2017-2018 Felsefe Grubu 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Felsefe Grubu 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Felsefe Grubu 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   ..............  LİSESİ    FELSEFE GRUBU DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ  II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
                                      

TOPLANTI TARİHİ                                      :20.02.2018


1. Açılış

2.Ders amaçlarının ve programlarının incelenmesi

3.Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi

4.I . Dönem başarı ve başarısızlık durumlarının incelenmesi

5.Derslerin işlenmesinde uygulanan yöntemler , karşılaşılan güçlükler alınacak önlemler

6.I. Dönem programlarının uygulanmasının değerlendirilmesi .( Konu zaman seviye )

7.Ölçme ve değerlendirme
           
a) Yazılı yoklamalar
           
b) Sözlü yoklamalar

            c) Ödevler

8.Öğrenci velileri ile ilişkiler

9.Öğretim materyalleri , çevreden yararlanabilecek kaynaklar

10.Diğer branş öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği

11.Dilek ve temenniler.


MADDE 1

2017-2018 Eğitim öğretim yılı II. dönem başı Felsefe Grubu dersleri zümre öğretmenler kurulu .................. başkanlığında ..........................katılımıyla toplandı.

MADDE 2
 .......................... “I. Dönem ders konularının yıllık planlara paralel olarak işlendiğini ifade etti. II. dönemdeki   ders konularının  da yıllık planlara olarak yürütülmesinin önemi vurguladı”


MADDE 3

............................. “2017-2018 Eğitim öğretim yılı zümre tutanakları ve alınan kararlar incelendi .Söz konusu alınan kararlara uyulduğu ve başarının arttırılması konusunda çaba sarf edildiğini belirtti”

MADDE 4


            Başarıyı arttırıcı sebeplerin saptanması;

........................ “Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin önemini belirtti”

.......................... “Öğrenme durumu farklılık gösteren öğrenciler için bireysel olarak ilgilenilmesi belirtti”

..................................  “Ders çalışma yöntemlerini öğretmek,
bireysel farklılıkları dikkate almanın eğitim ve öğretiminin kalitesini arttıracağını belirtti”

........................ “Öğrencilerin psikolojik , duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmanın önemini vurguladı”

......................“Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım , not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmasının önemini belirtti”

..................................“Derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasının önemini belirtti”

.......................... “Öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın önemini belirtti”

 .......................  “Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesini belirtti

................................... “Öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri kazandırabilme  problem çözme ve karar verme becerileri kazandırabilmenin önemini vurguladı”

.......................... “Aile , öğrenci ve öğretmen iletişimsizliğini gidermenin önemini belirtti”
 ...................... “Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması , öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına , işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının başarıyı arttıracağını belirtti”


MADDE 5

Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;

-Düz anlatım,
-Soru – cevap
-Tartışma tekniği
-Not tutturma
-Özetleme

MADDE 6

Felsefe Grubu Öğretmeni ......................... “I.Döneminde konuların işlenişi bakımından herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir ” dedi.

MADDE 7

Ölçme ve değerlendirme;

a) Yazılı yoklamalar

Haftalık ders saatleri iki ve ikiden daha az olan dersler için yönetmelikte öngörülen iki sınavın; iki’den fazla olan dersler için ise üç sınavın yapılmasına ;

Yazılı sınavlarda sorulacak soruların açık , anlaşılır kısa cevaplı olacak şekilde en az beş sorunun sorulmasına,

            Sınav sayısı iki olan dersler için I. Sınavların Nisan’ın ilk haftası, ikinci sınavların ise Mayısın ikinci haftası yapılmasına;
            Sınav sayısı üç olan dersler için ise I. Sınavların Mart’ın II. Haftası, II. Sınavların Nisan’ın II. Haftası , III. Sınavların ise Mayıs’ın III.Haftası yapılmasına karar verildi
            b) Sözlü yoklamalar;

Sözlü notlarının öğrencinin sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilmesini , ödevlerin ve sınavların bir günde veya bir haftada yoğunlaşmamasına dikkat edilmesine karar verildi
           
c) Ödevler ;

I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayı içerisinde toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin  yapılması.

Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;

-İçerik                         55 p.
-Tertip ve Düzen      10 p.
-Kaynak Tarama      15 p.
-Zamanında teslim  10 p.
-Öğretmenle İşbirliği10 p. 


MADDE 8

            Öğrenci velileri ile ilişkiler;

Felsefe Grubu Öğretmeni ................
           
*Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almalarını sağlamak.
            *Velilerle yapılacak toplantılarda öğrencilerin bireysel farlılıkların anlatılmasının önemini vurguladı.
           
..........................

*Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında veliler bilgilendirilmeli ,
*Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanları anlatılmalı,
*Anne ve babaların çocukları ile gurur duymalarının sağlanması yönünde görüş belirtti.

MADDE 9

Ders araç ve gereçlerinin kullanılması;

-Ders kitabı
-Felsefi doktrinler sözlüğü
-Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitabı
-Yardımcı kaynaklar

MADDE 10

Konuların özelliğine göre  Türk Dili ve Edebiyatı , Din Kültürü , Tarih , Biyoloji öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.

MADDE 11
 .......................... “Dilek ve temenniler bölümünde II. Dönem eğitim ve öğretimin daha başarılı olacağı inancığıyla toplantıyı sona erdirdi”

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR