniliklere yönelmeme
Cevap: B

11. I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
II. Türk Dil Kurumunun kurulması
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdaki gelişmeler, ilgili olduğu Atatürk ilkeleriyle aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Cevap: C

12. I. Saltanatın kaldırılması
II. Çok partili rejim denemeleri
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
IV. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir? A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) I, II ve IV
Cevap: D

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Türk millî mücadelesinin ve Atatürk inkılaplarının mazlum milletler üzerindeki etkisine örnekler veriniz.
Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nın ardından istediklerine ulaşamayan düşman devletleri Anadolu üzerinde yeniden işgal girişimi başlatıp küçük devletler kurmak isteyince Anadolu halkının direnci ile karşılaşmışlardır. Milli Mücadele bu şekilde şekillenmiştir.1919 – 1922 yılları arasında Türkiye sathında devam eden Milli Mücadele, oldukça zor şartlar altında vatan, millet, din ve devlet müdafaası için zaferlerle sonuçlanmıştır. Devamında ise Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu bakımdan mazlum milletler açısından Milli Mücadele ve Atatürk İnkılapları bir ilham kaynağı olmaktadır. Bir milletin şahlanışı mazlum milletlere umut olmaktadır. Umut, ümit ve korkuların yenilmesi için bir misal olmuştur.

2. Devletçilik ilkesinin oluşumuna etki eden ulusal ve uluslararası faktörlere örnekler veriniz.
Cevap: Devletçilik ilkesi, devlet çatısının ve güvenliğinin öne çıkarılmasını amaçlayan devletin sosyal bir devlet olarak hukukun üstünlüğe dayanan bir algıda oluşmasını sağlayan bir ilkedir. Ulusal olarak başa bağlılık, milli değerler, manevi değerler bakımından kendini koruma altına alan devlet devletçilik ilkesi sayesinde bunu araçsallaştırmaktadır. Uluslararası faktörler olarak millet olma, teşkilatlanma, hukukun üstünlüğü, sosyal devlet olma vasfı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Devletçilik ilkesi bu etkenlerden meydana gelerek devletin teşkilat yapısının oluşmasında ve korunmasında etkili olmakta ve devlet değerlerini ön planda tutmaktadır. Devletçilik ilkesi devletin kurulmasını sağlayan ve cumhuriyeti kuran bir değer olarak varlığını sürdüren bir ilkedir.

3. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları yazınız.
Cevap:
·         Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil
·         Bağımsızlık ve Özgürlük
·         Vatan ve Millet Sevgisi
·         Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi
·         Egemenliğin Millete Ait Olması
·         Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
·         Milli Kültürün Geliştirilmesi

8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

1 comments:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR