2017-2018 Lise İngilizce 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Lise İngilizce 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Lise İngilizce 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.


………………………………… LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  2. DÖNEM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı No       : 2
Toplantı Yeri: Kütüphane
Toplantı Saati: ………
Tarih             : …….02.2018

GÜNDEM:

1-       Açılış ve yoklama
2-       1.  Dönem  zümre  kararlarının  ve  ulaşılan  başarının  incelenmesi.
3-       Başarıyı  arttırmak  için  yapılacak  çalışmalar.
4-       Ödevler
5-       Ölçme  ve  değerlendirme
6-       Diğer  zümre  öğretmenleriyle  işbirliği 
7-       Dilek ve temenniler          

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:


           1. Yukarıda  belirtilen  gün  ve  saatte  kütüphanede  zümre  başkanı …………………. başkanlığında okulumuz İngilizce öğretmeni ………………… ile toplanarak, aşağıdaki   kararlar  alındı.

2. Geçen dönemin zümre kararları okunarak, alınan kararların gerçekleştirildiği ve istenen başarıya ulaşıldığı tespit edildi. Ancak bazı sınıflarda memnun edici bir  başarının yakalanamadığı, bunun da bölümlere göre değişiklik gösterdiği ve öğrencilerin genelde seviye düşüklüğünden ve temel bilgilerinin olmayışından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

3. Bu dönemde, başarının daha da arttırılması için, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerine ve ödevlerini zamanında yapmalarına ve derse aktif olarak katılımlarının sağlanmasına karar verildi. Ayrıca seviyesi düşük sınıflarda müfredat konularının ağırlığı altında öğrencileri ezmeden ve gramer ile bunaltmadan, günlük diyalogların ve konuşmaların  öğretilmesi cihetine gidilecektir. Bunun için gerekli ders malzemeleri ve ders metotları kullanılacaktır. Metotlar öğrenci merkezli olacaktır. Öğrencinin aktif katılımı sağlanacaktır. İkili ve küme çalışmalarına yer verilecektir. Öğretim metotlarında seçmeci bir yaklaşımla hareket edilecektir. Dinleme – Konuşma- Okuma ve Yazma gibi dört temel beceriyi kazandıracak çalışmalar yapılacaktır. Bu sebeple; İnteraktif, Gösteri (Demonstration), Okuma ve Anlatım, Yazma ve Yazdırma (Writing), Resim yorumlatma ( Teacher shows pictures and asks questions) Soru cevap metodu (Student listen/ answer questions) ile yeri geldikçe diğer metodlarla da konular işlenecektir.

Ayrıca Orta öğretim kurumlarımda başarının arttırılması amacıyla sınıf geçme yönetmeliğinin 18. maddesi doğrultusunda ölçme ve değerlendirme sistemiyle ilgili olarak yapılacak çalışmalarla ilgili gelen yazı doğrultusunda bu 2. kanaat döneminden itibaren aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır:
a)    Sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır
b)    Yazılı sınavlarda A4 tek tip form kullanımına gidilecektir
c)    Ders öğretmeni tarafından detaylı olarak hazırlanan cevap anahtarının bir sureti sınavın bitiminde tahtaya asılarak gerekli açıklamalar yapılacak ve öğrencilerin kendi cevapları ile kıyaslayarak konuyu daha iyi öğrenmeleri sağlanacaktır
d)    En geç on beş gün içinde değerlendirilen sınav sonuçları duyuru tarihinde öğrenciye ilan edilecektir.
e)    Değerlendirme çizelgesindeki her soruyu ifade eden düşey sütunların başarı yüzdesi alınır. Başarının %50’nin altına düştüğü soruların konusu ders öğretmeni tarafından tekrar özetlenerek, konunun iyi öğretilmesi sağlanacaktır. Bu konudan başarısız olan öğrencilere sözlü uygulaması yapılarak notu verilecektir. Bu sistemde, öğretmen dersindeki öğrenmenin eksikliğini ve nedenini görecektir. Öğrenci de anlatılan her konuyu öğrenmek zorunda olduğunu, aksi halde tekrar tekrar anlatılarak sınav olacağını bilecektir.
f)     Sınav sonuçlarını içeren: 1-Soru formu 2-Cevap formu 3-Değerlendirme çizelgesi 3-Düzeltici önleyici faaliyetler formundan oluşan dört evrak ders öğretmeni tarafından imzalanarak okul müdürüne onaylatılacaktır
g)    Bu formların dosyalanması ve notların bilgisayara işlenmesi okul idaresine ait olacaktır

           4. Öğrencilerin 1. dönemde verilen ödevleri daha önce kendilerine bildirildiği gibi Nisan ayının son haftasında toplanacağı belirtildi. Ödevlerin toplanmasından önce öğrencilere bildirilen diyalog tarihlerinde gerekli rehberlik yapılacaktır. Ödevler verildikten sonra gerekli denetimleri yapılacak, taslak çalışmalar üzerinde durulacaktır. Teslim edilen ödevler 1. zümrede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir.

5. Bu dönemde de üç yazılı ve bir veya daha fazla sözlü uygulaması yapılıp, yazılı uygulamaların çok sorulu, kısa cevaplı olmasına ve en az  20’den  aşağı olmamasına dikkat edilmesine karar verildi. Sözlü uygulamalarda, Quiz gibi çalışmalara da yer verilecektir. Yazılılarda True-False (Doğru/yanlış), Boşluk doldurma, Soru- Cevap, Doğru olanı bulma, Cümle tamamlama, Karışık kelimelerden Cümle oluşturma, Parantez içindeki tercihlerden birini boşluğa yerleştirme, kelime bilgisi (Vocabulary), Paragraf çözümleme gibi metotlara başvurulacaktır. Sorular çok sorulu, ama kısa cevaplı olacaktır. Sözlü notları aynı zamanda öğrencinin dersteki aktifliğine ve cevaplarına uygun olarak verilecektir. Anında ödüllendirme ve teşvik etme esası takip edilecektir. Defterlerine aktardıkları bilgilerin ve alıştırmaların tertip ve temizliğine, uygulamaların zamanında işlenmesine de gerekirse ödüllendirme yoluyla teşvik edilecektir.

 6. Dönem boyunca dilbilgisi konuları işlenirken daha verimli olabilmek için Edebiyat zümre öğretmenleri ile işbirliği içinde olunmasına karar verildi.


             7. Başarılı ve huzurlu bir dönem geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR