12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları
12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


2. Ünite: BİTKİ BİYOLOJİSİ

12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 131. Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme

CEVAPLAR:

B
1. kaliptra 2. emergens 3. nodyum 4. lentisel 5. mezofil tabakası, palizat parankiması-sünger parankiması 6. hidatot 7. tepecik, dişicik borusu 8. kollenkima, sklerenkima

C
1-ç 2-d 3-e 4-b 5-a 6-c

II. ÜNİTE DEĞERLENDİRME 

B. Aşağıdaki tabloda, “bitki biyolojisi” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. Kök ucu meristemi, kökün ucunda ................................................... adı verilen kısım ile korunur.
2. Epidermisin farklılaşması ile oluşan ve bitkilerin hayvanlardan korunmasını sağlayan sivri yapılara................................................... adı verilir.
3. Gövde üzerinde yaprakların çıktığı bölgelere ................................................... adı verilir.
4. Periderm oluşumundan sonra gövde ve kökün iç kısmında bulunan hücrelerde gaz alışverişinin gerçekleşmesi için peridermin üzerinde ................................................... adı verilen açıklıklar oluşur.
5. Yaprakta üst ve alt epidermis tabakalarının arasında kalan bölüme ................................................... adı verilir. Bu tabaka iki kısımdan oluşur: ................................................... ve ............... .
6. Nemli ve sıcak ortam bitkilerinin yapraklarında epidermisin farklılaşmasıyla oluşan, terleme ile
atılamayan fazla su ve suda çözünmüş minerallerin dışarı atıldığı yapılara ...............................................adı verilir.
7. Bitkilerde dişi organın polenlerin üzerine yapıştığı kısmına ................................................... , polenin tohuma
ulaşmak için polen tüpünü uzattığı kısmına ise ................................................... adı verilir.
8. Bitkilerde temel doku çeşitlerinden ................................................... hücrelerinin çeperlerinde pektin ve
selüloz, ................................................... hücrelerinin çeperlerinde ise lignin birikimi sonucu kalınlaşmalar görülür.

C. Aşağıdaki tabloda verilen tropizma hareketleri ile açıklamaları eşleştiriniz.

Tropizma Hareketleri Açıklamaları
1 Fototropizma ................. a) Bitkilerde yer çekimine bağlı olarak ortaya çıkan yönelme hareketidir.
2 Haptotropizma ............. b) Bitki köklerinin suya doğru gösterdiği yönelme hareketidir.
3 Travmatropizma ..........c) Bitkilerde hareketin sebebinin kimyasal maddeler olduğu hareket
şeklidir.
4 Hidrotropizma .............. ç) Bitkilerde ışığın yönüne bağlı olarak gerçekleşen yönelme hareketidir.
5 Gravitropizma ............... d) Bitkilerde dokunmaya karşı oluşan yönelme hareketidir.

6 Kemotropizma .............. e) Yaralanmaların veya engellerin neden olduğu tropizma şeklidir.

12.SINIF BİYOLOJİ DERSİ KÖK-E YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR