2017-2018 Tarih 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Tarih 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Tarih 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.


……....... LİSESİ
2017-2018 EĞİTİM -
ÖĞRETİM YILI
TARİH ZÜMRESİ II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO                               : 2
TOPLANTI TARİHİ                        : 15.02.2018
TOPLANTI YERİ                            : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ                         : 16:30
TOPLANTIYA KATILANLAR      : …………..

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama
2- 2104 ve 2488 STD’de yer alan Atatürkçülük konularının yıllık planlara uygun olarak işlenmesi.
3-2017-2018 Öğretim yılı I. Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi
4-2017-2018 Öğretim yılı II. Dönem için alınacak kararlar
a-I.Dönem başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi
b-Başarısızlığın giderilmesi için alınacak etkin tedbirler
c-Eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkileyen faktörler
d-Diğer zümre öğretmenleri ile ilişkiler
e-Öğrencilerin Üniversiteye hazırlanması
f-Yazılı sınavlar Proje ve Performans notları
g-Yıllık ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi
5- Ders işlenirken uygulanacak metot ve tekniklerin; kullanılacak araç ve gereçlerin görüşülmesi.
6- Öğrenci velileri ile işbirliğinin yapılması
7- Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA
        .......................... Lisesi Tarih dersi zümre toplantısı 14.02.2018 Çarşamba günü Öğretmenler odasında Zümre başkanı ……… başkanlığında Tarih Öğretmeni ………. ve …………’ın katılımlarıyla yapıldı.

 2–2104 VE 2488 STD DE YER ALAN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ YILLIK PLANLARA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ.
     
     Atatürk’ün ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması ve I.Dünya Savaşı sonunda vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi karşısında harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin milli egemenliğe dayalı bir ulus devleti kurmak olduğu açıklandı. Aynı amaç ve işleyişe 2. dönemde de devam edileceği belirtildi.

KARAR: Tarih grubu dersleri zümresinin 2017-2018 öğretim yılı II. Dönemde Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:
1.    12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
2.    18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği
açıklanacaktır.
3.    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
4.    19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.


3–2017-2018 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM ZÜMRE KARARLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

     2017-2018 öğretim yılı I.Dönem Zümre toplantı tutanağı okundu. ………. alınan kararların isabetli olduğunu belirterek bu kararların bu dönemde de uygulanacağını belirtti. Birinci dönem alınan kararlar ışığında ikinci dönem zümresinin diğer maddelerine geçildi
 
4–   2017-2018 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİ İÇİN ALINAN KARARLAR

A - I.Dönem Başarı Ve Başarısızlıkların Sınıf Ve Şubelere Göre Değerlendirilmesi
                 
           I.Dönem başarı ve başarısızlıkların sınıf ve şubelere göre değerlendirilmesi yapılmış 9-A sınıf hariç diğer sınıflarda Tarih dersinde diğer derslere oranla başarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf bazında tarih dersleri notları şu şekildedir:
9-A  %  47     9-B % 100      10-A % 100     10-B % 93    
11-A %100   11-B %100      12-A % 100     12-B % 100

9-A sınıf hakkında bilgi veren …………, öğrencilerin derse ilgisiz olduğunu, sınavlara gereken önemin verilmediğini, bazılarının performans ödevi getirmediğini bu nedenle başarının düşük kaldığını söyledi.
 
KARAR: Başarısı düşük olan sınıfların gerçek başarısının artırılması için bu sınıflarda seviyeye inilerek ders anlatılmasına, Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesinin sağlanmasına ders araç ve gereçlerinin kontrol edilmesine, ölçme ve değerlendirme yapılırken sınıf seviyesine dikkat edilmesine gerekli görülen öğrencilerin velileri ile görüşülmesine, sınıf Rehber öğretmeni ve diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak başarının artırılmasına çalışılmasına karar verildi.

B - Başarısızlığın Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirler.
           
          …………, söz alarak; “Başarı durumunun sevindirici olduğunu ancak başarıyı daha da artırmak için derslerin soru-cevap metodunu kullanarak daha aktif hale getirilmesinin, konuların ana mesajlarını tahtaya yazarak dikkat çekilmesinin, harita kullanarak ders işlenmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarih şemaları, tarihi fıkralarla da ders beslenmelidir.” dedi.
         Bu konularda aşağıdaki şu kararlar alındı.
1-Verimli çalışma yönteminin öğrenciye öğretilmesi
2-Derse hazır gelen öğrencilerin gerekirse Performans notu ile ödüllendirilmesi
3-Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alış verişinde bulunulması
4-Problemli öğrencilerin okul rehberlik servisi ile görüştürülmesi
5-Başarısız öğrencilerin velileri ile sürekli işbirliğinin sağlanması

C - Eğitim Ve Öğretimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
    KARAR: Yaşadıkları çevreden olumsuz etkilenmemeleri konusunda öğrencilere rehberlik yapılması kararlaştırıldı

D -Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliği
       KARAR: Konuların özelliğine göre Edebiyat, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ve Coğrafya Öğretmenleri ile işbirliği yapılarak gerekirse derse alınmalarının sağlanmasına karar verildi.

E - Öğrencilerin Üniversite Sınavına Hazırlanması
           …………, söz alarak Öğrencilerin Üniversite sınavlarına hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile her ders sonunda konuyla mümkün olursa daha önceki konularla ilgili üniversite sınavlarında çıkan ve çıkabilecek tipteki test sorularının çözülmesinin yararlı olacağını söyledi.
        KARAR: Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla konularla ilgili testlerin her ünite sonunda çözülmesine ve yetiştirme kurslarının devamına karar verildi.

F - Derslere Göre Yazılı Ve Performans Değerlendirmelerin Sayısı
        Tarih 9: 2 yazılı, 1 Performans notu, 1 ders içi değerlendirme notu
        Tarih 10: : 2 yazılı, 1 Performans notu,  1 ders içi değerlendirme notu
        T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 2 yazılı, 1 Performans notu, 1 ders içi değerlendirme notu

Sınav tarihlerinin en az bir hafta önce öğrencilere bildirilmesi gerektiği belirtildi. Yazılılardan bir tanesinin ortak ve test usulü ile yapılmasına karar verildi
            Klasik yazılılarda çok sorulu ve kısa cevaplı yazılı yapmaya dikkat edilmesi soruların net ve anlaşılır olmasına karar alındı. Yazılıların klasik yazılı, çoktan  seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış  ve eşleştirme şeklinde yapılması, sınav soruları hazırlanırken görüş alışverişinde bulunulması kararı verildi.

Ders İçi Performans notlarının öğrencinin sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilmesine karar verildi.
Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arttıracağı kararı alındı.

G – Proje Ödevlerinin Toplanması Ve Değerlendirilmesi
      KARAR: I. Dönemde öğrencilere verilen Proje ödevleri, yazılı, sunum şeklinde ya da Proje şeklinde hazırlamaları konusunda rehberliğe devam edilecektir.

ÖDEV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Metin Kutusu: Konuya Uygun Kapak Tasarımı – Tertip Ve Düzen 10 PUAN
İçerikte Görsel Öğeler Kullanma 20 PUAN
Konunun Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Konuya Hâkimiyet 20 PUAN
Derste Sunum 20 PUAN
Ödevin Her Aşamasında Öğretmenle İşbirliği Yapılması 10 PUAN
Kaynaklara Ulaşma ve Kaynaklardan Yararlanma Becerisi 10 PUAN
Zamanında Teslim 10 PUAN
TOPLAM 100 Puan
5- DERS İŞLENİRKEN UYGULANACAK METOT VE TEKNİKLERİN; KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERİN GÖRÜŞÜLMESİ.      

KARAR: Konular işlenirken anlatım, soru-cevap metot ve tekniğinin uygulanmasına, ayrıca olanaklar ölçüsünde EBA’dan, akıllı tahta ve sunulardan yararlanılması, derste konunun özelliğine göre etkileşimli tahtada haritaların yansıtılması gerektiği belirtildi.

6-ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE İŞBİRLİĞİNİN YAPILMASI
       KARAR:  
·         Öğrenci başarısının artırılması için velilerle sürekli işbirliğine gidilecektir. Bu amaçla sınıf rehber öğretmenleriyle sürekli işbirliğine gidilmesine,
·         Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanları anlatılmasına
·         Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında velilerin bilgilendirilmesine,
·         Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almalarının sağlanmasına karar verildi.

9-DİLEK VE TEMENNİLER
          Görüşülecek konu kalmadığından Zümre Başkanı ………….., 2017-2018 öğretim yılı ikinci kanaat döneminin daha başarılı geçmesi dilek ve temennisiyle toplantıya son verdi.
        


ALINAN KARARLAR

1- Atatürkçülük konuları, milli bayramlar ve milli günler ile ilgili konuların dersle ilişkilendirilerek işlenmesine,
2-Başarının artırılması için seviyeye inilerek ders anlatılmasına, Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesinin sağlanmasına, ders araç ve gereçlerinin kontrol edilmesine, ölçme ve değerlendirme yapılırken sınıf seviyesine dikkat edilmesine gerekli görülen öğrencilerin velileri ile görüşülmesine,
3- Öğrencilere; yaşadıkları çevreden, arkadaş ortamından ve zararlı alışkanlıklardan etkilenmemeleri için rehberlik edilmesine,
4- Konuların özelliğine göre Edebiyat, Din Kültürü, Coğrafya, Felsefe dersi öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına,
5-YGS ve LYS sınavlarına hazırlık amacıyla açılan Yetiştirme Kurslarının devam ettirilmesine,
6- Her dersten 2 sınav yapılmasına, 1 performans notu  ve 1 ders içi değerlendirme notu verilmesine, sınavların en az bir hafta önceden bildirilmesine ve ortak sınavların test usulü yapılmasına,
7- Proje ödevlerinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine ve çevre şartlarına uygun olmasına,
8- Derslerde etkileşimli tahtadan ve EBA’dan azami ölçüde yaralanılmasına,
9- Öğrenci velileri ile işbirliği yapılmasına, Karar verildi.

                                                                                                                       

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR