2017-2018 Lise Matematik 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Lise Matematik 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Lise Matematik 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.

………………………….. ANADOLU LİSESİ 2017-2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

ZÜMRE  TOPLANTISI NO              : 
ZÜMRE TOPLANTISI TARİHİ        :  19 Şubat 2018 
ZÜMRE BAŞKANI                            :
ZÜMRE ÖĞRETMENİ                     : 
TOPLANTI YERİ                               :   ÖĞRETMENLER ODASI
TOPLANTI SAATİ                             :   12.30 – 13.10

GÜNDEM
1.      Açılış ve yoklama
2.      2017-2018  öğretim yılı zümre toplantıları kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
3.      2017-2018  öğretim yılı I.dönem başarı durumlarının ve başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi.
4.      Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması;     
5.      “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması; (21042488 sayılı Tebliğler Dergisi)
6.      Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve yapılması gerekenler
7.      Ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
8.      Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
9.      Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
            1-2017-2018Eğitim-Öğretim Yılının 2. döneminin başarılı geçmesi  dileğiyle toplantı başladı. Yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır bulundukları görüldü.
2-2017-2018 yılı 1. döneminde yapılan zümre öğretmenler kurulu tutanağı gözden geçirildi. Eğitim öğretim çalışmalarında alınan zümre kararlarına uyulduğu görüldü.
3- 2017-2018 öğretim yılı başarı durumu değerlendirildi. Genel olarak başarılı bir dönem geçtiğini ancak başarının artırılması için yeni çalışmalar yapılması gerekliliğini belirtti. I: dönem için okuldaki İngilizce derslerindeki genel başarı oranı aşağıdaki gibidir:

9-A    %  97                                10-A  %  88
9-B    %  100                              10-B   % 100
9-C    %  97                                10-C   % 100
9-D    %  100                              10-D  %  100
9-E    %  100                              10-E   % 100       

11-A :  % 100                                   11-DİL:  % 100
11-B:  % 93                           11-FEN: % 100
11-C:   % 85                          11-TM :  % 100
11-D:  % 100                        11-SOS:  % 100

Başarı yüzdelerinin tüm sınıflarda yüksek olduğu görüldü. Özellikle 9. sınıflardaki başarı oranının yüksekliğinin 1. dönem başında yapılan seviye belirleme sınavına uygun olarak seçilen A1 seviye ve kitabının bu başarıda önemli rolü olduğu vurgulandı. Derste kullanılan kitap ve materyallerin öğrencilerin ilgi ve isteklerine uygun olması ve ders konularının da seviyelerine göre seçilmesinin başarıyı arttırdığı tespit edildi. Yeni öğretim programıyla gelen başarının üst sınıflarda da görülmesini sağlamak için gelecek yıllarda da amacına uygun yöntem ve tekniklerin kullanımına ve materyal seçimine azami önem verilmesi vurgulandı

 Ayrıca söz alan ders öğretmeni …………………. başarısız olan 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin derse hazır bulunuşluk seviyelerinin düşük olduğunu ve başarıda önceki yıllardaki yetersizliklerin de etkin olduğunu söyledi.  Bu sebeple başarısız olan öğrencilerin ödevlendirme veya birebir çalışmalarla eksiklerinin giderilmesi karara bağlandı.

Söz alan ………………………. 11. ve 12. sınıflarda başarının yüksek olmasının sebeplerinden birinin de 9. ve 10. sınıflarda edinilen bilgilerin başarılı bir şekilde kullanılması ve yeni öğrenilen konularda yardımcı ve temel bilgi olarak faydalanılmasının etkisine değindi. Bu sebeple sürekli olarak yeni dilbilgisi veya kelime bilgisi konularının işlenişinde mutlaka geçmiş bilgilere dönülerek ilişki kurulması gerektiğini vurguladı.
                                              
4- Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin
programında belirtilen amaçlar ve açıklamaları okundu. 1. dönem başında bu doğrultuda hazırlanan yıllık planların düzenli bir şekilde uygulanılmasına özen gösterilmesi gerektiği Zümre Başkanı ……………………… tarafından hatırlatıldı.

          5- Özel gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun olarak önceden belirlenen Atatürkçülük konuları işlenirken farklı görsel ve işitsel materyallerin kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu tür çalışmalar yapılırken zümre öğretmenleri arasında ve gerektiğinde diğer zümre öğretmenleriyle de irtibata geçerek bilgi ve materyal paylaşımı yapılması karara bağlandı.

           6- ……………………. özellikle 10. sınıflarda ders saatinin 9. sınıflara nazaran azaltılarak 4 saate indirilmesi ancak kazandırılması beklenen hedef davranışların 9. sınıf müfredatından daha da yoğun olması nedeniyle konuların yeterli kadar derine inilemeden verilmek zorunda kaldığını belirtti. Bu nedenle eksik görülen veya ekstra zaman harcanması gereken ders konularının öğrencilere çalışma kağıtları, özetler dağıtılarak yada ödevlendirmeler yapılarak giderilmesi karara bağlandı. …………………… özellikle 12. sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS’ye dönük çalışmaları ve sadece sınava motive olmaları nedeniyle İngilizce dersine olan ilginin 2. dönem azalabileceğini belirtti. Bunu engellemek amacıyla 2. dönem konuların çok daha ilgi çekici hale getirilerek işlenmesi kararlaştırıldı.

………………. başarı düzeyi ve derse motivasyon için öğrencilere sınıf geçme ve alan seçme yönetmelikleri üzerinde durulması, gününde ödevlerin yapılmasının ve tekrarın öneminin anlatılmasının faydalı olacağı  ve ders içinde bu yönde zaman zaman konuşulmasının önemini vurguladı. Bu yönde uygulamaların yapılması kararı alındı. Bunu yanı sıra ders çalışma yöntemleri ve sözlük kullanımı ve bu sayede kelime bilgisinin artırılmasına bu dönem de yer verilmesini hatırlattı. Ayrıca öğrencilerde ilgi uyandırmak için duvarlara İngilizce dersi ile ilgili afişlerin asılması, günlük hayatta kullanılan sözlerin renkli fon kartonlarına yazılıp asılmasının da öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmede önemli yerinin olduğu, bu bağlamda bu konuda öğrencilerle gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı 
           
            7- 1. dönem zümresinde belirtilen tarihlere dayalı olarak ilk dönem olduğu gibi tüm  sınıflarda 3 yazılı 2 sözlü, dil ağırlıklı sınıflarda ise en az 4 yazılı 3 sözlü verilmesi karara bağlandı. Tüm sınıflar için 2. dönemin 1. yazılı sınavının ortak sınav olarak yapılması karara bağlandı.
            8-  Öğrenci yıllık ödevleri hakkında …………… tarafından Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ e göre uyulması gereken hususlar: (8.11.1989 tarih 20336 sayılı R.G./ 2300 S.T.D.) okundu ve yıllık ödevlerin değerlendirilmesinde uygulanacak not baremi 1. zümre kararında alındığı gibi zümre öğretmenlerine hatırlatıldı. Ödevlerin Nisan ayının üçüncü haftası toplanması kararı yinelendi. Ödevlerin aylık periyodik kontrollerine önem verilmesi ve mutlaka takibinin yapılması …………………. tarafından vurgulandı.          

9- 2017-2018  eğitim-öğretim yılının 2. döneminin başarılı ve uyumlu geçmesi temennisiyle zümre başkanı ………………………tarafından toplantıya son verildi.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR