Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
2018 YKS'ye Başvuracak Adayların Yapacağı İşlemler

a) 2018 YKS Kılavuzuna Erişim: 
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

DİKKAT:
Eğitim bilgisi: Adayların başvuru ekranına yansıyan eğitim bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.
1) Eğitim bilgisi MEB e-okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken;
son sınıf öğrencileri kendi okullarına,
mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda bu adaylar, 2018- YKS’ye mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.
2) Aşağıdaki durumlar, MEB e-okul sistemi dışındadır:
Askeri okullar,
KKTC ortaöğretim kurumları,
MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar,
  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylar.
Bu adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır.
Eğitim bilgisi alanında ekleme/düzeltme/değişiklik vb. taleplere ilişkin Merkezimiz e yapılacak işlem bulunmamaktadır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler 
Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: 
Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır. 

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: 
Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6 maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatır rak başvurularını tamamlayacaklardır Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar: 
MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.
Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR